XII Edycja Zawodów Mikołajkowych na Ergometrach Wioślarskich.

W Zespole Szkół Integracyjnych przy ul. Bartosika 5 po raz 12 odbyły się Zawody Mikołajkowe na Ergometrach Wioślarskich. Program był skierowany do dzieci szkół podstawowych i placówek integracyjnych. Zawody odbywały się w formie wyścigów indywidualnych, sztafet dwu i czteroosobowych oraz sztafet, w których uczestniczyły całe klasy integracyjne.

« z 15 »

Zawody mikołajkowe miały za zadanie nauczyć dzieci pełno sprawne do wspólnej współpracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz tolerancji i pomocy w życiu codziennym w przyszłości. Takie działania z pewnością przyniosą efekty w przyszłości i będą traktowane, jako profilaktyka. Zawody prowadzone były na czas 4 minut. Po zakończeniu zaliczany był dystans przepłynięty przez dzieci. Najlepsze zespoły otrzymały nagrody w postaci pucharów, zaś wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale i paczki mikołajkowe. Do zawodów zaproszeni zostali nauczyciele, którzy ścigali się na dystansie 500m.

Program skierowany był do szkół i placówek o specyfice integracyjnej. We współczesnym świecie integracja poprzez upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i sprawnej jest szeroko rozumiana, jako jeden z najważniejszych procesów w wychowaniu dzieci i młodzieży. Zaproponowany program był jednym z elementów szczególnie ważnych we współczesnym społeczeństwie. W zdaniu udział wzięło 500 dzieci pełno i niepełnosprawnych, nauczyciele, opiekunowie, rodzice.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich wspomogło organizację zawodów oraz przygotowało ponad 350 upominków dla dzieci uczestniczących w zawodach.