Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

W Warszawie w dniu 18 czerwca 2023 w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Było to drugie Walne Zgromadzenia Sprawozdawcze TOP w kadencji 2022-2025 Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za 2023r.

« z 3 »

Obrady rozpoczęły się od powitania zebranych przez Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysława Nowickiego.

Po zatwierdzeniu składów: Przewodniczącego Obrad, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Sekretarza rozpoczęły się obrady.

Na początku obecni minutą ciszy uczcili ponad 20 olimpijczyków, trenerów, działaczy sportowych, parlamentarzystów, dziennikarzy, którzy odeszli w 2023 roku. W każdym przypadku sylwetki osób zmarłych Towarzystwo Olimpijczyków Polskich starało się przedstawiać na stronie Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za 2023 r. przedstawił Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, który omówił min. sytuację organizacyjną, finansową dalszy rozwój działalności Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.  W trakcie wystąpienia podkreślił, że Towarzystwo Olimpijczyków Polskich starało się aktywnie, na ile pozwalały warunki, działać i realizować cele statutowe.

W trakcie prezentacji multimedialnej przypomniał i omówił wydarzenia, w których czynny udział miało Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

Zaliczyć do nich należy:

 1. Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Rodziny Sportowej;
 2. Współpracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki;
 3. Współpracę z Totalizatorem Sportowym, który od kilku lat jest Partnerem Strategicznym Towarzystwa Olimpijczyków Polskich;
 4. Przedłużenie umowy o współpracy z Centrum Medycyny Sportowej na kolejne dwa lata;
 5. Liczne spotkania kierownictwa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich z przedstawicielami samorządu w kontekście organizacji różnych aktywności TOP min. Wiesławem Chudzikiem, Filipem Nowakiem, Piotrem Glińskim, Władysławem Biedą, Mieczysławem Urygą, Jackiem Lelkiem, Anną Leder;
 6. Współorganizacja przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich Regionalnych Obchodów Dnia Olimpijczyka w Opocznie;
 7. Światowy Dzień Roweru w Opocznie;
 8. Rajdy Rowerowe w Ujeździe, Nowicach, Ślesinie, Koninie, Zgierzu, Starych Babicach;
 9. Mini Wyścig dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łaska;
 10. XXIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał im. Henryka Łaska;
 11. II Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał im. Jana Magiery;
 12. Światowe Forum Olimpijczyków, w którym udział wzięła reprezentując Towarzystwo Olimpijczyków Polskich Beata Sokołowska;
 13. Olimpijski Dzień Stomatologii w Sieradzu;
 14. Liczne spotkania w szkołach członków Zarządu TOP min. Urszuli Kielan, Mieczysława Nowickiego, Stanisławy Wąchały, Tadeusza Mytnika, Janusza Peciaka.
 15. V Memoriał im. Wiesława Rutkowskiego;
 16. Przedłużenie umowy o współpracy pomiędzy Towarzystwo Olimpijczyków Polskich/Kliniką Stomatologii Czechowscy/Melon Clinic/ Nobel Biocare;
 17. III Sympozjum Szkól im. Polskich Olimpijczyków;
 18. Spotkanie z Prezydentem RP;
 19. Spotkanie w II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie;
 20. XVI Miting Zdrowotny Olimpijczyków w Tomaszowskim Centrum Zdrowia;
 21. 23 Mikołajki na ergometrach;
 22. XIV Konferencję podsumowującą 13 lat programu przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży oraz Finał 2023 Cyklu Imprez Sportowych w Ośrodkach Opiekuńczo Wychowawczych.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków Tomasz Kucharski przedstawił protokół stwierdzający prawomocność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Tomasz Kupis przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe TOP za rok 2023 podsumowując, że wszystkie wnioski przedstawione przez Komisję Rewizyjną, były nadal są realizowane na bieżąco. Komisja Rewizyjna TOP podkreśliła wysoką, jakość działalności Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Jednocześnie Komisja Rewizyjna TOP zawnioskowała o kontynuowanie działań związanych z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym w Michałowicach w kontekście odkupienia nieruchomości na własność Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, co nie nastąpiło w 2023r. z przyczyn niezależnych od Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Na koniec delegaci przegłosowali i przyjęli stosowne uchwały w przedmiotowych sprawach dotyczących przyjęcia sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za 2023 rok.