Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Olimpijczyków Polskich 25 czerwca 2020r Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II

W Warszawie w dniu 25 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za 2019r.

« z 45 »

Obrady rozpoczęły się od powitania zebranych przez Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysława Nowickiego.

Po zatwierdzeniu składów: Przewodniczącego Obrad, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej rozpoczęto obrady.

Sprawozdanie z działalności Związku w ostatnim roku przedstawił Prezes Mieczysław Nowicki, który omówił m.in. sytuację organizacyjną, finansową dalszy rozwój działalności TOP, włączenie się w obchody 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 20 Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Sportowej w Spale, podpisane porozumienie z Fundacją „Czyń Dobro im. Jana Pawła II”, spotkanie z Eminencją Kazimierzem Kardynałem Nyczem Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim, nadanie Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu w Michałowicach im. Ireny Szewińskiej, Konferencję Prasową XXX-lecie Międzynarodowego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, organizację wraz z Gminą Michałowice Rodzinnego Rajdu Rowerowego, zatwierdzenie nowego Statutu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich,  XV Miting Zdrowotny, który miał miejsce w Szpitalu Mazowieckim,  uhonorowanie sponsorów i darczyńców Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz wiele innych aktywności, które organizowało  lub współorganizowało Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Wszystkie zostały zawarte w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym za 2019r.

Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki szczególnie podkreślił zatwierdzenie przez Krajowy Sąd Rejestrowy w dniu 19 wrześnie 2019r., zmian w statucie TOP nad którymi pracowała przez prawie 2 lata powołana grupa robocza w składzie: Jerzy Pietrzyk, Jacek Bierkowski, Tomasz Rosset, Kajetan Broniewski.  Nowy statut na wskroś nowoczesny dostosowany został do obecnych wymogów, jakie muszą spełnić stowarzyszenia sportowe. Podkreślił, że wykonana praca i zatwierdzenie Statutu TOP ma pomóc w działalności kolejnemu Zarządowi Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, który zostanie wybrany w 2021 roku.

W obradach uczestniczył Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Sławomir Majcher, który przedstawił nową inicjatywę Muzeum. W imieniu Muzeum Sportu i Turystyki zwrócił się do byłych sportowców uczestników igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, aby poszukali, w swoich szafach, garderobach ubiorów, strojów startowych, w których uczestniczyli w w/w zawodach. Z pozyskanego od sportowców sprzętu Muzeum Sportu i Turystyki zamierza zorganizować wystawę.

Podczas Wlanego Zgromadzenia Sprawozdawczego gośćmi honorowymi byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy złożyli podziękowanie Zarządowi Towarzystwa Olimpijczyków za podpisanie listu intencyjnego w sprawie akceptacji założeń i deklaracji współpracy przy realizacji programu „Mam wybór……wybieram rozsądek” . Goście przedstawili film reklamujący inicjatywę, którego twarzą jest Wojciech Nowicki medalista w rzucie młotem igrzysk XXXI Olimpiady Rio de Janeiro 2016.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjna Andrzej Supron przedstawił protokół stwierdzający prawomocność Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Jerzy Pietrzyk przedstawił i podsumował sprawozdanie finansowe TOP za rok 2019 podsumowując, że wszystkie wnioski przedstawione przez Komisję Rewizyjną, były i są nadal realizowane na bieżąco. Komisja Rewizyjna TOP podkreśliła wysoką jakość działalności Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Następnie delegaci przegłosowali przyjęcie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej , zatwierdzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2019 rok.