– Narodowy Program Szczepień dopiero się rozpoczął, teraz będziemy aktywnie wspierać ich promocję. Kiedy sportowcy pytają nas o zdanie, jednoznacznie zalecamy szczepienia – rozmowa z doktorem Hubertem Krysztofiakiem – Szefem Misji Medycznej na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020.

hkrysztofiakFot.: PKOl – Szymon Sikora

– Czy Pan już się zaszczepił przeciwko COVID-19?

– Pracuję w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej – COMS, który codzienne udziela świadczeń zdrowotnych dużej liczbie pacjentów, w tym w szczególności sportowcom, członkom kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu i kadry paraolimpijskiej. Członkowie zespołu COMS, jako pracownicy sektora ochrony zdrowia, zostali zakwalifikowani do etapu 0 (zero) w Narodowym Programie Szczepień. Szczepienia pracowników COMS rozpoczęły się 12 stycznia. Ja pierwszą dawkę szczepionki otrzymałem 14 stycznia. Drugą dawkę mam zaplanowaną na 5 lutego.

– Szczepionki to teraz temat przewodni, także w sporcie. Czy to pozwoli go odmrozić i wrócić do organizowania normalnych imprez sportowych, których wszystkim tak bardzo brakuje? Ile na to potrzeba czasu?

– Bezpośrednim celem szczepień na poziomie indywidualnym jest uzyskanie odporności, która uchroni przed infekcją Covid-19. Celem szczepień na poziomie populacji jest szybkie i bezpieczne osiągnięcie tak zwanej odporności zbiorowej, czyli sytuacji w której, w przypadku tej choroby, około 70% ludności uzyska odporność na koronawirusa Sars-Cov-2. Osiągnięcie tego celu populacyjnego pozwoli na powrót do trybu funkcjonowania jak przed pandemią. Imprezy sportowe będą się mogły odbywać w tradycyjny sposób.

– Ile na to potrzeba czasu? To zależy oczywiście od dostępności szczepionki i efektywności procesu szczepień. Musimy zdawać sobie jednak sprawę, że będzie to trochę trwało. Kiedy spojrzymy szerzej jak pandemia rozprzestrzenia się globalnie i jak w innych krajach, na całym świecie, wykonywane są szczepienia to na pewno jeszcze w roku 2022 Covid-19 będzie problemem wiodącym.

– Na ile Pana zdaniem szczepionka, czy też zaszczepienie społeczeństwa pozwoli na to, aby imprezy sportowe odbywały się z udziałem publiczności?

– Jak wspomniałem wcześniej, jeżeli 70% ludzi w populacji będzie odpornych, czy to po szczepieniu, czy po przechorowaniu, to będziemy mogli myśleć o tym aby zawody odbywały się w tradycyjny sposób, czyli także z udziałem publiczności. Szczepienie są tutaj naprawdę kluczowe. Jednak to także od nas zależy czy proces szczepień będzie skuteczny. Musimy chcieć się szczepić.

– MKOl i Komitet Organizacyjny Tokio 2020 oświadczyły, że szczepienie nie będzie wymogiem dla sportowców chcących wystartować latem w Japonii podczas igrzysk. Czy Pana zdaniem to dobry kierunek?

– Na decyzję MKOl i Komitetu Organizacyjnego Tokio 2020 musimy spojrzeć z innej perspektywy niż skuteczność szczepionki. Zaszczepienie wszystkich sportowców zapewne rozwiązało by wiele problemów. Chodzi tu jednak o równość szans – equality. Nie ma takiej możliwości, z powodów logistycznych, żeby wszyscy sportowcy – uczestnicy igrzysk olimpijskich byli zaszczepieni przeciw Sars-Cov-2 przed igrzyskami. My, tutaj w Europie, jesteśmy naprawdę w uprzywilejowanej sytuacji. Większość państw na świecie będzie miała dostęp do szczepionki być może dopiero w 2022 roku. Na tę kwestię zwrócił uwagę Richard Budget, Szef Medyczny MKOl, na zdalnym spotkaniu, w którym uczestniczyłem 14 stycznia 2021 roku. Richard Budget przywołał właśnie to słowo: equality – równość, jednolitość. Wszyscy uczestnicy igrzysk mają mieć takie same szanse i tak samo będą traktowani w czasie igrzysk. Nawet osoby zaszczepione będą podlegały procedurze badań prewencyjnych i zasadom higieny w czasie epidemii. Richard zwrócił uwagę także na to, że w czasie pandemii, która dotyka przede wszystkim osoby starsze i osoby chore, sportowcy nie mogą domagać się specjalnego traktowania. Muszą poczekać na swoją kolej.

szczepionka

– Jak polskie środowisko sportowe podchodzi do programu szczepień? Mam Pan informacje jak mniej więcej nasi sportowcy deklarują przystąpienie do niego?

– Dzisiaj sportowcy zadają pytania merytoryczne o szczepienia na Sars-Cov-2 i to pozwala mi mieć nadzieję, że będą się chcieli szczepić masowo. Niestety dotychczasowe podejście do szczepień przeciw grypie trochę studzi mój optymizm.

– Co Pan jako lekarz sądzi o tej szczepionce? Czy jest bezpieczna?

– Wierzę w naukę. Obserwuję naukową dyskusję na temat szczepień i generalnie Covid-19 i jestem pod ogromnym wrażeniem jakie jest tempo prac nad przyczynami tej choroby, sposobami jej rozprzestrzeniania, ewolucją wirusa, diagnozowaniem i wreszcie nad szczepionką. Wszystkie liczące się ośrodki badawcze i wszyscy liczący się naukowcy jednoznacznie zalecają szczepienia. Badania pokazują, że dostępne szczepionki są bezpieczne.

– Czy Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej posiada dane jak polscy sportowcy, którzy zachorowali na koronawirusa, przeszli tę chorobę?

– Wśród tych, którzy już chorowali większość przechodziła tę chorobę łagodnie. Analizy, które robimy obecnie w COMS pokazuję, że część nawet nie traktowała słabo nasilonych objawów infekcji jako Covid-19; mieli przekonanie, że to drobne przeziębienie. Wykonywane teraz w COMS, we współpracy z Laboratorium Antydopingowym, badania serologiczne często jednak potwierdzają przebytą infekcję Covid-19. Chociaż nie mam informacji o hospitalizacji sportowca z powodu Covid-19, to spotykam zawodniczki i zawodników, którzy opisują przebieg choroby jako ciężką infekcję, z jaką do tej pory nie mieli do czynienia. Odrębny problem to powikłania po Covid-19. Szacujemy, że około 10% zawodniczek i zawodników zgłasza różne, często niespecyficzne, objawy po przechorowaniu Covid-19, które wpływają na zdolność do treningu.

– Czy Pan oraz inni lekarze COMS będziecie namawiać polskich sportowców do zaszczepienia się?

– Kiedy sportowcy pytają nas o zdanie, jednoznacznie zalecamy szczepienia. Narodowy Program Szczepień dopiero się rozpoczął, teraz będziemy aktywnie wspierać promocję szczepień.

– Czy zatem każdy może i powinien się zaszczepić? Czy są jakieś przeciwwskazania dla jakiejś grupy osób?

– Generalnie sportowcy jako osoby zdrowe nie mają przeciwwskazań do szczepień. Wyjątek mogą stanowić zawodniczki w ciąży – w tej sytuacji szczepionka nie jest zalecana. Szczepienia nie obejmą też bardzo młodych sportowców – szczepionką Comirnaty, firmy Pfizer-Biontech, szczepi się osoby powyżej 16. roku życia. Ogólnie przeciwwskazaniem do szczepień jest ciężka choroba lub infekcja przebiegająca z dużą gorączką. Zawsze przed szczepieniem pacjent jest poddawany ocenie lekarskiej; to lekarz kwalifikuje do szczepienia.

– Jakie jest przesłanie Szefa Misji Medycznej na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 do sportowców?

– Igrzyska Olimpijskie w Tokio to będzie naprawdę duże wyzwanie medyczne. Będą to na pewno wyjątkowe igrzyska, obarczone dużym ryzykiem epidemicznym. Jestem jednak przekonany, że odpowiedzialne zachowania – kontrola kontaktów, noszenie maseczek, mycie rąk, utrzymywanie dystansu w codziennych kontaktach z osobami spoza wewnętrznej strefy, w sposób istotny ograniczają ryzyko zarażenia i transmisji choroby. Tylko odpowiedzialne zachowania nas wszystkich dają szansę na to, że igrzyska Tokio 2020 jednak się odbędą – chociaż rok później niż planowano.

Polski Komitet Olimpijski 

W czwartek w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się spotkanie marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego, wicemarszałka Tomasza Urynowicza z przedstawicielami PKOl na czele z prezesem Andrzejem Kraśnickim. Zapadły ważne i przełomowe decyzje dotyczące dalszego kształtu organizacyjnego III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

umwmFot.: PKOl – Tomasz Piechal

Podjęto decyzje o powołaniu Komitetu Organizacyjnego tego wydarzenia. Powyższa deklaracja w zdecydowany sposób przyspiesza prace nad organizacją tej jakże ważnej i kluczowej dla naszego regionu imprezy sportowej – mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

PKOl poinformował o zakończeniu kolejnego etapu negocjacji z EOC w sprawie dyscyplin, które zostaną rozegrane podczas Igrzysk. Rozmowy te określają ramy formalno-organizacyjne przygotowywanych Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 – dodaje marszałek Witold Kozłowski.

Na zdjęciu od lewej: dyr. Marcin Nowak, Iwona Łotysz, z-ca Sekretarza Generalnego PKOl, Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, Marszałek Witold Kozłowski, dyr. Sylwia Czeremuga, wicemarszałek Tomasz Urynowicz i z-ca dyr. Michał Główka z departamentu Igrzysk Europejskich UMWM

Kontynuując cykl spotkań w Warszawie odbyła się również rozmowa z Moniką Stępniak – dyrektor Biura Koordynacji III Igrzysk Europejskich w Ministerstwie Aktywów Państwowych, podczas którego przedstawiono plan działań podejmowanych przez Biuro w związku z procesem organizacji Igrzysk.

Biuro Prasowe UMWM

Polski Komitet Olimpijski informuje, że pogrzeb ŚP. Jana Błońskiego odbędzie się 28 stycznia 2021 roku, o godz. 13.00 na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

x1x

Jan Błoński – długoletni działacz ruchu olimpijskiego, sportowego i turystyki – zmarł w Warszawie 15 grudnia 2020 roku w wieku 71 lat. Przez wiele lat wchodził w skład zarządu i prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Cieszył się ogromnym zaufaniem ludzi sportu. Nieprzerwanie od 1988 roku aż do 26 czerwca 2010 roku był prezesem Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.

Od 2011 roku sprawował funkcję prezesa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbyło się Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej.  Ze względu na obostrzenia sanitarne – w formule zdalnej. Online w spotkaniu uczestniczyli Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Pan MIYAJIMA AKIO – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii w Polsce.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

– Pandemia wymusiła zmianę formuły naszego spotkania. Nie możemy jak co roku spotkać się bezpośrednio w licznym gronie. Nie chcieliśmy jednak rezygnować z naszej wieloletniej tradycji i postanowiliśmy zorganizować nasze noworoczne spotkanie w zmienionej formie. Cieszę się, że jesteście dziś z nami – głównie online – i że razem możemy podsumować miniony rok i pomówić o tym, co nas czeka w najbliższym czasie. A czekają nas Igrzyska Olimpijskie w Tokio – najważniejsze sportowe wydarzenie świata. Nasi zawodnicy przygotowują się intensywnie do startów – powiedział Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOl – otwierając Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej.

Prezydent Andrzej Duda przekazał wszystkim sportowcom  noworoczne życzenia oraz pozdrowił całą Rodzinę Olimpijską.

– Cieszę, się że mogę spotkać się z Polską Rodziną Olimpijską – choć w innej niż zwykle formule. Ten rok był wyjątkowo trudny dla całego sportu. Wierzę, że już za kilka miesięcy będziemy świadkami wspaniałych emocji i startów polskich sportowców na olimpijskich arenach. Nasza reprezentacja z całą pewnością przyniesie nam wiele dumny i radości – podkreślił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

– Sport buduje wspólnotę, daje nam wspaniałe emocje, integruje nas wokół wspólnych wartości. Serdecznie pozdrawiam całą Rodzinę Olimpijską i życzę naszym Reprezentantom udanych przygotowań – powiedział prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

WIELKA HONOROWA NAGRODA SPORTOWA PKOl IM. PIOTRA NUROWSKIEGO

Podczas Spotkania Noworocznego Rodziny Olimpijskiej wręczona została Wielka Honorowa Nagroda Sportowa PKOl im. Piotra Nurowskiego. Honoruje ona największe osiągnięcia sportowe minionego roku. Od 2010 roku nosi imię tragicznie zmarłego w katastrofie pod Smoleńskiem byłego Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotra Nurowskiego.

W kategorii zawodnik nagrodę otrzymali Iga Świątek – tenisistka, zwyciężczyni (bez straty seta) zeszłorocznego turnieju French Open w grze pojedynczej kobiet na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, młodzieżowa Mistrzyni Olimpijska z Buenos Aires 2018 w grze podwójnej dziewcząt oraz Robert Lewandowski – kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej, król strzelców wszystkich rozgrywek w jakich występował, laureat nagrody FIFA dla najlepszego piłkarza na świecie.

Nasza tenisistka odebrała nagrodę kilka dni temu, przed wylotem do Australii, a w imieniu Roberta Lewandowskiego nagrodę odebrała jego mama – Iwona Lewandowska.

– Robert codziennie daje mi wiele powodów do dumy. Wiem, że ta nagroda jest dla niego szczególnie ważna bo płynie z PKOl – samego serca polskiego sportu – powiedziała Iwona Lewandowska, mama Roberta Lewandowskiego.

W kategorii trener Wielką Nagrodę Sportową PKOl im. Piotra Nurowskiego otrzymał Piotr Sierzputowski – Trener Igi Świątek. 

