Towarzystwo Olimpijczyków Polskich objęło Patronatem Honorowym konferencję „Od Paryża do Paryża. Polski Sport olimpijski na tle dziejów najnowszych”.