Wielka Honorowa Nagroda Sportowa PKOl im. Piotra Nurowskiego 2020

Polski Komitet Olimpijski ogłasza 12. edycję dorocznej Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOl im. Piotra Nurowskiego za rok 2020.

nagroda pnurowski

Pomimo szczególnego roku, naznaczonego odwołaniem lub przełożeniem większości wydarzeń sportowych, Kapituła Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOl im. Piotra Nurowskiego postanowiła uhonorować zdobywców największych osiągnięć sportowych w 2020 roku.

PKOl, na wniosek Kapituły, serdecznie zaprasza wszystkie Polskie Związki Sportowe oraz inne organizacje sportowe do składania zgłoszeń w trzech kategoriach:

  • sportowiec roku,
  • drużyna roku,
  • trener roku.

Zgłoszenia kandydatur, wraz z krótkim opisem osiągnięć w mijającym 2020 roku,  należy wysyłać w terminie 3-21 grudnia 2020 roku na adres mailowy: mdoros@pkol.pl.

Polski Komitet Olimpijski