NAGRODA „NADZIEJE OLIMPIJSKIE IM. EUGENIUSZA PIETRASIKA”

Ta nagroda przyznawana jest młodym sportowcom i ich opiekunom szkoleniowych, którzy w danym roku osiągnęli znaczące sukcesy podczas międzynarodowych zawodów rangi mistrzostw świata, Europy lub Pucharu Świata w dyscyplinach olimpijskich, a którzy nie uczestniczyli dotąd w igrzyskach olimpijskich.

Nagroda nosi imię Eugeniusza Pietrasika – wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prezesa Polskiej Fundacji Olimpijskiej, Szefa polskiej misji olimpijskiej na Igrzyska Olimpijskie w Atlancie w 1996 roku. Podczas ceremonii otwarcia – 20 lipca 1996 roku – wkroczył na czele polskiej ekipy na Stadion Olimpijski, zasłabł i pomimo prowadzonej reanimacji zmarł po przewiezieniu do szpitala.

W tym roku to wyróżnienie otrzymała tenisistka Iga Świątek i jej trener Piotr Sierzputowski oraz biathlonista Marcin Zawół – młodzieżowy Mistrz Olimpijski z Lozanny 2020, pierwszy polski zawodnik, który podczas zimowej edycji Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich wywalczył indywidualny medal dla Polski i od razu złoty oraz jego trenerka Izabela Daniło.

– Marcin jest niezwykle perspektywicznym zawodnikiem, wierzę, że zobaczymy go na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i da nam wiele powodów do dumy – powiedziała Izabela Daniło – trenerka Marcina Zawoła.

BEATA ROSOLSKA I LUIZA ZŁOTKOWSKA ZAKOŃCZYŁY KARIERĘ

Podczas spotkania Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki i Sekretarz Generalny Adam Krzesiński uhonorowali zawodniczki, które w minionym roku zakończyły karierę. Są to kajakarka Beata Rosolska i łyżwiarka szybka Luiza Złotkowska.

Beata Rosolska to wicemistrzyni olimpijska z Pekinu, a także dwukrotna brązowa medalistka olimpijska z Londynu i Rio de Janeiro w kajakarstwie w konkurencji K-2 na 500 metrów. W Pekinie wywalczyła srebro z Anetą Konieczną, natomiast w Londynie i Rio de Janeiro w duecie z Karoliną Nają zdobywała brąz. Na swoim koncie na medale z Pucharów Świata, mistrzostw Europy i mistrzostw świata, a także z Igrzysk Europejskich. Na torach kajakowych spędziła 25 lat.

– To dla mnie trudny moment. Niełatwo jest kończyć karierę, ale jestem spełnioną zawodniczką. Mam trzy olimpijskie medale i wierzę, że jesteście ze mnie dumni – powiedziała Beata Rosolska.

Luiza Złotkowska dwukrotnie stawała na olimpijskim podium. Za każdym razem z koleżankami z drużyny. W kanadyjskim Vancouver w 2010 roku wraz z Katarzyną Woźniak i Katarzyną Bachledą-Curuś wywalczyła brązowy medal, cztery lata później w Soczi Luiza oraz obie Katarzyny i Natalia Czerwonka zdobyły srebro. Luiza Złotkowska to także trzykrotna medalistka zimowej uniwersjady w Harbinie. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim – w krajowym czempionacie wywalczyła ponad 50 medali! Na lodowisku spędziła 24 lata. Obecnie pracuje w biurze Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Angażuje się w rozwój Ruchu Olimpijskiego.

– Nie marzyłam o olimpijskim medalu, a mam dwa – srebro i brąz. Złoto z kolei mam w nazwisku. Nie kończę przygody ze sportem. Będę intensywnie pracować na rzecz rozwoju Ruchu Olimpijskiego w Polsce i na świecie – mówi Luiza Złotkowska – dwukrotna medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim.

PRZYGOTOWANIA DO IGRZYSK W TOKIO

Stan przygotowań do Igrzysk w Tokio przedstawił Marcin Nowak – Szef Misji Olimpijskiej Tokio 2020.

– Jesteśmy w połowie kwalifikacji. Nasi sportowcy przygotowują się do Igrzysk. Przeprowadzamy cały proces akredytacji. Wierzymy, że Igrzyska się odbędą – jedynie, co może się zmienić to ich formuła – powiedział Marcin Nowak.

Jedną z najważniejszych wartości sportu jest fair play. Tylko czysta, wolna od dopingu rywalizacja daje prawdziwą satysfakcję.

- Życzę Wam wszystkim udanych startów, czystej rywalizacji i spełnienia sportowych marzeń. Zdobywajcie medale i bądźcie nasza dumą – powiedział do sportowców Witold Bańka – Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej, minister sportu i turystyki w latach 2015-2019.

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW I PARTNERÓW PKOl I POLSKIEJ REPREZENTACJI OLIMPIJSKIEJ

Polski Komitet Olimpijski realizuje swoje zadania i misję dzięki wsparciu Sponsorów i Partnerów. Dzięki nim może zapewnić Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej udział w Igrzyskach Olimpijskich oraz promować uniwersalne, olimpijskie wartości.

Prezes PKOl podziękował wszystkim sponsorom i partnerom PKOl za budowanie olimpijskiej wspólnoty oraz siły Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.

Polski Komitet Olimpijski 

PKN ORLEN pozostanie Sponsorem Strategicznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej przez kolejne cztery lata.

Od 2017 roku PKN ORLEN jest Strategicznym Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zapewniając Olimpijczykom długofalowe i stabilne wsparcie finansowe. Decyzja o przedłużeniu współpracy sprawi, że koncern będzie współpracował z PKOl przynajmniej do kolejnych letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

W ciągu ostatnich trzech lat zaangażowanie PKN ORLEN we wsparcie polskich sportowców zwiększyło się o 100 procent. W 2020 roku, pomimo pandemii, nie zrezygnowaliśmy również ze wsparcia związków sportowych, klubów i naszych  zawodników. Dzięki temu mogli nadal trenować, aby w każdej chwili móc wrócić na sportowe areny. Mam satysfakcję, że przez następne cztery lata PKN ORLEN pozostanie Sponsorem Strategicznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Warto podkreślić też, że nasza postawa w trakcie pandemii ma bezpośredni wpływ na postrzeganie całego koncernu. Badania przeprowadzone we wrześniu ubiegłego roku przez pracownię Wavemaker wskazały, że PKN ORLEN jest marką, która zdecydowanie najmocniej kojarzy się z zaangażowaniem w pomoc w walce z pandemią – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Ze względu na pandemię koronawirusa Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 zostały przełożone o rok. To bezprecedensowa sytuacja w historii olimpizmu. Zgodnie z obowiązującym planem rozpoczną się 23 lipca 2021 roku i potrwają do 8 sierpnia.

Dziękuję PKN ORLEN oraz Panu Prezesowi Danielowi Obajtkowi za konsekwentne wspieranie PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu Sponsora Strategicznego możemy realizować nasze główne zadanie – zapewnić Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej udział w Igrzyskach Olimpijskich, najważniejszej sportowej imprezie świata. PKN ORLEN ma ogromny wkład w każdy olimpijski medal, budowanie narodowej dumy i wspólnoty oraz szerzenie olimpijskich wartości. Jestem przekonany, że nasza wieloaspektowa współpraca przyniesie korzyści obu stronom i razem budujemy siłę polskiego sportu – mówi Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Oprócz stabilnego i długofalowego wsparcia finansowego współpraca Polskiego Komitetu Olimpijskiego z PKN ORLEN to także edukacja olimpijska, opieka nad zawodnikami, promocja postaw fair-play, czy propagowanie zdrowego i sportowego trybu życia.

Polski Komitet Olimpijski 

Został legendą jeszcze, jako aktywny zawodnik. Gdy w 1956 roku Stanisław Królak wygrał Wyścig Pokoju, wydawało się, że osiągnął absolutny szczyt. Ryszard Szurkowski zrobił to czterokrotnie! Stał się jednym z najpopularniejszych sportowców w Polsce. W plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca XXX-lecia zajął drugie miejsce, za Ireną Szewińską. Szurkowski zdobył też dwa srebrne medale olimpijskie w wyścigu drużynowym podczas Igrzysk XX Olimpiady Monachium 1972. Drużynę reprezentowali wtedy jeszcze Edward Barcik, Lucjan Lis, Stanisław Szozda. Sukces powtórzył podczas Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976 wówczas w drużynie z Ryszardem Szurkowskim jechali Tadeusz Mytnik, Mieczysław Nowicki Stanisław Szozda.  W trakcie swojej bogatej kariery wygrywał od 22 do 30 wyścigów rocznie. Wygrywałem od 22 do 30 wyścigów rocznie.

rszurkowski

W dniu urodzin wizytę Ryszardowi Szurkowskiemu złożyli Mieczysław Nowicki /kolega ze srebrnej drużyny/ obecnie Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Kajetan Broniewski Sekretarz Generalny Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Podczas spotkania w sympatycznej atmosferze rozmawiano o kolarstwie, zdrowiu solenizanta oraz perspektywach polskiego sportu, szczególnie kolarstwa w 2021r.

Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki przekazał w imieniu Towarzystwa Olimpijczyków Polski, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz całej rzeszy polskich olimpijczyków najserdeczniejsze życzenia zdrowia i jak najszybszego powrotu do zdrowia.

9 stycznia 2021 roku w COS Spała miał się odbyć 31 Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Rodziny Sportowej. Ze względów obostrzeń epidemiologicznych został spotkanie odwołane.

Nie poprzestaliśmy na tym. Przygotowaliśmy na ile to tylko możliwe życzenia (Pana Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego, ks. Bpa Mariana Florczyka, delegata KEP ds. duszpasterstwa sportowców, sportowców, kolędy w wykonaniu Ignasia Nowickiego, obrzęd poświęcenia i łamania się opłatkiem).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby te życzenia umieścić na stronie polskich związków sportowych, klubów, stowarzyszeń sportowych, sportowców itd. …… aby jak najwięcej ludzi sportu, sportowców, kibiców mogło uczestniczyć w takim spotkaniu.

Podajemy adres do pobrania:

Link do filmu w serwisie YouTobe: https://www.youtube.com/watch?v=ukv5Ro-Fm7s&t=92s

Link do pobrania materiału wideo: https://we.tl/t-PKPTtozGY4

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

Z dobrymi olimpijskimi myślami na Nowy Rok 2021.

Kapituła Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOl im. Piotra Nurowskiego wyłoniła laureatów za 2020 rok. Zostali nimi: Iga Świątek, Robert Lewandowski oraz trener naszej tenisistki Piotr Sierzputowski.

nagroda

Wielka Honorowa Nagroda Sportowa PKOl im. Piotr Nurowskiego za 2020 rok została przyznana w dwóch kategoriach. W kategorii „Zawodnik” laureatami zostali: Iga Świątek (tenis, mistrzyni wielkoszlemowego turnieju Roland Garros) oraz Robert Lewandowski (kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej, Piłkarz Roku 2020 w plebiscycie FIFA). W kategorii „Trener” nagrodę przyznano Piotrowi Sierzputowskiemu (trener Igi Świątek). W kategorii „Drużyna” nie przyznano nagrody.

– Jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięć Igi Świątek i jej trenera oraz Roberta Lewandowskiego. Wszyscy osiągnęli spektakularne i niekwestionowane sukcesy. Ich postawa i wyniki są przykładem dla wielu, że talent, ciężka praca i determinacja przynoszą efekty. Iga Świątek i Robert Lewandowski są wspaniałymi ambasadorami Polski na świecie. Jesteśmy pod wyrażeniem ich dokonań – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Wielką Honorową Nagrodę Sportową PKOl ustanowiono w roku 2009. To wyróżnienie nawiązujące do przyznawanej w latach 1927-38 Nagrody Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Nagroda honoruje największe osiągnięcia sportowe minionego roku. W okresie międzywojennym jej laureatami byli m.in.: Halina Konopacka, Janusz Kusociński, Jadwiga Wajsówna, Stanisław Petkiewicz, Stanisław Marusarz…

Pierwszymi laureatami „współczesnej” Nagrody byli: za rok 2009 – w kategorii sportowców: ex aequo – 3-krotna medalistka MŚ w Libercu i triumfatorka Pucharu Świata 2008/2009 Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) i rekordzistka i mistrzyni świata z Berlina w rzucie młotem Anita Włodarczyk (lekkoatletyka), trener – Aleksander Wojciechowski (wioślarstwo) oraz reprezentacja Polski w piłce ręcznej mężczyzn (brązowi medaliści MŚ).

Od 2010 roku Nagroda nosi imię tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem b. Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotra Nurowskiego. W latach 2010-2019 Wielką Honorową Nagrodę Sportową PKOl im. Piotr Nurowskiego otrzymywali m.in.: Paweł Fajdek (lekkoatletyka), Kamil Stoch (skoki narciarskie), Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczynska (żeglarstwo, klasa 470), Anita Włodarczyk (lekkoatletyka), Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj (wioślarstwo), Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie), Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie), Michał Kwiatkowski (kolarstwo), Tomasz Majewski (lekkoatletyka), czy Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska (łyżwiarstwo szybkie).

Nagrody zostaną wręczone 18 stycznia 2021 roku podczas Noworocznego Spotkania Rodziny Olimpijskiej, które ze względu na pandemię koronawirusa odbędzie się w formie online.

Wielka Honorowa Nagroda Sportowa PKOl im. Piotr Nurowskiego

Polski Komitet Olimpijski  

Koronawirus SARS-CoV-2 sparaliżował cały świat, także świat sportu. Spowodował odwołanie lub przełożenie większości najważniejszych imprez sportowych w tym Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020. Pod koniec 2020 roku świat obiegła informacja, że powstała szczepionka, która ma przywrócić normalność i pozwolić przeprowadzić resztę kwalifikacji olimpijskich oraz same igrzyska.

mkol

Swoje zdanie na temat szczepień sportowców wyraził także Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który wraz z Komitetem Organizacyjnym Tokio 2020 i władzami Japonii opracowują pakiet środków przeciwdziałania COVID-19.

