Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

W Warszawie w dniu 6 czerwca 2023 w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Było to pierwsze Walne Zgromadzenia Sprawozdawcze TOP w kadencji 2022-2027 Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za 2020r.

« z 13 »

Obrady rozpoczęły się od powitania zebranych przez Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysława Nowickiego.

Po zatwierdzeniu składów: Przewodniczącego Obrad, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków rozpoczęto obrady.

Na początku obecni minutą ciszy uczcili ponad 30 olimpijczyków trenerów, działaczy, parlamentarzystów, którzy odeszli w 2022 roku, a sylwetki starano się przedstawiać na stronie Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Zebranych zaszczycił Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, który przedstawił delegatom plany na najbliższe lata działalności PKOl oraz propozycje współpracy Polskiego Komitetu Olimpijskiego z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich.

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za 2022 r. przedstawił Prezes TOP Mieczysław Nowicki, który omówił m.in. sytuację organizacyjną, finansową dalszy rozwój działalności TOP.  W trakcie wystąpienia podkreślił, że Towarzystwo Olimpijczyków Polskich starało się aktywnie, na ile pozwalały warunki, działać i realizować cele statutowe.

W trakcie prezentacji multimedialnej przypomniał i omówił wydarzenia, w których czynny udział miało Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Zaliczyć do nich należy: 32. Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Rodziny Sportowej, podpisanie w dniu 28 maja 2020r., raport oraz konferencję dotyczącą aktywności fizycznej wśród byłych olimpijczyków w której dużą rolę odegrało Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, które również udzieliło Patronatu Honorowego. Kolejnym było spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim oraz Starostą powiatu Limanowskiego Mieczysławem Urygą, Centralne Dni Olimpijczyka – Ujazd 2022, które współorganizowane były przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Kolejnym wydarzeniem było uroczyste otwarcie Centrum Stomatologicznego Melon Clinic w Sieradzu. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich bardzo czynnie włączało się promocję zdrowego stylu życia poprzez organizację Światowego Dnia Roweru 3 czerwca 2022r., Rajdu Rowerowego w Ujedzie w dniu 4 czerwca 2022r. Przypomniał, że w dniu 21 czerwca 2022r., odbyło się ostatnia posiedzenia Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, który działał w latach 2017-2022r. Natomiast w dniu 22 czerwca 2022r., odbyło się Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, które wybrało nowe władze TOP oraz Komisję Rewizyjną. Kolejny Wakacyjny Rajd Rowerowy został zorganizowany przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich w Koninie 19.07.2022r. w Ślesinie w dniu 20.07.2022r., oraz w Opocznie w dniu 28.08.2022r. Tradycyjnie Towarzystwo Olimpijczyków Polskich już po raz trzeci organizowało XXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał im. Henryka Łasaka w dniu 13.08.2022r. Po raz pierwszy z inicjatywy TOP został zorganizowany I Międzynarodowy Wyścig Kolarski im. Jana Magiery w dniu 14.08.2022r. Przy wyżej wymienionych zawodach kolarskich zorganizowany został Mini Wyścig dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka. W lipcu 2022r Towarzystwo Olimpijczyków Polskich podpisało umowę o współpracy z Totalizatorem Sportowym na okres 3 lat. Przez długi okres Towarzystwo Olimpijczyków Polskich prowadziło rozmowy z Zarządem PKP Cargo. Rozmowy dotyczyły długofalowej współpracy. Wyjątkowe spotkanie odbyło się w Zespole Szkól Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie w dniu 25.11.2022r. W spotkaniu udział wziął prawie cały Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. W dniu 25.11.2022r odbyło się w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale otwarcie Mitingu Zdrowotnego Olimpijczyków. Kolejnego dnia 26.11.2022 Mitingu Zdrowotnego odbył się Brefing Prasowy, w którym udział wzięły władze samorządowe Tomaszowa Mazowieckiego. Po zakończonym befingu prasowym w Tomaszowskim Centrum Zdrowia odbył się XVI Miting Zdrowotny Olimpijczyków. W dniu 28.11.2022r. zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Towarzystwem Olimpijczyków Polskich a Polską Organizacją Turystyczną. Porozumienie podpisali Prezes TOP Mieczysław Nowicki oraz Prezes POT Ryszard Szmytke. W dniach 28-29.11.2022r rozpoczęło się w Centralnym Ośrodku Sportu II Sympozjum Szkół im. Polskich Olimpijczyków. W trakcie Sympozjum nastąpiło przedłużenie umowy o współpracy pomiędzy Towarzystwo Olimpijczyków Polskich i Kliniką Stomatologii Czechowscy /Melon Clinic/ Nobel Biocare.

Prezes TOP Mieczysław Nowicki podkreślił w kontekście nowo wybranego Zarządu TOP, podpisanie umowy z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami umowy wynajmu siedziby przy ul. Mokotowskiej 24 na kolejne 5, a nie, jak dotychczas 3 lata oraz wymianę wszystkich okien wraz z remontem. Zaznaczył, że Zakład Gospodarowania Nieruchomościami po odbytych kilku komisjach zwróci większą część kwoty za wyminę okien w czynszu, który zostanie znacznie pomniejszony w okresie najbliższych lat.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków Zbigniew Bródka przedstawił protokół stwierdzający prawomocność Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Tomasz Kupis przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe TOP za rok 2022 podsumowując, że wszystkie wnioski przedstawione przez Komisję Rewizyjną, były i są nadal realizowane na bieżąco. Komisja Rewizyjna TOP podkreśliła wysoką, jakość działalności Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Na koniec delegaci przegłosowali przyjęcie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2022 rok.