Towarzystwo Olimpijczyków Polskich objęło Patronatem Honorowym „Europejskiego Forum Regionalnego Sportu”