XXV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Henryka Łaska II Memoriał Jana Magiery

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich przypomina że w dniach 12-13 sierpnia 2023 organizowany był w Limanowej XXV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał im. Henryka Łaska oraz w Starym Sączu II Memoriał Jana Magiery. Ze względu na problemy techniczne z pewnym opóźnieniem zamieszczamy transmisję z w/w wyścigów.

XXV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał im. Henryka Łaska

II Memoriał Jana Magiery