Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za 2018r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Olimpijczycy!

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich pragnie przypomnieć, że w dniu 14 czerwca 2019r., w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, którego celem było przyjęcia sprawozdania z działalności oraz przyjęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za 2018r.

Dziękując wszystkim obecnym, którzy znaleźli czas i uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Towarzystwa Olimpijczyków zamieszczamy na Nasej stronie Protokół z Walnego zgromadzenia Sprawozdawczego Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Mieczysław Nowicki

Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

pdfProtokół z Walnego Zjazdu Sprawozdawczego TOP 14 czerwca 2019r.

pdf

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TOP za 2018r. 

pdf

Protokół Komisji Rewizynej TOP. Zatwierdzenie sprawozdania 2018r.

pdf

Protokół Komisji Mandatowo-Skrótacyjnej Uchwał i Wniosków TOP.