Zdaniem MKOl szczepionki są bardzo ważnym elementem, ale stanowią jedno z wielu jego narzędzi. Międzynarodowy Komitet Olimpijski od samego początku wysłał jasny komunikat, że nie będzie obowiązku szczepień dla uczestników igrzysk w Japonii. Jednocześnie, MKOl i Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski podtrzymują swoje zobowiązanie odnośnie jak największej liczby zaszczepionych uczestników przed igrzyskami.

MKOl będzie współpracował z Narodowymi Komitetami Olimpijskimi, by zachęcać i pomagać ich sportowcom, urzędnikom i innym zainteresowanym w uzyskaniu szczepień, przed przybyciem do Japonii. To oczywiście ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie igrzysk, ale także okazanie szacunku Japończykom, którzy powinni mieć pewność, że podjęte zostały wszelkie kroki, by chronić nie tylko uczestników, ale również całe społeczeństwo.

Sportowcy są ważnymi osobami, godnymi naśladowania, a przyjmując szczepionkę mogą przekazać silny komunikat, że szczepienie dotyczy nie tylko zdrowia osobistego, ale również solidarności i dbałości o dobre samopoczucie innych w ich własnych społecznościach.

MKOl i Komitet Organizacyjny Tokio 2020 zapewniają, że kierują się zasadą, która przyświecała im w dotychczas podejmowanych decyzjach, a ma na celu zorganizowanie igrzysk w bezpiecznym środowisku dla wszystkich zaangażowanych. Aby to zapewnić, MKOl będzie nadal współpracował z rządem Japonii, władzami metropolii Tokio i Światową Organizacją Zdrowia oraz dołoży wszelkich starań by igrzyska były jak najbezpieczniejsze dla wszystkich.

MKOl

W niedzielę, 27 grudnia 2020 roku w wieku 85 lat zmarła Maria Gąsienica-Bukowa-Kowalska - polska narciarka uczestniczka VII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1956r. w Cortina d'Ampezzo.

x1x

Biegaczka pochodząca z Kościeliska reprezentowała barwy Kolejarza Zakopane, w latach 1952-1958 i SNPTT Zakopane w latach 1959-1960. Jej największymi sukcesami w karierze zawodniczej było 4. miejsc e podczas MŚ w Lahti w 1958r. oraz 5. miejsce podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1956 w Cortina d'Ampezzo w sztafecie 3x5 km.

W Cortina d'Ampezzo występowała w sztafecie razem z Józefą Czerniawską i Zofią Krzeptowską-Gąsienicą Bukową. Maria Gąsienica Bukowa-Kowalska była też pięciokrotnie mistrzynią Polski.

Po zakończeniu kariery sportowej została instruktorem narciarstwa.

Rodzinie i najbliższym ŚP. Marii Kowalskiej składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich

W wieku 89 lat zmarła Maria Piątkowska, trzykrotna medalistka mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 m i biegu na 80m przez płotki, trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich, podpora legendarnego wunderteamu.

mpiatkowska

Maria Piątkowska największe sportowe sukcesy święciła w latach 50. oraz na początku 60. ubiegłego stulecia. W igrzyskach olimpijskich zadebiutowała podczas Igrzysk XV Olimpiady w Helsinkach w 1952. Później reprezentowała Polskę podczas Igrzysk XVII Olimpiady w Rzymie w 1960r. oraz Igrzysk XVII Olimpiady w Tokio w 1964r.

W mistrzostwach Europy trzykrotnie stanęła na podium. W 1962 roku w Belgradzie wywalczyła złoto wraz z koleżankami w sztafecie 4x100 m i brąz w biegu na 80m ppł, choć taki sam czas zmierzono Teresie Ciepły i Niemce Erice Fisch, które sklasyfikowano przed Piątkowską. Cztery lata wcześniej w Sztokholmie w biegu rozstawnym Polki z nią w składzie były trzecie. W sztafecie była też rekordzistką świata. Uznawana była za jedną z najwszechstronniejszych polskich sportsmenek pierwszych powojennych dekad.

Była żoną zmarłego w 2016 roku Edmunda Piątkowskiego, mistrza Europy i byłego rekordzisty świata w rzucie dyskiem.

Rodzinie oraz najbliższym Ś.P. Marii Piątkowskiej składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich

Robert Lewandowski jest pierwszym Polakiem, który otrzymał to wyróżnienie. W finałowej trójce okazał się lepszy od sław futbolu - Portugalczyka Cristiano Ronaldo i Argentyńczyka Lionela Messiego. W konkursie FIFA głosują selekcjonerzy i kapitanowie drużyn narodowych, dziennikarze, a także internauci. Każdy z tych elementów plebiscytu ma 25-procentowy udział w końcowym wyniku. 

rlewandowski1

Nagrodę Lewandowskiemu wręczył osobiście prezydent Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino. 

„Jestem bardzo dumny i zadowolony, muszę powiedzieć, że to wielki dzień dla mnie i mojej drużyny, moich kolegów. Muszę im powiedzieć "dziękuję", bo ta nagroda należy też do nich, trenerów, sztabu, w Bayernie Monachium i drużynie narodowej... Czuję się niewiarygodnie dobrze” - powiedział podczas rozmowy z Infantino kapitan reprezentacji Polski.

rlewandowski2

W czołowej trójce plebiscytu znaleźli się także Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn oraz ubiegłoroczny zwycięzca Argentyńczyk Lionel Messi z Barcelony. Robert Lewandowski został wybrany także do najlepszej męskiej drużyny roku. W poprzednim sezonie polski piłkarz sięgnął z Bayernem Monachium po triumf w Lidze Mistrzów, niemieckiej ekstraklasie i Pucharze Niemiec, a w każdych z tych rozgrywek był najlepszym strzelcem. W Bundeslidze zdobył 34 bramki, w LM 15, zaś w Pucharze Niemiec sześć.

Ceremonia w Zurychu z powodu pandemii odbyła się bez udziału publiczności, a z triumfatorami łączono się zdalnie.  Z powodu pandemii koronawirusa nie odbył się w tym roku słynny plebiscyt "France Football", więc nikt nie mógł odebrać prestiżowej "Złotej Piłki".

Wielkie Gratulacje!

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

15 grudnia w Warszawie w wieku 71 lat, zmarł długoletni działacz ruchu olimpijskiego, sportowego i turystyki Jan Błoński. Przez wiele lat wchodził w skład zarządu i prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

jblonski

Cieszył się ogromnym zaufaniem ludzi sportu. Nieprzerwanie od 1988 roku aż do 26 czerwca 2010 roku był prezesem Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.

Od 2011 roku sprawował funkcję prezesa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Rodzinie i najbliższym ŚP. Jana Błońskiego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

Jak poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski, zawodnicy startujący w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020, będą mogli przybywać do wioski olimpijskiej na pięć dni przed swoimi zawodami i opuścić ją maksymalnie dwa dni po zakończeniu rywalizacji.

wioska1

Jeśli jednak podróż do Japonii nie będzie wiązała się z radykalnymi zmianami stref czasowych, sugeruje się, aby pobyt w wiosce olimpijskiej był skrócony do minimum.

Zasady przedstawione przez MKOl mają oczywiście związek z regułami bezpieczeństwa, które będą obowiązywać podczas przyszłorocznych igrzysk, które z powodu pandemii koronawirusa zostały przełożone z 2020 roku, na lato 2021 roku. MKOl wziął pod uwagę wszelkie prośby i żądania organizatorów, którzy starają się zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się i zakażenia COVID-19. Te obostrzenia mają służyć ograniczeniu liczby osób przebywających w sercu igrzysk, a co za tym idzie ograniczeniu kontaktów między sportowcami z całego świata.

Zasady te będą dotyczyć zarówno sportowców, jak i sztabów medycznych czy szkoleniowych oraz wszystkich osób przebywających w wiosce. MKOl dopuszcza jednak w wyjątkowych sytuacjach – związanych z dostępnością lotów – zgodę na wydłużenie pobytu w wiosce o dzień lub dwa.

– To absolutnie konieczne. Zminimalizowanie liczby sportowców w wiosce, to zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Z drugiej strony chcemy zachować pewien balans między rywalizacją sportową, a stroną społeczną igrzysk – obecnością sportowców na ceremonii otwarcia – powiedział Przewodniczący MKOl Thomas Bach.

wioska2

Sportowcy, którzy podczas pobytu w wiosce będą przechodzić testy co 4-5 dni (nawet przy braku objawów zakażenia), będą także musieli podczas wejścia do wioski przedstawiać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. W wiosce olimpijskiej powstanie centrum medyczne odpowiedzialne tylko za planowanie i przeprowadzanie testów.

Informacja prasowa MKOl

Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zatwierdził program i liczbę zawodników na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024, które koncentrują się na równości płci i młodzieży.

back

Skateboarding, wspinaczka sportowa, surfing i breakdance zostały zatwierdzone jako dodatkowe dyscypliny zaproponowane przez Komitet Organizacyjny Paryż 2024. To nowe dostosowanie jest częścią reform Agendy Olimpijskiej 2020. Decyzja umożliwi dostosowanie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu do świata w czasach po pandemii.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Programu Olimpijskiego, główne cechy Programu Olimpijskiego Paryż 2024 obejmują:

 • odsetek startujących kobiet i mężczyzn wyniesie dokładnie 50 proc. – co jest kontynuacją równości płci osiągniętej dla Tokio 2020, gdzie udział kobiet wyniesie 48.8 proc.;
 • wzrost liczby konkurencji mieszanych z 18 do 22 – w porównaniu do Tokio 2020;
 • Skateboarding, wspinaczka sportowa, surfing i breakdance zatwierdzone jako dodatkowe dyscypliny. Breakdance w Paryżu będzie miał swój olimpijski debiut;
 • redukcja liczby zawodników (włączając nowe sporty) do 10,500;
 • ograniczenie liczby konkurencji do 329.

– Za pomocą tego programu, dostosowujemy Igrzyska Olimpijskie w Paryżu do rzeczywistości popandemicznej. Dalej obniżamy koszty i złożoność organizacji igrzysk. Pomimo że równość płci zostanie już praktycznie osiągnięta podczas nadchodzących Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, po raz pierwszy w historii olimpijskiej doświadczymy również takiej samej ilości sportowców płci żeńskiej i męskiej. Duży nacisk zostanie również położony na młodzież – powiedział Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach.

Pełny program Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024.

Równość płci

Igrzyska Olimpijskie w Tokio w przyszłym roku będą pierwszymi „równymi” igrzyskami olimpijskimi, z ogólnym udziałem kobiet 48.8 proc. Odsetek ten zostanie dodatkowo zwiększony w Paryżu w 2024 roku, osiągając dokładnie taką samą liczbę zawodników obu płci po raz pierwszy w historii igrzysk.

Po raz pierwszy również na igrzyskach w Paryżu lekkoatletyka, boks i kolarstwo będą dyscyplinami w pełni zrównoważonymi pod względem płci sportowców, co oznacza, że spośród 32 dyscyplin programu igrzysk, aż w 28 wystąpi tyle samo zawodniczek co zawodników.

Igrzyska w Paryżu przyniosą również wzrost liczby konkurencji mieszanych, z 18 do 22, w porównaniu do Tokio 2020.

Liczba zawodników

Nowy limit sportowców w paryskich igrzyskach wyniesie 10,500 osób, włączając w to nowe sporty. Doprowadzi to do ogólnego zmniejszenia liczby zawodników – o 592 mniej w porównaniu do Igrzysk w Tokio (11,092). Spowoduje to również zmniejszenie ogólnego rozmiaru i złożoności igrzysk.

Redukcja w 28 dyscyplinach jest proporcjonalna i skoncentrowana na tych, które najlepiej potrafią się do niej dostosować przy jednoczesnym zachowaniu powszechności igrzysk.

Podnoszenie ciężarów

Największa redukcja uczestników nastąpiła w podnoszeniu ciężarów, z programu których usunięto cztery kategorie. Dyscyplina ta posiada obecnie po 5 kategorii na płeć, z ogólną liczbą zawodników 120, w porównaniu do 196 zawodników w Tokio (i 260 zawodników na Igrzyskach Olimpijskich w Rio w 2016 roku); poszczególne klasy wagowe mają zostać określone przez Międzynarodową Federację Podnoszenia Ciężarów (IWF) w czwartym kwartale 2021 roku.

Podejmując decyzje dotyczące podnoszenia ciężarów, Komitet Wykonawczy MKOl wziął pod uwagę swoje poważne obawy dotyczące zarządzania Międzynarodową Federacją Podnoszenia Ciężarów (IWF) i problematyki dopingu w tym sporcie. Podkreślono również, że miejsce podnoszenia ciężarów w programie Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 będzie nadal podlegać bieżącej ocenie MKOl.

Boks

Drugie największe ograniczenie liczby sportowców miało miejsce w boksie. Jednocześnie, po raz pierwszy w Paryżu, sport ten osiągnie pełną równość płci, wspierając zrównoważony pod tym względem program zawierający siedem kategorii męskich i sześć żeńskich, których szczegółowe kategorie wagowe zostaną doprecyzowane przez Komitet Wykonawczy MKOl w czwartym kwartale 2021 roku.

Decydując o boksie, Komitet Wykonawczy MKOl uwzględnił swoje obawy dotyczące Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu (AIBA). Uznanie Federacji zostało zawieszone przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Jednocześnie również, MKOl rozważył swoje zaangażowanie w ochronę sportowców z bokserskiej społeczności.

Podejście skoncentrowane na konkurencjach i młodzieży

W pocovidowej rzeczywistości, redukcja ilości konkurencji jest kluczowym elementem w ograniczeniu programu olimpijskiego i dodatkowych kosztów. Mimo, że Międzynarodowe Federacje zażądały 41 dodatkowych konkurencji, Komitet Wykonawczy MKOl zdecydował, że nie zwiększy ich liczby w żadnej z 28 dyscyplin pierwotnego programu, zapewniając uczciwe i obiektywne podejście w zastosowaniu tej zasady podczas rozpatrywania programu.

