Walny zjazd sprawozdawczy Polskiego Komitetu Olimpijskiego

W dniu 21 kwietnia br. w Centrum Olimpijskim obradowało doroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

« z 3 »

Zgodnie z wymogami statutu sprawozdanie z działalności Komitetu w roku 2017 omówił (bo w pełnej, szerokiej wersji trafiło ono wcześniej do delegatów) prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. Szczególną uwagę zwrócił on na zaangażowanie PKOl w intensywnie prowadzone w ub. roku przygotowania do tegorocznych XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w PyeongChang oraz w organizację X Igrzysk Światowych The World Games 2017 we Wrocławiu. Mówił także o codziennej, często niezbyt dobrze znanej, pracy komisji problemowych, struktur terenowych oraz poszczególnych działów Biura PKOl.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 przedstawił Skarbnik PKOl Andrzej Witkowski, a informację o pracach Komisji Rewizyjnej, zakończone wnioskiem rekomendującym przyjęcie obu sprawozdań –szef Komisji Zenon Hajduga.

Zgodnie z tym wnioskiem jednomyślnie „za” głosowali potem uczestnicy obrad. Ponadto delegaci przyjęli uchwałę o poparciu starań Trybunału Arbitrażowego przy PKOl o uzyskanie dotacji na jego działalność w latach 2018-2020 z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Delegatami, którzy reprezentowali Towarzystwo Olimpijczyków Polskich byli: Mieczysław Nowicki, Irena Szewińska oraz Kajetan Broniewski.