XV Sejmik Polonijny w Gdyni

W niedzielę (21 lipca 2019) w Muzeum Emigracji w Gdyni uroczyście otwarty został jubileuszowy XXV Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl. Bierze w nim udział ponad 120 naszych rodaków z 20 państw.

« z 6 »

W spotkaniu inaugurującym obrady wzięli udział: senator RP Antoni Szymański, poseł Wojciech Ziemniak, dyrektor Biura Polonii Senatu Grzegorz Seroczyński, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iwona Kozłowska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz P. Bonisławski i skarbnik Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Tomasz Różniak. Obecny był prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera. Polski Komitet Olimpijski – głównego organizatora Sejmiku – reprezentowali: Sekretarz Generalny Adam Krzesiński i przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią – amb. dr Witold Rybczyński.

W wystąpieniach wygłoszonych podczas uroczystego otwarcia zwrócono uwagę na szczególny charakter tegorocznego Sejmiku. Pierwsze takie forum obradowało dokładnie 50 lat temu w Katowicach i Jaszowcu, a tegoroczne, odbywające się już po raz 25., jest jednym z istotnych wydarzeń składających się na program tegorocznych obchodów 100-lecia polskiego ruchu olimpijskiego.

Z tej właśnie okazji Sekretarz Generalny PKOl Adam Krzesiński otrzymał listy gratulacyjne z podziękowaniami za dotychczasową aktywność PKOl od Ministerstwa Spraw Zagranicznych i od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Z kolei Senat RP przyznał jubilatowi swój Medal Honorowy.
Z kolei Medal Polonijny PKOl trafił do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W okolicznościowych przemówieniach podkreślano znaczenie sportu dla integrowania środowisk polonijnych i utrzymywania przez nie stałego kontaktu z ojczystym krajem. Mówcy wyrazili przekonanie, że plonem gdyńskich obrad będzie zdobycie przez ich uczestników wiedzy na temat sposobów organizowania życia sportowego w ich krajach i docierania z tematyką olimpijską do nowych grup naszych rodaków mieszkających często daleko od kraju.

Jak każe tradycja „sejmikowicze” już na wstępie wybrali swych starostów. Zostali nimi: Weronika Schaturskaya z Kazachstanu i Jerzy Rudnicki z Bułgarii. W niedzielny wieczór w sali konferencyjnej hotelu „Nadmorski” uczestnicy Sejmiku spotkali się na kameralnej „godzinie wspomnień”, poświęconej zmarłej przed rokiem Pierwszej Damie Polskiego Sportu – Irenie Szewińskiej. Na spotkaniu obecny był małżonek „Irenissimy” – Janusz, którego kilkadziesiąt fotografii przedstawiających 7-krotną medalistkę olimpijską wyeksponowano w sali.

Irenę Szewińską ciepło wspominało grono znakomitych sportowców sprzed lat – medalistów olimpijskich. To: Jarosława Jóźwiakowska-Zdunkiewicz (la), Krystyna Krupa (siatkówka), Tadeusz Mytnik (kolarstwo), Małgorzata Dłużewska i Czesława Kościańska (wioślarstwo), Leszek Blanik (gimnastyka sportowa) i Andrzej Gołota (boks). W ich wypowiedziach (którym z zainteresowaniem przysłuchiwali się także: Marcin Wołek – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gdyni i Tomasz Różniak ze „Wspólnoty Polskiej”) było wiele, często sentymentalnych, opowieści – i to nie tylko ze sportowych aren, ale i dotyczących ich prywatnych kontaktów z Panią Ireną. Po spotkaniu nasi rodacy długo jeszcze dopytywali medalistów także o wiele jeszcze szczegółów dotyczących ich sportowych karier. Ten wieczór na pewno na długo zostanie zapamiętany.