Uroczysta Gala Sportowa w Opocznie

Nagrodzono najlepszych sportowców i kluby w gminie Opoczno. Podsumowanie roku sportowego 2023 odbyło się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w dniu 2 marca 2024r. o godz. 16:00. Podczas uroczystej Gali Urząd Miasta w Opocznie reprezentował Burmistrz Dariusz Kosno, który podziękował wszystkim laureatom za osiągnięte wyniki sportowe w 2023r oraz promocję gminy Opoczno. Przypomniał, że hasło, które przyświecało wszelkim działaniom sportowym to: „Opoczno Promuje Sport – Sport Promuje Opoczno”.

« z 28 »

Na terenie gminy Opoczno działa ponad 40 klubów i stowarzyszeń. W 2023 roku zorganizowały one wspólnie z gminą ponad 100 wydarzeń sportowo–rekreacyjnych, które adresowane były do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz do seniorów. Celem tych działań była promocja zdrowego i aktywnego stylu życia w każdym wieku oraz integracja społeczności lokalnej.

Gmina wyróżniła około 200 sportowców, trenerów oraz działaczy sportowych, którzy mają osiągnięcia nie tylko w skali kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Galę podsumowującą sportowy rok 2023 uświetnili swoimi występami przedstawiciele Zespołu Piosenki TON oraz Centrum Tańca i Ruchu TICO.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich było współorganizatorem wydarzenia fundując 40 nagród dla uczestników uroczystej Gali. W wydarzeniu udział wzięli samorządowcy, politycy, prezesi i dyrektorzy spółek gminnych, przedstawiciele służb mundurowych, medycznych, radni rady miejskiej, przedstawiciele stowarzyszeń opoczyńskich, olimpijczycy, sportowcy, trenerzy, działacze sportowi.

Działania sportowo–rekreacyjne w gminie Opoczno w 2023r. wspierali przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w osobach: Prezesa TOP Mieczysława Nowickiego oraz członków Zarządu TOP Wandy Panfil, Urszuli Kielan, Stanisławy Wąchały, Ludwiki Chewińskiej, Teresy Sukniewicz-Kleiber, Kajetana Broniewskiego, Tadeusza Mytnika.