Uzgodnienia dotyczące organizacji II Memoriału im. Jana Magiery

W dniu 5 marca 2023 r. w Starym Sączu odbyło się spotkanie dotyczące organizacji II Edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Memoriału im. Jana Magiery. W spotkaniu udział wzięli: Jacek Lelek-burmistrz Starego Sącza, Mieczysław Nowicki prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Tadeusza Mytnik-członek zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

23 ssacz

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich już po raz drugi wyraziło chęć organizacji „Memoriału Jana Magiery”, który odbędzie się 13 sierpnia 2023 r. w Starym Sączu.

Pragniemy przypomnieć, że Jan Magiera reprezentował Polskę podczas Igrzysk XVIII Olimpiady Tokio 1964 r. oraz podczas Igrzysk XIX Olimpiady w Meksyku w 1968 r. Doskonały kolarz zmarł tragicznie 9 lutego 2022 r.w pobliżu swojego domu. Miał 83 lata.

W 2022 r. w dniu 14 sierpnia na terenie miasta i gminy Stary Sącz po raz pierwszy został zorganizowany „Międzynarodowy wyścig kolarski Memoriał Jana Magiery”, którego organizatorem było Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Kolarze biorący udział w tej imprezie przejechali ponad 149 kilometrów. Uczestnicy imprezy przejechali wówczas ulicami w Starym Sączu: rynek, Jana III Sobieskiego, Jana Pawła II, Stefana Batorego, Józefa Piłsudskiego następnie przez miejscowości: Mostki, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Gaboń, Skrudzinę, Moszczenicę Wyżną, Przysietnicę, Moszczenicę Niżną i ponownie ulice w Starym Sączu: Wincentego Witosa, Węgierską, Jana III Sobieskiego oraz rynek.

Spotkanie dotyczyło uzgodnień organizacyjnych związanych z przygotowaniami do przeprowadzenia ww. przedsięwzięć. Należy przypomnieć, że dyrektorem generalnym wyścigu II Memoriału im. Jana Magiery jest Tadeusz Mytnik doskonały kolarz medalista olimpijski Igrzysk XXI Olimpijskich w Montrealu w 1976 r.