Dodatkowo, Komitet Wykonawczy MKOl dążył do zapewnienia sportowcom uczucia utwierdzenia w tym trudnym okresie, zgodnego z podejściem „sportowcy przede wszystkim”, wyznawanym przez MKOl i Komitet Organizacyjny igrzysk w Paryżu. Dlatego też, zachowano większość obecnych konkurencji mimo krótkiego, trzyletniego okresu pomiędzy igrzyskami olimpijskimi w Tokio i Paryżu.

Rezultatem tych rozważań jest zmniejszenie liczby konkurencji z 339 do 329 – w porównaniu do Tokio.

Cztery dyscypliny zaproponowane przez Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zostały zatwierdzone: skateboarding, wspinaczka sportowa, surfing i breakdance, który zadebiutuje, opierając się na swoim sukcesie podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires w 2018 roku.

Ponadto, koncepcja sportu miejskiego została rozszerzona, promując dyscypliny skierowane do młodzieży, które są integrujące, angażujące i mogą być uprawiane poza konwencjonalnymi miejscami.

Osiem konkurencji zostało dodanych do programu, zastępując istniejące by nie dopuścić do wzrostu ich ogólnej liczby:

 • jedna nowa konkurencja mieszana w lekkoatletyce – zamiast chodu mężczyzn na 50 km;
 • jedna nowa kobieca kategoria wagowa w boksie – zamiast męskiej;
 • dwie konkurencje slalomu ekstremalnego w kajakarstwie – zamiast dwóch na torze klasycznym;
 • trzy nowe mieszane klasy w żeglarstwie (włączając kiteboarding i mieszaną klasę 470) zamiast klas 470 mężczyzn, 470 kobiet i Finn mężczyzn;
 • jeden nowy skeet drużyn mieszanych w strzelectwie zamiast mieszanej drużyny trapu.

Lekkoatletyka

Komitet Wykonawczy MKOl docenił zaangażowanie Światowej Lekkoatletyki w osiągnięciu pełnej równości płci zarówno w liczbie sportowców, jak i ilości konkurencji. Jednakże, by nie zwiększać ogólnej wielkości programu igrzysk, Komitet Wykonawczy zadecydował o utrzymaniu takiej samej ilości konkurencji lekkoatletycznych w programie olimpijskim Tokio 2020 (48), oferując jednocześnie Światowej Federacji Lekkoatletycznej możliwość zastąpienia chodu mężczyzn na 50 km nową konkurencją mieszaną.

Konkurencją tą mógłby być zarówno chód, jak i bieg, pod warunkiem, że format konkurencji i zawodów mieści się w istniejącym miejscu/trasach. Komitet Wykonawczy uznał również potrzebę zapewnienia Światowej Federacji Lekkoatletycznej dodatkowego czasu na określenie propozycji odnośnie konkurencji mieszanej, która spełniłaby wyżej wymienione wymagania i dlatego też, wyznaczył 31 maja 2021 roku jako końcowy termin podania tej konkurencji.

Żeglarstwo

Komitet Wykonawczy MKOl poparł wprowadzenie nowych konkurencji mieszanych – kiteboarding i 470, ale zdecydował o dalszym rozpatrywaniu żeglarstwa morskiego z uwagi na dokładną ocenę stanu wybrzeża i bezpieczeństwa sportowców. Konkretna decyzja dotycząca propozycji konkurencji ma zostać podjęta do 31 maja 2021 roku.

Program olimpijski jest opracowany na podstawie dokładnych konsultacji z Komitetem Organizacyjnym Igrzysk XXXIII Olimpiady w Paryżu w 2024 roku, Międzynarodowych Federacji, Narodowymi Komitetami Olimpijskimi i zawodnikami, a ukończony przez Komitet Wykonawczy MKOl z uwzględnieniem zaleceń Komisji Programu Olimpijskiego.

Na skutek wyjątkowej sytuacji, jaką jest pandemia koronawirusa, Międzynarodowy Komitet Olimpijski i Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 zobowiązały się do zmniejszenia kosztów i złożoności Igrzysk Olimpijskich.

Ten priorytet, zgodnie z Agendą Olimpijską 2020, został zakomunikowany Międzynarodowym Federacjom w czerwcu 2020 roku, kiedy to Komitet Wykonawczy MKOl podkreślił znaczenie obniżenia kosztów i złożoności hostingu Igrzysk Olimpijskich.

Informacja prasowa MKOl

Fot.: MKOL – Greg Martin

W dniu 4 grudnia br. w Muzeum Sportu i Turystyki odbyła się podniosła uroczystość przekazania wyjątkowo „zasłużonej” dla polskiego kajakarstwa łodzi kanadyjkowej C-2. W uroczystości uczestniczył Prezes Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz Wróblewski oraz Paweł Baraszkiewicz medalista olimpijski Igrzysk XXVII Olimpiady Sydney 2000.

 

1 | 2 | 3 | 4

Fot. Szymon Sikora PKOl

Przekazana łódź C-2 wykorzystywana była min. przez Pawła Baraszkiewicza i Daniela Jędraszko podczas startów w reprezentacji Polski podczas mistrzostw świata i Europy. W sumie na prezentowanej łodzi zawodnicy zdobyli 8 medali mistrzostw świata /3 złote, 4 srebrne, 1 brązowy/.

Prezentowana łódź została wyprodukowana w 1995 r. i wykorzystywana była również przez innych zawodników podczas Igrzysk XXVI Olimpiady Atlanta 1996, Igrzysk XXVII Olimpiady Sydney 2000, Igrzysk XXVIII Olimpiady Ateny 2004.

W trakcie nagrania, które dostępne jest na stronie Muzeum Sportu i Turystyki można wysłuchać barwnych historii opowiadanych przez Prezesa Tadeusza Wróblewskiego oraz Pawła Baraszkiewicza, do których serdecznie zapraszamy.

Link do wywiadu: https://fb.watch/2f40u6iKpu/

#SportyZnaneiNieznane

KB

W dniu 5 grudnia br. w godzinach rannych zmarł prof. Wojciech Zabłocki, architekt i były szermierz. Mąż aktorki Aliny Janowskiej miał 90 lat. O śmierci Zabłockiego poinformował przed południem jego syn Michał Zabłocki.

wzablocki

Prof. Wojciech Zabłocki urodził się 6 grudnia 1930 w Warszawie. Był wybitnym szermierzem. Trzykrotnym medalistą Igrzysk Olimpijskich. Zdobył też dziewięć medali mistrzostw świata, a także pięć tytułów mistrza Polski. W 1953 został indywidualnym mistrzem świata juniorów. W czasie kilkunastoletniej kariery zawodniczej reprezentował kluby: MKS Katowice, Budowlani Kraków, Krakowski Klub Szermierzy i Marymont Warszawa.

Kawaler medalu Kalos Kagathos (1985) i członek jego kapituły. Odznaczony m. in. wielokrotnie Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, Krzyżem Kawalerskim (1960), Oficerskim (1996) i Komandorskim OOP, a także Wawrzynem Olimpijskim PKOl (1969 – srebro, 1980 – brąz, 2016 – złoto) i Medalem MKOl Sport and Science (1992).

Poza wspaniałą karierą i sportowym życiem godnym naśladowania był także znakomitym architektem, twórcą wielu obiektów sportowych, akwarelistą, autorem wielu książek, a prywatnie mężem Aliny Janowskiej, znanej i cenionej aktorki, a także uczestniczki Powstania Warszawskiego.

Rodzinie, najbliższym Ś.P. Wojciecha Zabłockiego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

Polski Komitet Olimpijski ogłasza 12. edycję dorocznej Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOl im. Piotra Nurowskiego za rok 2020.

nagroda pnurowski

Pomimo szczególnego roku, naznaczonego odwołaniem lub przełożeniem większości wydarzeń sportowych, Kapituła Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOl im. Piotra Nurowskiego postanowiła uhonorować zdobywców największych osiągnięć sportowych w 2020 roku.

PKOl, na wniosek Kapituły, serdecznie zaprasza wszystkie Polskie Związki Sportowe oraz inne organizacje sportowe do składania zgłoszeń w trzech kategoriach:

 • sportowiec roku,
 • drużyna roku,
 • trener roku.

Zgłoszenia kandydatur, wraz z krótkim opisem osiągnięć w mijającym 2020 roku,  należy wysyłać w terminie 3-21 grudnia 2020 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Polski Komitet Olimpijski 

 

Thomas Bach jest jedynym kandydatem na stanowisko Prezydenta MKOl – poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Wybory odbędą się podczas 137. Sesji MKOl w Atenach w marcu 2021 roku.

tbachn

Thomas Bach to złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w drużynowym turnieju florecistów. Stoi na czele MKOl od września 2013 roku. Jego pierwsza, ośmioletnia kadencja zakończy się po przyszłorocznych igrzyskach w Tokio, przełożonych z 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa. Zgodnie z decyzją Komitetu Wykonawczego MKOl, wybrany Prezydent obejmie urząd i rozpocznie nową kadencję w sierpniu 2021 roku.

Prezydent MKOl z wykształcenia jest prawnikiem. W 2019 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas swojej kadencji wielokrotnie odwiedzał Polskę podkreślając przy tym szczególne więzi z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz bardzo dobrą współpracę i przyjaźń z Prezesem PKOl.

Thomas Bach uczestniczył między innymi z uroczystej Gali 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Więcej informacji na www.olympic.org.

Polski Komitet Olimpijski 

Jak informuje Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński, PKOl został we wtorek oficjalnie poinformowany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski o realokacji medali olimpijskich Igrzysk XXX Olimpiady Londyn 2012 i przyznaniu srebrnego krążka polskiemu zawodnikowi Bartłomiejowi Bonkowi.

bbonk

Sekretarz Generalny PKOl telefonicznie poinformował, już oficjalnie, Bartłomieja Bonka o wpłynięciu takiego pisma od MKOl. W najbliższym czasie zostaną ustalone dalsze szczegóły i okoliczności wszelkich procedur związanych z przekazaniem srebrnego medalu olimpijskiego polskiemu zawodnikowi.

Bartłomiej Bonk podczas dekoracji medalowej w Londynie

Przypomnijmy, że polski ciężarowiec Bartłomiej Bonk podczas Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie w 2012 roku, w kategorii do 105 kg, początkowo wywalczył brązowy medal. Jednak po dyskwalifikacji zawodników zajmujących pierwsze i czwarte miejsce, ogłoszonej po ośmiu latach przez Komitet Wykonawczy MKOl, w ramach realokacji złoty medal został przyznany Navabowi Nasirshelalowi (Iran), srebro Bartłomiejowi Bonkowi (Polska), a brąz Ivanowi Efremowi (Uzbekistan).

Polska statystyka medalowa Igrzysk XXX Olimpiady Londyn 2012 przedstawia się teraz następująco: 3 złote medale, 2 srebrne i 5 brązowych.

Polski Komitet Olimpijski 

Alfred Kucharczyk pochodził z Radlina (ur. 2.11.1937 r.), skąd wywodzą się najlepsi gimnastycy w Polsce. Sam w wieku młodzieńczym zaczął trenować gimnastykę, bo do sali miał zaledwie parę metrów od miejsca zamieszkania. Wielokrotnie podkreślał, że wszystkie późniejsze sukcesy to zasługa "szkoły gimnastyki" w Radlinie. Reprezentował też TWF Katowice i Spartę Katowice.

akucharczyk

Trzy razy reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich: w Rzymie 1960, Tokio 1964 i Meksyku 1968. W Japonii z drużyną zajął 5 miejsce na 18 drużyn w wieloboju drużynowym. W tym zespole oprócz Kucharczyka byli też bracia Kubicowie: Mikołaj i Wilhelm - również z Radlina (trzeci z braci Sylwester też wystąpił na olimpiadzie).

To 32-krotny reprezentant Polski (1960-1967), mistrz kraju w wieloboju gimnastycznym (1961), 6-krotny mistrz na poszczególnych przyrządach: skok (1961, 1962, 1964, 1967), ćwiczenia wolne (1961, 1962). Był też uczestnikiem Mistrzostw Świata. W 1966 roku w Dortmundzie zajął wysokie piąte miejsce w wieloboju drużynowym.

Zasłużony Mistrz Sportu (1972), odznaczony m. in. brązowym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe.

Wpisywał się w złoty okres gimnastyki w Radlinie, która tylko do1972 roku wypuściła w świat 12 olimpijczyków. Pozycja radlińskich gimnastyków w kraju spowodowała, że w Radlinie utworzono ośrodek przygotowań olimpijskich. Dla celów szkoleniowych w latach 1995 - 1998 wybudowano piękną jak na owe czasy salę treningową z zapleczem.

To pod jego skrzydłami ukształtował się Leszek Blanik. W 2000 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney zdobył brązowy medal, a osiem lat później w Pekinie stanął na najwyższym stopniu podium. To także wielokrotny medalista mistrzostw Polski, Europy i świata w gimnastyce.

Rodzinie i najbliższym ŚP Alfreda Kucharczyka składam najszczersze wyrazy współczucia.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński powołał Andrzeja Kalinowskiego na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu. Dotychczas pełnił on funkcję zastępcy dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu.

mianow

Z Centralnym Ośrodkiem Sportu w Warszawie jest związany od 2017 roku. Najpierw zaangażowany był w planowanie, nadzór, rozliczenie inwestycji i zakupów w COS oraz kontrolowanie podległych jednostek COS-OPO w całym kraju jako kierownik działu Inwestycji i Remontów COS. W 2018 r. przejął obowiązki zastępcy dyrektora COS ds. Inwestycji i Infrastruktury, obejmując bezpośredni nadzór nad działami: Inwestycji i remontów, techniczno-administracyjnym, Informatyki i jakości produktu oraz zamówień publicznych.

Zarządzając COS, nadzorował m.in. rozbudowę i modernizację Wielkiej Krokwi oraz tras biegowych z systemem naśnieżania w Zakopanem, zadaszonego boiska do siatkówki plażowej w Spale, Kolei Linowej na Skrzyczne w Szczyrku oraz innych inwestycji infrastrukturalnych w sześciu Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w całej Polsce.

W 2019 roku odebrał srebrny medal „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” z rąk Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Anna Krupka wzięła udział w konferencji trenerów szkolenia olimpijskiego i paraolimpijskiego w sportach letnich. Wydarzenie odbyło się w formule online. Sekretarz Stanu przedstawiła działania ministerstwa podjęte w czasie pandemii w celu pomocy sportowcom, kadrom narodowym, sztabom trenerskim i polskim związkom sportowym.

akrupka

Konferencja corocznie odbywała się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Tym razem, z uwagi na trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, trzeba ją było przeprowadzić zdalnie. – Jestem przekonana, że formuła online nie przeszkodzi prelegentom i uczestnikom w owocnej wymianie myśli i przekazywaniu specjalistycznej wiedzy – powiedziała minister Anna Krupka.

Wśród uczestników i prelegentów znaleźli się przedstawiciele m.in. trenerzy, dyrektorzy i przedstawiciele Centralnych Ośrodków Sportu, Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Instytutu Sportu i POLADY.

Z uwagi na pandemię polski sport znalazł się w trudnej sytuacji a zawodnicy musieli pilnie przeorganizować swoje kalendarze i zmienić harmonogram przygotowań do długo wyczekiwanych startów.

– Ministerstwo Sportu od początku wybuchu pandemii COVID-19 podejmowało działania, których celem było i jest wsparcie zawodników, kadr szkoleniowych, polskich związków sportowych i ograniczanie negatywnych następstw zaistniałej sytuacji. Podjęto starania, by zapewnić sportowcom bezpieczeństwo, a także odpowiednie warunki do treningów, tak aby proces przygotowań do najważniejszych imprez nie został przerwany i by polski sport mógł funkcjonować w nowej rzeczywistości – stwierdziła Sekretarz Stanu.

Ministerstwo Sportu wciąż analizuje największe zagrożenia dla polskiego sportu w sytuacji, gdy pandemia nie będzie ustępować. Aktualizowane są procedury związane z reżimem sanitarnym w ośrodkach COS-OPO, a w ramach programów resortu wydawane są zgody na rozszerzenie katalogów kosztów i możliwość dofinansowania testów diagnostycznych na obecność wirusa SARS-Cov-2 zawodnikom kadr narodowych i ich sztabom.

– W następnych miesiącach naszym głównym zadaniem będzie bez wątpienia dalsza realizacja rozwiązań, mających na celu minimalizowanie skutków pandemii w sektorze sportu. Miło mi poinformować, że łączne nakłady ministerialne na wspieranie sportu wyczynowego w 2021 roku są – pomimo pandemii – rekordowo wysokie i wynoszą ponad 408 mln zł. Jest to kwota o około 35 mln zł wyższa niż zaplanowana na 2016 r., kiedy odbywały się Letnie Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro – powiedziała minister Krupka.

Tematy i zagadnienia przedstawione przez prelegentów podczas dwudniowej (24-25.11) wideokonferencji to m.in.: wytyczne sanitarne w dobie COVID-19; analiza przypadków zakażeń wśród zawodników i zawodniczek kadr narodowych; informacje o przygotowaniu Centralnego Ośrodka Sportu przed igrzyskami w Tokio; rola zespołu naukowo-badawczego w czasie pandemii i wsparcie Instytutu Sportu-PIB w procesie szkolenia polskich związków sportowych; powrót do strategii przygotowań do igrzysk w Tokio; aktualne problemy i procedury antydopingowe; psychologiczne wsparcie zawodników w dobie pandemii; czy żywienie i dietetyka w przygotowaniach do igrzysk w czasie pandemii.

Ministerstwo Sportu

Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi wydała w nakładzie 2.000 egz. „Leksykon Olimpijczyków Regionu Łódzkiego. Paryż-PyeongChang 1924-2018”. Autorem leksykonu jest wiceprezes Rady Tomasz Rosset, wieloletni działacz ruchu olimpijskiego, wiceprzewodniczący Komisji ds. Współpracy z Olimpijczykami Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

1 | 2 | 3

To niezwykle starannie przygotowane i bogato ilustrowane wydawnictwo zawiera biogramy wszystkich 149 sportowców z województwa łódzkiego, którzy wzięli udział w igrzyskach olimpijskich. Oprócz tego w leksykonie uwzględnione zostały sylwetki 157 zawodników, którzy na igrzyskach wystąpili w barwach innych klubów, ale są związani z regionem łódzkim, a także kilkudziesięciu trenerów reprezentacji olimpijskich, sędziów na igrzyskach, lekarzy ekip olimpijskich z regionu łódzkiego, a także artystów, uczestników olimpijskich konkursów sztuki. Książka zawiera opis symboli olimpijskich, krótkie kalendarium igrzysk z uwzględnieniem wydarzeń dot. regionu łódzkiego oraz liczne statystyki i ciekawostki. Znalazło się też miejsce na krótką historię ruchu olimpijskiego w województwie łódzkim, poczynając od powołania Łódzkiego Podkomitetu Olimpijskiego w 1929r.  aż do czasów obecnych. Informacje w leksykonie były weryfikowane w różnych źródłach krajowych i zagranicznych, m.in. w bezpośrednich wywiadach z olimpijczykami i ich rodzinami. W biogramach uwzględniono szkoły, do których uczęszczali olimpijczycy, kluby i miejscowości, gdzie trenowali, miejsca urodzenia i zamieszkania. To wspaniała okazja do promocji "małych ojczyzn", budowania lokalnego patriotyzmu, a jednocześnie wspólnej narodowej tożsamości i wskazanie wzorów do naśladowania i szans na zrobienie sportowej kariery. W przyszłości planowane są kolejne wydania leksykonu, uzupełnione o dodatkowo pozyskane informacje i aktualizowane w zakresie startów na kolejnych igrzyskach olimpijskich oraz kariery sportowej i zawodowej. Leksykon trafił już do największych bibliotek w kraju, w tym do Biblioteki Narodowej. Stanowi znaczący element działalności promocyjno-edukacyjno-wychowawczej prowadzonej przez RROl w Łodzi i będzie wykorzystywany praktycznie we wszystkich akcjach organizowanych przez Radę. „Leksykon Olimpijczyków Regionu Łódzkiego” objęły patronatem honorowym Polski Komitet Olimpijski i Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Partnerami strategicznymi leksykonu są Ministerstwo Sportu, Województwo Łódzkie i Totalizator Sportowy.

W promocji Leksykonu wzięli udział Mieczysław Nowicki i Tomasz Rosset. Film z wydarzenia można obejrzeć pod adresem:

http://www.olimpijczycy.lodz.pl/index.php/news/film-z-promocji-leksykonu-olimpiczykow-regionu-lodzkiego/

Maria Zuchowicz specjalizowała się prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym i sportowym. Sport był jej wielką pasją – łyżwiarstwo figurowe najbliższą i najważniejszą dla Niej dyscypliną.

mzuchowicz

Była wybitnym prawnikiem, sędzią międzynarodowym w łyżwiarstwie figurowym, prezesem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl. Przez długie lata pełniła funkcję arbitra Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportów Lozannie. Była cenionym ekspertem w polskim i międzynarodowym sporcie.

W latach 1948-1952 Maria Zuchowicz była zawodniczką kadry narodowej w łyżwiarstwie figurowym, a od 1956r. sędzią w tej dyscyplinie. Przez ponad 40 lat była arbitrem podczas najważniejszych międzynarodowych turniejów – Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy.

Aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem działała w wielu organizacjach sportowych – także międzynarodowych. Była honorową członkinią Międzynarodowego Związku Łyżwiarskiego (ISU), członkinią zarządu oraz wiceprezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, sędzią Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS) oraz wiceprezes, a następnie prezes Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl. Działała też w Polskim Towarzystwie Prawa Sportowego.

Za swoją działalność otrzymała wiele wyróżnień i odznaczeń – między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2015) za zasługi na rzecz upowszechniania i rozwoju sportu oraz osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz Ruchu Olimpijskiego.

Wszystkim najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

Szanowni Państwo, Członkowie Towarzystwa Olimpijczyków Polskich,

Niezwykle cieszę się z faktu, że polskie Narodowe Stowarzyszenie Olimpijczyków (NOA) odnowiło do 2024 r. swoje członkostwo w Światowym Stowarzyszeniu Olimpijczyków (WOA). Aby uczcić to ważne wydarzenie, przesyłam Państwu Świadectwo Potwierdzenia Członkostwa NOA.

certWOA

Dokument ten poświadcza, że Państwa Narodowe Stowarzyszenie Olimpijczyków jest w Państwa kraju oficjalną organizacją zrzeszającą Olimpijczyków, która upowszechniając i realizując wartości olimpijskie służy samym Olimpijczykom i całemu społeczeństwu.

Jako Olimpijczycy zawsze mierzymy wysoko i nieprzerwanie dążymy do doskonałości. Dlatego też na zaplanowanym na rok 2024 Zgromadzeniu Ogólnym pragniemy podnieść wymogi wobec organizacji członkowskich, by odzwierciedlić ich coraz silniejszą rolę i pozycję. W związku z tym opracowaliśmy Wytyczne dla Narodowych Stowarzyszeń Olimpijczyków, obejmujące listę kontrolną oraz zalecenia, materiały, wzory dokumentów i najlepsze praktyki, które pomogą Państwu w dalszym doskonaleniu NOA.

Cieszy mnie perspektywa dalszej ścisłej współpracy i realizacji wspólnej misji, jaką jest wspieranie Olimpijczyków i naszych społeczności.

Z olimpijskim pozdrowieniem,

Joël Bouzou OLY
Prezydent

W dniu 17 listopada 2020r. zmarł słynny trener kolarstwa Edward Borysewicz.

eborysewicz

W kraju był kolarzem, który dwa razy był mistrzem Polski w wyścigu drużynowym. Marzenia o wielkiej karierze zabrało jej jednak podejrzenie gruźlicy. Zamiast pojechać na Wyścig Pokoju, spędził dwa miesiące w szpitalu, a gdy wrócił, nie prezentował się już tak dobrze. Został więc trenerem, który wiedzy o sporcie uczył się na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracował jako trener kadry juniorów, jego wychowankiem był m.in. Mieczysław Nowicki dwukrotnego medalisty olimpijskiego Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976r.

Po emigracji do USA przestał być Edwardem, został Eddim, a przede wszystkim stał się człowiekiem, który położył fundament pod amerykańskie kolarstwo. Wszystko dlatego, że przypadkiem spotkał w sklepie wiceprezesa amerykańskiej federacji kolarskiej.

W Polsce jeździłem w kadrze z tak znanymi zawodnikami jak Stanisław Gaza, Jan Kudra czy Jan Magiera. Szlify kolarskie zdobywałem w klubie Społem Łódź. Mam w dorobku dwa tytuły mistrza Polski na torze i dwa złote medale w wyścigach drużynowych na szosie. Kiedy przyjechałem do USA, Amerykanie nie mieli zielonego pojęcia o kolarstwie, wszystko trzeba było budować od zera. Podpisałem kontrakt z Amerykańską Federacją Kolarską, objąłem reprezentację olimpijską tego kraju. Już po roku pracy w mistrzostwach świata juniorów sięgnęliśmy po brązowy medal. Wielki triumf trenowani przeze mnie Amerykanie odnieśli na igrzyskach w 1984 roku w Los Angeles, zdobywając dziewięć medali. Na te medale olimpijskie czekali aż 32 lata. Spod mojej ręki wyszedł jeden z najlepszych kolarzy świata Greg LeMond, prowadziłem go aż do przejścia na zawodowstwo”

„Eddie był naszym pierwszym prawdziwym trenerem. Był pierwszym, który opierał trening na fizjologii, a nie tylko na przejeżdżaniu masy kilometrów. Eddie zdecydował się również skupić na młodszych zawodnikach, wierząc, że to co zawodnik przepracuje na tym etapie rozwoju, w wieku 15-20 lat, jest najważniejsze w karierze kolarza. Skupiał się nie tylko na fizycznych aspektach treningu, ale również na taktyce w kolarstwie szosowym. Żeby nauczyć nas umiejętności technicznych używał drużynowej jazdy na czas, co dla mnie było najlepszą formą treningu, zarówno od strony fizycznej jak i technicznej. Myślę, że to nadal pozostaje prawdą – opowiadał po latach Le Mond w rozmowie z portalem rowery.org”

Edward Borysewicz doprowadził go do dwóch złotych i dwóch srebrnych medali mistrzostw świata. Amerykanin został też pierwszym w historii kolarzem spoza Europy, który wygrał Tour de France. Po triumfie w 1986 roku, dorzucił jeszcze dwa, w 1989 i 1990. „Eddie B.”, jak go nazywano, był wtedy jednak już daleko od wielkiego kolarstwa. Został w USA, mieszkał w Kalifornii.  S.P. Edward Borysewicz zmarł na COVID-19.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – został nominowany do Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency – WADA). Członkiem Zarządu zostanie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Będzie drugim Polakiem w obecnych władzach Agencji.

Prezes PKOl będzie reprezentował w WADA Stowarzyszenie Narodowych Komitetów Olimpijskich (The Association of National Olympic Committees – ANOC). Andrzej Kraśnicki od 2018 roku aktywnie działa w tej organizacji jako członek Rady Wykonawczej ANOC, jeden z sześciu reprezentantów Europy.

Bardzo się cieszę z tej nominacji i zaufania. Razem z Prezydentem WADA Witoldem Bańką i innymi członkami Zarządu dołożę wszelkich starań by skutecznie zapobiegać zjawisku dopingu w sporcie. Naszym wspólnym celem jest rozwój sportu opartego na zasadach czystej gry. Każdy sportowiec, trener, działacz sportowy musi być świadomy jakie preparaty i produkty są zakazane oraz jakie konsekwencje – zdrowotne, sportowe i prawne – niesie stosowanie środków niedozwolonych. Wierzę, że tylko czysta i uczciwa rywalizacja ma sens i oddaje prawdziwy wymiar sportu – mówi Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Światowa Agencja Antydopingowa jest główną instytucją stanowiącą przepisy antydopingowe. Jej szefem jest Polak – Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki w latach 2015-2019.

