XIV Konferencja podsumowująca 13 lat programu przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, oraz Finał 2023 Cyklu Imprez Sportowych w Ośrodkach Opiekuńczo Wychowawczych

W dniu 19 grudnia 2023 r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II Towarzystwo Olimpijczyków Polskich zorganizowało konferencję w ramach Przeciwdziałania poprzez Sport Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży. Realizatorami programu od 14 już lat są: Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Zdrowia.

« z 51 »

Konferencja poświęcona została podsumowaniu projektu, zasadności realizacji programu oraz płynących z niego efektów. Podstawą działań w terenie od 13 lat są spotkania z młodzieżą przebywającą w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Polski. Przed rozpoczęciem konferencji odbył się Finał 2023 Cyklu imprez sportowych w Ośrodkach Opiekuńczo Wychowawczych przeprowadzony na ergometrach na ergometrach wioślarskich. W zawodach udział tradycyjnie wzięły dziewczęta i chłopcy z Ośrodków Opiekuńczo Wychowawczych, Zakładów Poprawczych oraz ze Schronisk dla Nieletnich biorących udział w cyklu imprez eliminacyjnych. Ośrodki startowały w zespołach dwuosobowych. Klasyfikacja ustalana została na podstawie uzyskanych czasów. Zawodniczki i zawodniczy mieli do przepłynięcia dystans 500 metrów. Każdy uczestnik finałowych zawodów po ich zakończeniu otrzymał medal oraz puchar a także sprzęt sportowy przygotowany przez partnerów zadania: Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Polski Komitet Olimpijski. Z wydarzeniem związany jest pobyt młodzieży – uczestników zawodów w Warszawie w czasie, którego mieli możliwość zwiedzenia m. im Muzeum Sportu i Turystyki, Starówki. Dziewczęta z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu przygotowały atrakcyjny program artystyczny przyjęty przez wszystkich z aplauzem.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością: Beata Bublewicz – inicjatorka programu, Dorota Stępniak – Naczelnik Wydziału Nadzoru nad Zakładami dla Nieletnich, Aleksandra Czechowicz-Woźniak – Zastępca Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki, Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka, Bożena Potentas – reprezentująca Ministerstwo Sportu i Turystyki Dariusz Cieślik reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości.