Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi

W hotelu Novotel Łódź-Centrum odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi, która aktywnie współpracuje z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich. Jeszcze przed jego rozpoczęciem pamiątkowe statuetki z okazji 50. rocznicy uczestnictwa w IO Monachium 1972 wręczono Mieczysławowi Nowickiemu, Jerzemu Czerbniakowi, Pawłowi Kaczorowskiemu, Zygfrydowi Kuchcie, Kazimierzowi Marandzie, Romanowi Rożkowi, Włodzimierzowi Wachowiczowi i Stanisławowi Wagnerowi. Okolicznościowy medal 100-lecia PKOl otrzymał Tomasz Rosset, a medalami Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, które wręczali Mieczysław Nowicki, Kajetan Broniewski i Jerzy Pietrzyk, wyróżniono dr Wiesława Chudzika, dr Roberta Pietruszyńskiego i Gabriela Kabzę. Przyznano także medale RROl w Łodzi. W gronie osób uhonorowanych złotym medalem znalazł się sekretarz generalny TOP Kajetan Broniewski. Przybyłych gości powitał prezes RROl Mieczysław Nowicki. Po stwierdzeniu ważności zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe (Gabriel Kabza i Krystyna Garbacz) i merytoryczne (Mieczysław Nowicki i Tomasz Rosset) z działalności w minionej kadencji oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (Michał Marzec). Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie i ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Prezesem na kolejne cztery lata wybrano Mieczysława Nowickiego. Poza nim do zarządu weszli: Tomasz Rosset, Gabriel Kabza, Zbigniew Bródka, Elżbieta Nowak, Stanisława Wąchała, Tomasz Kupis, Filip Wypych, Kazimierz Bukszyński, Marcin Młynarczyk i Agnieszka Domańska. Komisję rewizyjną tworzą Michał Marzec, Barbara Niemczyk i Zygfryd Kuchta.

« z 8 »