Uroczystość Nadanie Imienia Polskich Olimpijczyków Hali Sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Piastowie

Niezwykła uroczystość odbył się w dniu 26 kwietnia 2024 r. w Hali Sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Piastowie. Podczas podniosłej uroczystości Hala Sportowa otrzymała Imię Polskich Olimpijczyków.

« z 41 »

Od kilku lat miasto Piastów ściśle współpracuje z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich, które wielokrotnie wspiera różne inicjatywy przy okazji organizacji różnych imprez sportowych. To za namową członków Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Rada Miasta Piastowa, głównie w osobie Burmistrza Grzegorza Szuplewskiego, podjęła w dniu 19 marca 2024 r. uchwałę nr LXXVII/530/2024, aby Hali Sportowej nadać zaszczytne Imię Polskich Olimpijczyków.

Wykonanie uchwały Rada Miejska powierzyła właśnie Burmistrzowi Grzegorzowi Szuplewskiemu.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Pani Hanny Babikowskiej Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, która podziękowała za przybycie członkom Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w osobach: Mieczysława Nowickiego – Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Teresy Sukniewicz-Kleiber – Wiceprezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Urszuli Kielan – Członkini Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Kajetanowi Broniewskiemu – Członkowi Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Pani Dyrektor podkreśliła, jakie znaczenia dla szkoły, uczniów i ogólnej społeczności ma nowa hala sportowa zaznaczając jej nowoczesność, innowacyjność, funkcjonalność i dostępność dla każdego.

Grzegorz Szuplewski Burmistrz Piastowa przypomniał historię powstania Hali Sportowej, przypomniał jednocześnie, że na całej inwestycji skorzystała również szkoła poprzez przestronną biblioteką miejską, halą sportową z boiskiem oraz zespołem gastronomicznym.
Od kilku lat ponad 300 uczniów ma do dyspozycji komfortowe sale dydaktyczne, funkcjonalne przestrzenie wspólne, a nauczyciele i pracownicy mogą korzystać z większych pomieszczeń administracyjno-biurowych. Mieszkańcy Piastowa zaś zyskali mediatekę na miarę XXI w.

Agata Korczak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie dodała, że nowo powstały budynek piastowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza wpisuje się w trend równoważonego budownictwa, przynosząc korzyści właścicielom, użytkownikom i mieszkańcom, dzięki obniżonym kosztom operacyjnym, lepszej jakości powietrza wewnątrz budynku oraz zmniejszonemu zużyciu energii.

Mieczysław Nowicki – Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich przypomniał zebranym jak ważnym jest otrzymanie nadania Hali Sportowej Imienia Polskich Olimpijczyków Polskich. Podkreślił, że takich obiektów w Polsce jest niewiele. Zaznaczył, że uroczystość odbywa się w wyjątkowym roku, bowiem Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z 28 lipca 2023r. ustanowił rok 2024 Rokiem Polskich Olimpijczyków, aby uczcić 100-lecie zdobycia pierwszych medali olimpijskich przez polskich sportowców podczas Igrzysk VIII Olimpiady w Paryżu w 1924r.

Po okolicznościowych wystąpieniach nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej nadanie Hali Sportowej Imienia Polskich Olimpijczyków, po której odbyły się główne uroczystości. Uroczystości poprzedziło wprowadzenie sztandaru Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi, po który odbyły się pokazy artystyczne przygotowane i wykonane przez uczniów. Na pokazy składały się: walki szermiercze, taniec towarzyski, taniec zespołowy, taniec /pole dance/ – rodzaj akrobatki. Po zakończonych wystąpieniach odbył się panel dyskusyjny podczas którego uczniowie zdawali pytania zaproszonym gościom, które dotyczyły kariery sportowej, osiągnięć sportowych oraz przeżyć podczas uczestnictwa w igrzyskach olimpijskich.

Całość zakończył okolicznościowy poczęstunek.