Celem Światowej Agencji Antydopingowej jest promowanie i koordynacja walki z dopingiem w sporcie na całym świecie. WADA koordynuje Światowy Program Zwalczania Dopingu, którego najważniejszym elementem jest Światowy Kodeks Antydopingowy. Stronami Kodeksu, które tworzą własne przepisy antydopingowe są Federacje Międzynarodowe, organizatorzy najważniejszych imprez sportowych oraz Narodowe Organizacje Antydopingowe. Do nich należy Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), która ustala obowiązujące na terenie naszego kraju polskie przepisy antydopingowe. Ponadto w Polsce, podobnie jak w wielu innych państwach, obowiązuje odrębna ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie.

WADA prowadzi też działalność edukacyjną, wdraża procedury badań oraz publikuje listę zakazanych substancji i metod, których stosowanie jest zabronione we współzawodnictwie sportowym.

Światowa Agencja Antydopingowa posiada dwa organy zarządcze: 38-osobowy Zarząd, który jest najwyższym organem decyzyjnym i 12-osobowy Komitet Wykonawczy będący organem odpowiedzialnym za kształtowanie bieżącej polityki WADA. Oba składają się w równej części z przedstawicieli Ruchu Olimpijskiego i rządów.

Zarząd, którego członkiem od przyszłego roku będzie Prezes Andrzej Kraśnicki składa się z 18 reprezentantów ruchu sportowego i środowiska zawodników, 18 przedstawicieli rządów, a także niezależnego Prezydenta i Wiceprezydenta. Organ ten odpowiada za wszystkie, nieznajdujące się w kompetencji Komitetu Wykonawczego, kwestie związane z funkcjonowaniem WADA. Do obowiązków Zarządu należy, m.in. przyjmowanie standardów międzynarodowych (z wyjątkiem listy substancji i metod zabronionych) np. międzynarodowego standardu dla laboratoriów, uchwalanie budżetu, przyjmowanie zmian w Światowym Kodeksie Antydopingowym oraz wybór Prezydenta i Wiceprezydenta agencji.

Światowa Agencja Antydopingowa została założona w 1999 roku w Lozannie, jej główną siedzibą jest Montreal (Kanada).

  Polski Komitet Olimpijski 

Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki przesłał list gratulacyjny dla  Joëla Bouzou OLY (France) z związku z wyborem na Prezydenta WOA na kolejną kadencję.

list grat

woa

W czwartek 22 października (via Internet) odbyło się Zgromadzenie Ogólne WOA. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentowali Jacek Bierkowski OLY i Andrzej Supron OLY. W zgromadzeniu wzięło udział 180 przedstawicieli z 96 Narodowych Stowarzyszeń Olimpijczyków.

Gośćmi byli i zabrali głos: Patron WOA Książe Monako Albert II OLY i Prezydent MKOL i Honorowy Prezydent WOA Dr Thomas Bach OLY, który swoim przemówieniu m. innymi powiedział: „Swoim wsparciem i inspirującymi wiadomościami pokazaliście, że solidarność jest silna w naszej społeczności olimpijskiej. Zgromadzenie Ogólne wysyła ważne przesłanie: sport, sportowcy i, co ważne, olimpijczycy są gotowi przyczynić się do odbudowy bardziej ludzkiego społeczeństwa, bardziej integracyjnego ”.

 

W wyborach ponownie wybrano Joëla Bouzou OLY (France) na Prezydenta WOA.

jbouzouOLY

Członkami Executive Committee zostali:

WOA Sekretarz Generalny – Anthony Ledgard Grimm OLY (Peru)

WOA Skarbnik – Patrick Singleton OLY (Bermuda)

Członkowie Executive Committee:

Reprezentant Azji – Mikako Kotani OLY (Japan)

Reprezentant Azji – Malav Shroff OLY (India)

Reprezentant Afryki – El Hadji Amadou Dia Ba OLY (Senegal)

Reprezentant Afryki  - Abeer Essawy OLY (Egypt)

Reprezentant Ameryki - Salvador Enrique Salguero Goodall OLY (El Salvador

Reprezentant Ameryki  - Aliann Pompey OLY (Guyana)

Reprezentant Europy – Pernilla Wiberg Bjerke OLY (Sweden)

Reprezentant Europy  - Igor Boraska OLY (Croatia)

Reprezentant Oceanii  - Natalie Cook OLY (Australia)

Reprezentant Oceanii  - Carl Probert OLY (Fiji)

Oprócz wyborów WOA rozpoczęła konsultacje w sprawie Planu strategicznego na lata 2021-2024, który określi przyszły kierunek organizacji. Najważniejsze plany:

 • OLY House na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020, Pekinie 2022 i Paryżu 2024;
 • ekspansja popularnego programu OLY WOA, w którym obecnie zarejestrowanych jest ponad 13 500 - olimpijczyków na całym świecie;
 • kolejne Światowe Forum Olimpijczyków;
 • zwiększone wsparcie dla Nordowych Stowarzyszeń Olimpijczyków NOA
 • programu dotacji WOA;
 • wprowadzenie urzędników ds. rozwoju WOA w Afryce, a następnie w Europie;
 • dalsze wzmacnianie więzi z MKOl; oraz rosnące możliwości i korzyści dla olimpijczyków np. Olimpijczycy mogą nadal ubiegać się o wsparcie finansowe na studia podyplomowe w zakresie międzynarodowego zarządzania sportem, pokrywając 50% czesnego za nabór na University of London w styczniu 2021 r. i inne.

W Karpaczu, w wieku 81 lat, zmarł Ryszard Witke, dwukrotny olimpijczyk w skokach narciarskich.

rwitke

Fot.:Mieczysław Świderski

Sześciokrotnie zdobywał medale mistrzostw Polski. Uczestniczył w mistrzostwach świata i Turnieju Czterech Skoczni.

Ś.P. Ryszard Witke urodził się 9 listopada 1939 roku. W wieku 14 wygrał swoje pierwsze zawody jako młody skoczek narciarski. W wieku 19 lat zadebiutował w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni.

Był dwukrotnym uczestnikiem Zimowych Igrzysk IX Olimpiady Insbruck 1964 oraz Zimowych Igrzysk
X Olimpiady Grenoble 1968.

Największe sukcesy Ś.P. Ryszard Witke odnosił na mistrzostwach Polski w skokach narciarskich, gdzie wywalczył sześć medali: złoty, srebrny i cztery brązowe. 

Karierę międzynarodowego skoczka narciarskiego zakończył 6 stycznia 1972 roku podczas Turnieju Czterech Skoczni. Później został trenerem skoków i kombinacji norweskiej. Był również sędzią FIS.

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

Z przykrością informujemy, że 29 października w wieku 82 lat, zmarł w Rybniku Ś.P. Stanisław Gazda – sześciokrotny uczestnik mistrzostw świata w kolarstwie szosowym oraz Igrzysk XVII Olimpiady Rzym 1960.

sgazda

Był przełajowym mistrzem Polski z 1961 roku, a dwa lata później wygrał Tour de Pologne. Sześciokrotnie wystąpił w reprezentacji Polski w prestiżowym Wyścigu Pokoju zajmując w 1962 roku 3. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Gazda był jednym z najlepszych polskich szosowców w latach 60-tych ubiegłego stulecia.

Rodzinie i Przyjaciołom Ś.P. Stanisława Gazdy składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

Ze  smutkiem informujemy, że na wieczną wachtę odszedł Andrzej Iwiński, inżynier, żeglarz, wielokrotny mistrz Polski w klasie Latający Holender (FD), olimpijczyk z Meksyku (1968) i Moskwy (1980).

aiwinski

Ś.P. Andrzej Iwiński urodził się 9 kwietnia 1946 roku w Warszawie na Saskiej Kępie. W 1959 roku zapisał się do klubu MKS SWOS Warszawa, gdzie zaczął żeglować na klasie Cadet.

W 1966 roku rozpoczął swoją owocną i wieloletnią karierę na łódce klasy Latający Holender na której zdobywał tytuły mistrza Polski w latach: 1968, 1974, 1979 do1992r. Zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w 1986. Był uczestnikiem Igrzysk XIX Olimpiady Meksyk 1968 oraz Igrzysk XXII Olimpiady Moskwa 1980.

Jego partnerem w załodze był Ludwik Raczyński. W trakcie kariery szkoleniowcami załogi byli znakomicie szkoleniowcy tacy jak: Jerzy Borowski, Apolinary Pastuszko, Bogusław Solak czy Zbigniew Kania.

W latach 1960-1993 Ś.P. Andrzej Iwiński był nieprzerwanie członkiem kadry narodowej, najpierw juniorów, a potem seniorów.

Był doskonałym żeglarzem, dużym autorytetem i człowiekiem niezwykle cenionym i lubianym w środowisku. Obok sukcesów żeglarskich odnosił też sukcesy w biznesie - wraz z żoną Mauritą prowadził firmę produkcyjną z branży tekstylnej. Jako pierwszy w Polsce wyprodukował dzianinę typu „Polar”.

Rodzinie i najbliższym najszczersze wyrazy współczucia składa,

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

Komitet Wykonawczy Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) zaprezentował nowe logo nagrody im. Piotra Nurowskiego, przyznawanej corocznie dla Najlepszego Młodego Sportowca Europy w kategoriach sportów zimowych i letnich.

EYA

– Jesteśmy bardzo dumni, że możemy wreszcie podzielić się z Wami nowym wyglądem Nagrody im. Piotra Nurowskiego, świeżym i ambitnym, podobnie jak reprezentowani przez nią młodzi sportowcy – powiedział Raffaele Pagnozzi, Sekretarz Generalny EOC.

Logo zawiera pięcioramienną gwiazdę symbolizującą wschodzące gwiazdy nominowane do nagrody ze złotym, głównym punktem oznaczającym zwycięzcę. Logo reprezentuje również społeczność, przyjaźń i partnerstwo, a także siłę sportu i nieskończone możliwości młodych zawodników w drodze do osiągnięcia wyznaczonych przez nich celów.

Nagroda im. Piotra Nurowskiego dla Najlepszego Młodego Sportowca Europy powstała w 2011 roku, aby upamiętnić wielkiego człowieka olimpizmu Piotra Nurowskiego (Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego), który swoim przykładem zachęca młodych sportowców do rozwoju, a także inspiruje przyszłe pokolenia do zdrowego stylu życia opartego na wartościach i zasadach olimpijskich.

Od 2016 roku przyznawane są dwie nagrody: jedna za sporty letnie, a druga za sporty zimowe.

Zwycięzca jest wybierany spośród pięciu nominowanych przez 50 Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy i otrzymuje trofeum oraz stypendium wspierające szkolenie. Czwórka pozostałych laureatów również otrzymuje wsparcie finansowe od Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich.

Finaliści zimowej edycji Nagrody im. Piotra Nurowskiego 2020, która zostanie przyznana 27 listopada br.:

 • Lisa Hirner (Austria) – kombinacja norweska
 • Matej Svancer (Czechy) – narciarstwo dowolne
 • Jessica Degenhardt (Niemcy) – saneczkarstwo
 • Linda Zingerle (Włochy) – biathlon
 • Gint Berzins (Łotwa) – saneczkarstwo

Piotr Nurowski to polski działacz sportowy i społeczny, przedsiębiorca, w latach 2005-2010 Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Marcin Nowak, Szef Misji Olimpijskiej na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 był w niedzielę wieczorem gościem programu telewizyjnego w TVP Sport – „Sportowy wieczór”. Szef polskiej misji opowiadał o przygotowaniach Japonii do igrzysk w obecnej sytuacji związaną z pandemią koronawirusa.

mnowak

– Samo przełożenie ich o rok kosztowało Japończyków blisko 30 miliardów dolarów. Jakakolwiek kolejna zmiana sportowo nie jest możliwa, a ekonomicznie – byłoby to wręcz samobójstwo. Dlatego myślę, że obie strony pracują intensywnie, żeby te igrzyska się odbyły – powiedział Marcin Nowak o ekonomicznych skutkach przełożenia igrzysk.

– Pytając przeciętnego obywatela, na pewno usłyszymy w odpowiedzi, że jest strach. Przecież igrzyska wiążą się z przyjazdem do Japonii dziesiątek tysięcy osób. Myślę jednak, że procedura, nad którą wspólnie pracują MKOl i japoński rząd, zapewni bezpieczeństwo nie tylko sportowcom, ale i samym Japończykom – dodał szef polskiej misji na pytanie dotyczące niechęci mieszkańców Tokio do igrzysk.

mn1

– Jeszcze pół roku temu nie wyobrażaliśmy sobie jakiejkolwiek imprezy sportowej bez kibiców. Teraz zostajemy do tego niejako zmuszeni. To fakt – będzie to dziwne, nietypowe. Ale pamiętajmy, że sportowcy poświęcili całe życie, a na pewno cztery ostatnie lata żeby być w formie w odpowiednim miejscu i czasie. Nie zepsujmy im tego. Wiem, że prawdopodobnie nie będzie tego symbolicznego powitania reprezentacji w wiosce. Dla sportowców to zawsze było bardzo fajne wydarzenie. Idąc tym tropem: pewnie część rzeczy będzie mocno ograniczona – dodał Nowak.

Jednym z największych problemów przed igrzyskami w Tokio, spowodowanym przez pandemię jest problem z dokończeniem kwalifikacji olimpijskich. – Dokończenie ich tak, żeby było sprawiedliwie, będzie bardzo trudne. MKOl pracuje już nad alternatywnymi wersjami – tak, aby nikogo nie skrzywdzić. Uważam, że jest możliwe, aby w każdej z dyscyplin stworzyć racjonalny system, który pozwoli najlepszym pojechać na igrzyska – zakończył Marcin Nowak, który w Polskim Komitecie Olimpijskim jest Dyrektorem Działu Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych.

Przeniesione z 2020 roku Igrzyska XXXII Olimpiady w Tokio mają się odbyć w dniach 23 lipca – 8 sierpnia 2021 roku.

  Polski Komitet Olimpijski 

Francuz Joël Bouzou został ponownie wybrany na prezydenta Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków (WOA). Ze względu na pandemię koronawirusa głosowanie przeprowadzono drogą internetową. Andrzej Kraśnicki dla Interii: Pandemia wszystko zmienia. Liczę na dużą reprezentację Polski w Tokio. INTERIA.TV Stowarzyszenie zostało powołane do życia w Muzeum Olimpijskim w Lozannie 21 listopada 1995 roku przez 25 członków założycieli. "Jestem zaszczycony ponownym wyborem na szefa WOA.”

jbouzou

Ostatnie dwie kadencje w życiu tej organizacji były niezwykle satysfakcjonujące, umocniliśmy miejsce w światowym ruchu olimpijskim. Dzisiaj w tych niepewnych czasach jesteśmy latarnią nadziei w czasie pandemii Covid-19 docierając do swoich społeczności i utrzymując przy życiu dziedzictwo i ducha igrzysk" - powiedział po wyborze 64-letni Bouzou, brązowy medalista olimpijski z Los Angeles (1984) w drużynie pięcioboistów nowoczesnych.

Sprawdź Słowa uznania pod adresem organizacji skierował przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zarazem honorowy przewodniczący WOA, złoty medalista w turnieju drużynowym orecistów w Montrealu (1976) Niemiec Thomas Bach. "Potrzebujemy naszych wspólnych wartości: doskonałości, przyjaźni, szacunku i solidarności. Wy, olimpijczycy uosabiacie te wartości olimpijskie w najlepszy sposób. Daje mi to możliwość wyrażenia podziwu dla sposobu, w jaki olimpijczycy na całym świecie zareagowali na ten kryzys. Swoim wsparciem i inspirującymi pomysłami pokazaliście, że solidarność jest silna w naszej społeczności olimpijskiej”.

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyła się Wielka Olimpijska Lekcja WF, którą prowadziło czworo znanych i utytułowanych sportowców: Ruben  Limardo (wenezuelski szpadzista, mistrz olimpijski z Londynu 2012), Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk (pływaczka, rekordzistka i mistrzyni Polski, medalistka mistrzostw świata i mistrzostw Europy na krótkim basenie, olimpijka z Rio de Janeiro 2016), Agnieszka Brandebura-Krzynowek (gimnastyczka artystyczna, olimpijka z Sydney 2000) i Elżbieta Nowak (koszykarka, mistrzyni Polski, mistrzyni Europy, olimpijka z Sydney 2000).

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Imprezę uroczyście otworzyli burmistrz Piątku Krzysztof Lisiecki, Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Mieczysław Nowicki, Wiceprezes Rady Tomasz Rosset oraz dyrektor szkoły Krystyna Grabowska, która została uhonorowana medalem Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi w uznaniu za propagowanie idei olimpijskiej. Najwięcej emocji dostarczył trening poprowadzony przez olimpijczyków. Uczniowie ćwiczyli naprzemiennie, przez dwie godziny lekcyjne, w czterech sekcjach sportowych prowadzonych przez wybitnych sportowców – trenerów, zgodnie z ich specjalnościami. Wspólne zdjęcie sportowców i młodzieży szkolnej oraz autografy i bezpośrednie rozmowy z olimpijczykami zakończyły to sportowe spotkanie, przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi. Wielka Olimpijska Lekcja WF jest realizowana przez Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi we współpracy
 z Ministerstwem Sportu.

Pięcioboista Dariusz Goździak, zdobywca złotego medalu olimpijskiego w Barcelonie w zawodach drużynowych, odwiedził Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi w ramach projektu „Dotknij olimpijskiego medalu”.

1 | 2 | 3 | 4

Po powitaniu, w którym wzięli udział dyrektor szkoły Magdalena Prokaryn-Dynarska i prezes RROl w Łodzi Mieczysław Nowicki, mistrz olimpijski nie tylko przekazał do obejrzenia swoje trofeum, ale też opowiedział o konkurencjach wchodzących w skład pięcioboju nowoczesnego, zaprezentował swój strój szermierczy i szpadę oraz zorganizował mini turniej przy użyciu specjalnych treningowych floretów. Z uwagi na wielkie zainteresowanie uczestników spotkanie, prowadzone przez wiceprezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Tomasza Rosseta, trzeba było przedłużyć. Partnerem akcji jest Ministerstwo Sportu, a wspiera ją Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Luiza Złotkowska to dwukrotna medalista olimpijska, multimedalistka mistrzostw Polski i wielokrotna rekordzistka Polski w łyżwiarstwie szybkim. Zapisała się w historii polskiego łyżwiarstwa, otwierając nową erę. 

1 | 2 | 3 | 4

 

Jak do tego doszła, który z biegów w jej karierze był najtrudniejszy i co najcenniejszego z niej wyniosła? Tego i wielu innych informacji mogli się dowiedzieć uczniowie Szkoły Podstawowej  w Chociszewie podczas spotkania zorganizowanego w ramach projektu „Dotknij olimpijskiego medalu” realizowanego przez Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi, której wiceprezes Tomasz Rosset poprowadził spotkanie ze znakomitą panczenistką. Uczniowie mieli wyjątkową okazję wziąć do rąk medale olimpijskie – srebrny, wywalczony na igrzyskach Soczi 2014 roku oraz brązowy z Vancouver 2010. Ten drugi powstał w całości ze starych części komputerowych – był to ukłon Kanadyjczyków w stronę ochrony środowiska naturalnego. Medal z Soczi natomiast został wykonany przez jubilera. Jak przyznała mistrzyni to najpiękniejsza biżuteria jaką ma w swoim posiadaniu. Partnerem projektu jest Ministerstwo Sportu, a wspiera go Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Projekt „Dotknij olimpijskiego medalu”, organizowany przez Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi we współpracy z Ministerstwem Sportu, zawitał do miejscowości Piątek – geometrycznego środka Polski.

1 | 2 | 3 | 4

W Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego brązowy medalista w wioślarstwie Igrzysk XXV Olimpiady Barcelona 1992 Kajetan Broniewski spotkał się z młodzieżą, która z bliska oglądała jego medal zdobyty w Barcelonie i słuchała barwnych sportowych opowieści. Oczywiście wszystko odbyło się z zachowaniem odpowiednich procedur związanych z pandemią COVID-19 Spotkanie prowadził wiceprezes RROl Tomasz Rosset, uczestniczył w nim także Prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej, Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki, a partnerem całego projektu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

W niedzielny poranek w Centrum Olimpijskim PKOl gościła ekipa popularnego programu telewizyjnego „Pytanie na Śniadanie” oraz polscy sportowcy z Grupy Sportowej Orlen, czyli Sponsora Strategicznego Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Gośćmi programu byli: Anita Włodarczyk – dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem z Londynu (2012) i Rio (2016), Piotr Małachowski – dwukrotny wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem z Pekinu (2008) i Rio (2016), a także dwie znakomite polskie sprinterki – Iga Baumgart-Witan – srebrna i brązowa medalistka mistrzostw świata oraz halowa mistrzyni Europy w sztafecie 4×400 metrów i Anna Kiełbasińska – srebrna medalistka mistrzostw świata i halowa mistrzyni Europy w sztafecie 4×400 metrów oraz jeden z najlepszych polskich kolarzy torowych Wojciech Pszczolarski – dwukrotny mistrz Europy (2015 i 2018) oraz brązowy medalista mistrzostw świata z 2017 roku w wyścigu punktowym.

Tematem przewodnim rozmów były oczywiście Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020, które z powodu pandemii koronawirusa zostały przełożone na lato przyszłego roku.

Anita Włodarczyk zaprezentowała widzom swoje złote medale olimpijskie i przypomniała, że złoto z Londynu z 2012 roku odebrała dopiero podczas zeszłorocznej Gali 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ponieważ w Londynie stała na drugim stopniu podium. Dopiero po dyskwalifikacji ówczesnej zwyciężczyni Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyznał złoto Polce.

– Przygotowując medale na nasze dzisiejsze spotkanie przypomniały mi się te wszystkie wspaniałe chwile, momenty oraz okoliczności ich wręczania. Londyński złoty krążek… był długo wyczekiwany. Czekałam na niego aż siedem lat, a wręczenie go na Gali 100-PKOl miało szczególny wymiar – powiedziała Anita Włodarczyk. – Również bardzo miło wspominam ceremonię wręczenia, już złotego medalu, w Rio de Janeiro, bo na szyję zakładała mi go Ś.P. Irena Szewińska – dodała.

Wojciech Pszczolarski opowiedział głównie o swoich przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. – Najważniejszym aspektem tego wszystkiego jest to, że mam już kwalifikację i teraz mogę już tylko myśleć o odpowiednim przygotowaniu się do igrzysk. Udało mi się ją wywalczyć tuż przed pandemią, na przełomie stycznia i lutego podczas mistrzostw świata w kolarstwie torowym w Berlinie – powiedział. – Moje przygotowania do igrzysk mimo obecnej sytuacji nie przebiegają jakoś inaczej, bo jako średniodystansowiec nie potrzebuję treningów tylko w obiekcie zamkniętym, ale mogę trenować na świeżym powietrzu – powiedział Pszczolarski, który w Tokio będzie reprezentował Polskę w widowiskowym Madisonie wraz z Danielem Staniszewskim w parze.

Zapytany o swojego ulubionego mistrza olimpijskiego odpowiedział, że docenia każdego, bo zdobycie złotego medalu na igrzyskach olimpijskich to wielki wyczyn, który zawsze kosztuje wiele potu, wyrzeczeń i bardzo ciężkiej pracy. – Złoty medal olimpijski to moje marzenie, ale także i cel – dodał Pszczolarski. – Nie chcę pojechać na igrzyska na wycieczkę. Stając na starcie olimpijskich zawodów zawsze będę myślał o zwycięstwie.

Na tle Ściany Chwały Polskiego Sportu znajdującej się w Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim o swoich przygotowaniach do przyszłorocznych igrzysk, ale nie tylko o tym, opowiedział nasz najlepszy dyskobol Piotr Małachowski. – To dla mnie wyjątkowe miejsce i choć nie często tu bywam, to przy każdej takiej wizycie wracają wspomnienia i nawet łezka zakręci się w oku. To miejsce przypomina mi o tym ile czasu i pracy trzeba było włożyć w spełnienie swoich marzeń, czyli zdobycie medalu olimpijskiego – powiedział Małachowski, któremu nie tak dawno spełniły się także prywatne marzenia. Nasz olimpijczyk wziął ślub. – Przez pandemię i sytuację z nią związaną więcej czasu mogę poświęcić rodzinie i być z nimi w domu. Tak naprawdę się teraz poznaliśmy będąc razem no i wzięliśmy ślub. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, a czy tak samo czuje Katarzyna i Henryk? O to trzeba już ich zapytać. Jednak mieszkamy razem, wiec chyba wszystko jest O.K. – dodał. – Jeśli chodzi natomiast o igrzyska, to na razie wiadomo, że są przełożone o rok. Wielu sportowców na świecie nie ma pojęcia co dalej będzie, czy one się odbędą. My jako sportowcy musimy w to wierzyć i przygotowywać się do tej imprezy. Na szczęście ja, ale także inni zawodnicy Grupy Sportowej Orlen mamy spokojną głowę. Przy takim sponsorze jak Orlen nie musimy się o nic martwić, tylko spokojnie się przygotowywać do walki o kolejne medale dla Polski.

Na koniec do przysłowiowej „tablicy” wywołane zostały dwie nasze znakomite lekkoatletki, sprinterki – Iga Baumgart-Witan i Anna Kiełbasińska, które poza rywalizacją indywidualną reprezentują Polskę w biegach sztafetowych, z czego w końcu słyną.

– Na co dzień jesteśmy sportowcami rywalizującymi indywidualnie, ale kiedy łączą nas w drużynę musimy myśleć o wspólnym wyniku i sukcesie oraz pracy dla zespołu, nie tylko dla siebie. Wspieramy się, walczymy o siebie i mocno sobie dopingujemy, choćby z trybun – powiedziała Iga Baumgart.

Anna Kiełbasińska zapytana o to, jak to jest reprezentować Polskę, powiedziała: – Od 16 lat to to dla mnie codzienność, ale sztafeta 4×400 to jest dla mnie nowość od dwóch lat. Dzięki dziewczynom to jest całkiem inne uprawianie sportu. To dla mnie coś wielkiego, że mogę z nimi biegać na tak wysokim poziomie  i reprezentować Polskę – zakończyła Anna Kiełbasińska, która do sztafety dołączyła w 2019 roku i od razu przyczyniła się do zdobycia przez Polki złotego medalu Halowych MŚ w Glasgow.

Wszystkim naszym sportowcom, tym z kwalifikacjami i tym walczącym wciąż o prawo startu w Tokio, życzymy powodzenia. Do zobaczenia na olimpijskich arenach.

  Polski Komitet Olimpijski 

Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia oraz Robert Rostek – Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostali odznaczeni Medalami 100-lecia PKOl.

1 | 2 | 3 | 4

Uroczystość odbyła się w Klubie Olimpijczyka Centrum Olimpijskiego. Wszystkich wyróżnionych łączy Wrocław, Dolny Śląsk i zaangażowanie w rozwój sportu.

– Dolny Śląsk i Wrocław zajmują szczególne miejsce na sportowej mapie Polski. Jest tam imponująca infrastruktura sportowa. Odbywa się tam wiele wydarzeń, a zaangażowanie Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Wrocławia w rozwój sportu powszechnego i zawodowego jest imponujące. W imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i całego środowiska sportowego serdecznie za to dziękuję – powiedział Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Wrocław był gospodarzem World Games 2017. Była to dotąd jedna z największych imprez multidyscyplinarnych w naszym kraju.

– Wspieramy sport olimpijski, budujemy bazę sportową, inwestujemy w jego rozwój. Ten medal to zobowiązanie do dalszej efektywnej pracy na rzecz mieszkańców regionu, budowy zdrowego stylu życia i wychowania poprzez sport – podkreślił Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

– Dziękuję za ten medal. Obiecuję jeszcze mocniej wspierać zawodników i trenerów, którzy trenują we Wrocławiu i często reprezentują nasze miasto na międzynarodowych imprezach – powiedział Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Medal 100-lecia PKOl otrzymał też Wrocławianin Robert Rostek, który jako Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Katarze angażował się w organizację wielu imprez sportowych oraz zapewnienie naszym zawodnikom odpowiednich warunków udziału w ważnych turniejach.

– Jestem zaszczycony odebraniem z rąk Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego Medalu 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego w uznaniu za działalność dla polskiego Ruchu Olimpijskiego i sportu w świecie arabskim. Cieszę się, że jako członek Komisji Międzynarodowej PKOl mogę wspierać Komitet w realizacji ważnych zadań i projektów międzynarodowych – podkreślił Ambasador Robert Rostek. 

  Polski Komitet Olimpijski 

Andrzej Kraśnicki został honorowym profesorem Collegium Humanum. Ten zaszczytny tytuł i wyróżnienie przyznał Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego  rektor i senat Uczelni w dowód uznania za szerzenie olimpijskich idei, umocnienie pozycji Komitetu w Polsce i na świecie oraz za zaangażowanie w rozwój sportu powszechnego – w tym akademickiego. Uroczystość nadania tytułu honorowego profesora  odbyła się podczas inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021.

1 | 2 | 3

– Andrzej Kraśnicki jest człowiekiem niezwykle aktywnym i zaangażowanym w to co robi. Od 10 lat jest Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i od blisko 15 lat Prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Sport to jego prawdziwa pasja i misja. Prezes PKOl to urodzony przywódca i charyzmatyczna osobowość. Podejmowane przez niego i Polski Komitet Olimpijski działania w obszarze sportu, kultury, edukacji i promocji olimpijskich wartości owocują silną pozycją Komitetu w Polsce i na świecie – mówił w laudacji prof. Paweł Czarnecki – Rektor Collegium Humanum.

– Bardzo dziękuję za ten zaszczytny tytuł, jakim zostałem obdarzony przez Collegium Humanum – uczelnię, której standardem jest przekraczanie granic pomiędzy marzeniami, wiedzą, a rzeczywistymi możliwościami jednostki. Uczelnię, która ma ogromny wkład w proces budowania i doskonalenia społeczności obywatelskiej Polski i Europy. Tytuł profesora honoris causa jest dla mnie nie tylko wielkim wyróżnieniem, ale przede wszystkim dowodem tego, że świat nauki oraz sportu są sobie niezwykle bliskie pod względem wartości. Tak samo konsekwentnie dążymy do celu, dbamy o rozwój i kształt przyszłych pokoleń, uczymy szacunku, promujemy codzienną samodyscyplinę i dążenie do doskonałości. Pokazujemy, że sukces wymaga ciężkiej pracy i otwartości umysłu. Wartości, które szerzy Collegium Humanum są spójne z tymi, które od wielu pokoleń głosi Międzynarodowy i Polski Ruch Olimpijski – powiedział Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Prezes PKOl – po otrzymaniu tytułu honorowego profesora wygłosił wykład inauguracyjny pt.  „Patriotyzm sportowy i wspólnota wartości. Wyzwania Polskiego Ruchu Olimpijskiego - Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023”. Przedstawił w nim między innymi dokonania Polskiego Komitetu Olimpijskiego – także w obszarze sportu i promocji olimpijskich wartości,  misję oraz najważniejsze wyzwania, jakie stoją Polskim Ruchem Olimpijskim w najbliższym czasie. Jednym z najistotniejszych są III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023.

– III Igrzyska Europejskie ta największa multidyscyplinarna impreza sportowa w Europie. Otrzymała wsparcie polskiego Rządu – tym samym zyskała wymiar ogólnonarodowy. Powołany został pełnomocnik Rządu ds. organizacji III Igrzysk Europejskich w randze wicepremiera. Głęboko wierzymy, że Igrzyska nie tylko przyczynią się do rozwoju sportowego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego naszego kraju, ale przede wszystkim będą doskonałą okazją do promocji Polski zarówno w Europie, jak i na świecie. III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 będą pierwszymi Igrzyskami Europejskimi odbywającymi się w Unii Europejskiej. To dla naszego kraju niezmiernie ważne – podkreślił w wykładzie Andrzej Kraśnicki.

W uroczystości nadania tytułu honorowego profesora Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz inauguracji Roku Akademickiego 2020 – 2021 uczestniczyli między innymi Anna Budzanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, przedstawiciele władz Warszawy i województwa mazowieckiego, Adam Krzesiński Sekretarz PKOl, prof. Bogdan Sojkin – Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, prof. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2016, przyjaciele i współpracownicy Prezesa PKOl. Z uwagi na okoliczności w uroczystości wzięła udział ograniczona liczba osób. Całe wydarzenie transmitowane było w Internecie.

###

Andrzej Kraśnicki – od 2010 roku Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (wybrany ponownie w 2013 i 2017 roku), Prezes Polskiej Konfederacji Sportu (2003-2005). Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce (od 2006 roku), członek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Prezydenta RP.

W 2017 roku został wybrany największą liczbą głosów spośród kilkunastu kandydatów, na członka Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2013 roku. W 2018 roku wybrany przez Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) na jednego z sześciu reprezentantów Europy w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC). Członek i ekspert wielu międzynarodowych komisji w obszarze Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego. Jest doktorem honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, laureatem wielu prestiżowych nagród, wyróżnień i odznaczeń – w tym Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

###

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie – to międzynarodowa uczelnia niepubliczna, którą tworzą wielowymiarowi wykładowcy akademiccy z uniwersalnym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i menedżerskim w obszarze edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego. Collegium Humanum to projekt międzynarodowy, który wyróżnia się ofertą edukacyjną tworzoną w odpowiedzi na potrzeby rynku ludzi młodych, kreatywnych i wyjątkowo zdolnych. Kreatywność i innowacyjność to podstawowe cechy projektowanych produktów edukacyjnych, które powstają w zespołach interdyscyplinarnych przy udziale znanych i cenionych specjalistów-praktyków oraz ludzi świata nauki, ale przede wszystkim dzięki autorskiej platformie relacji międzypokoleniowej, łączącej życie akademickie wielu prestiżowych uniwersytetów światowych z ambitną i wymagającą młodzieżą szkół średnich i ponadgimnazjalnych na całym świecie

  Polski Komitet Olimpijski 

W dniu 12 października 2020r w Hotelu Francuskim odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 101. Rocznicy Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz 20-lecia Małopolskiej Rady Olimpijskiej.

1 | 2 | 3

W trakcie spotkanie złożono uroczyście kwiaty przed tablicą olimpijską w Hotelu Francuskim. Podczas okolicznościowych wystąpień podkreślano rolę polskiego ruchu olimpijskiego w propagowaniu, krzewieniu i upowszechnianiu zasad olimpizmu, idei oraz edukacji i kultury olimpijskiej. Jednocześnie za zasługi włożone w rozwój polskiego ruchu olimpijskiego wręczone zostały odznaczenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Po zakończonej uroczystości nastąpiła promocja książki „Małopolska Rada Olimpijska 2000-2020”

Podczas uroczystości Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentowali Prezes TOP Mieczysław Nowicki oraz członek Zarządu TOP Tadeusz Mytnik.

Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki wraz z Tadeuszem Mytnikiem członkiem Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich  uczestniczyli w spotkaniu w spotkaniu, w którym udział wzięli Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda oraz Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga.

Marszałek

W trakcie spotkania omówiona została organizacja 22. Edycji Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka”. Prezes Towarzystwa Olimpijczyków wyraził podziękowanie za zaangażowanie władz Miasta Limanowa oraz Powiatu Limanowskiego w organizację wyścigu z nadzieją na dalszą dobrą współpracę w przyszłości.

Uczestnicy spotkania omówili ew. organizację 23. Edycji Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka” w 2021 roku.

W Centrum Olimpijskim PKOl na „Gali Sportu Wojskowego” podsumowano współzawodnictwo sportowe Polskich Sił Zbrojnych za 2019 rok. Celem wydarzenia było uczczenie dowódców i sportowców – żołnierzy oraz podziękowanie im za trud i wysiłek włożony w kształtowanie wizerunku żołnierza jako osoby zdyscyplinowanej, wyszkolonej i wysportowanej.

1 | 2 | 3 | 4

Uroczystość rozpoczął Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych – generał Jarosław Mika, który nie tylko podkreślił znaczenie kultury fizycznej w wojsku, ale również podsumował rok 2019 pod kątem zawodów sportowych.

– Domeną kultury fizycznej jest jej dynamika, ciągłość zmian, różnorodność form oraz stanowiące jej istotę dążenie do doskonałości. Rok 2019 obfitował w różnego rodzaju imprezy sportowe, najważniejszą z nich były z pewnością VII Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe, które rozgrywane są w cyklu czteroletnim. Z Chin, gdzie odbyła się ostatnia edycja zawodów przywieźliśmy aż 60 medali, co dało nam 5. miejsce w światowej klasyfikacji.  Dzisiaj chcielibyśmy podziękować wszystkim sportowcom, trenerom, kadrze instruktorskiej oraz całemu gronu osób  zabezpieczających i wspomagających sport w wojsku – powiedział generał Mika.

Podczas „Gali Sportu Wojskowego” odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień w kliku kategoriach. W uroczystości wziął również udział Wiceprezes Rady Ministrów, który niedawno został nominowany na Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Piotr Gliński.

– Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jestem wzruszony zaproszeniem, ponieważ jest to moje pierwsze publiczne wystąpienie w roli Ministra Sportu. Cieszę się, że mam okazję przemawiać właśnie w trakcie tej uroczystości, ponieważ moim zdaniem sport i wojsko mają wiele wspólnych cech. Sport i wojsko to przede wszystkim kształtowanie charakterów  i osobowości. To jest również w obu przypadkach sięganie do podstaw naszej cywilizacji – zadeklarował Wicepremier Piotr Gliński.

Polski Komitet Olimpijski był reprezentowany przez Sekretarza Generalnego PKOl – Adama Krzesińskiego, który wręczył Wojskowej Federacji Sportu Złoty Medal Zasługi Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Medalami 100-lecia PKOl został również wyróżniony generał Jarosław Mika oraz Prezes Wojskowej Federacji Sportu – generał Lech Konopka.

  Polski Komitet Olimpijski 

Magdalena Rejf z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wieloletni pracownik PKOl i sekretarz Klubu Fair Play została wyróżniona przez Europejski Ruch Fair Play (EFPM). Kapituła doceniła Jej zaangażowanie w promocję znaczenia etyki w sporcie oraz umacnianie pozycji Europejskiego Ruchu Fair Play.

mrejf

Dziesięciu tegorocznych laureatów – BOHATERÓW FAIR PLAY 2020 – ustanowiło międzynarodowe jury w składzie: Katarina Raczova, Biserka Vrbek, Baiba Veisa, Kveta Peckova – pod przewodnictwem Mirosava Cerara. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali podsumowującej Europejski Kongres Fair Play.

Magda Rejf w latach 1993-2019 pełniła funkcję sekretarza Klubu Fair Play PKOl i ponad 20 lat współpracowała z EFPM. Jest współredaktorką książki „Czysta Gra Fair Play” i autorką zawartych w niej materiałów dotyczących: Laureatów plebiscytów „Sztandaru Młodych” o tytuł „Dżentelmena Sportu”, konkursów fair play w latach 1963-2013, Komisji Fair Play, EFPM, Laureatów nagród EFPM i Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP).

Od 25 lat organizuje doroczne konkursy im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie, które od 2001 roku wieńczone są prezentacją opowiadań laureatów w książkach edytowanych pod redakcją organizatorów. Konkurs uznany został przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (2009) za jedną z najlepszych inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez Narodowe Komitety Olimpijskie.

Wspólnie z Kamą Zboralską – wieloletnią członkinią Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej, od 2004 roku organizuje wystawy sztuki współczesnej w Galerii (-1) PKOl. Jest koordynatorem wydawniczym albumu „Galeria (-1) 2006-2016, Wystawy Sztuki Współczesnej, Polski Komitet Olimpijski”.

Magdalena jest również organizatorką „Wawrzynów Olimpijskich”. Od wielu lat upamiętnia ważne wydarzenia PKOl w kolejnych księgach pamiątkowych cieszących się znacznym zainteresowaniem naszych gości. Obecnie jest sekretarzem Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej.Nagroda przyznana przez Europejski Ruch Fair Play stanowi wspaniałe podsumowanie Jej 26-letniej pracy na rzecz fair play.

  Polski Komitet Olimpijski 

 

Niecodzienna lekcja wychowania fizycznego miała miejsce w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu. Była to bowiem Wielka Olimpijska Lekcja WF. Poprowadzili ją znani i utytułowani sportowcy.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Był więc gimnastyk sportowy Leszek Blanik, dwukrotny medalista olimpijski. Kibice zapamiętali go głównie z Igrzysk XXIX Olimpiady Pekin 2008, gdzie wywalczył złoty medal. Zajęcia prowadziła ponadto Agnieszka Krzynowek-Brandenbura, która startowała podczas Igrzysk XXVII Olimpiady Sydney 2000, gdzie zajęła miejsce 13 w wieloboju. Do Sieradza zawitała także znakomita niegdyś polska koszykarka Elżbieta Nowak, która występowała pod nazwiskiem Trześniewska. To z kolei mistrzyni Europy z roku 1999. Na lekcji obecny był również Mieczysław Nowicki Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej oraz Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. To z kolei srebrny i brązowy medalista Igrzysk XX Olimpiady Montreal 1976r.

Tym razem poprowadzili ją: Tomasz Kucharski, dwukrotny złoty medalista z igrzysk Sydney 2000 i Ateny 2004, Elżbieta Nowak, Piotr Kędzia i Tomasz Kupis. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski, prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Mieczysław Nowicki i wiceprezes Tomasz Rosset.

1 | 2 | 3 | 4

Ciekawy trening

Uczniowie ćwiczyli w czterech sektorach, a największym zainteresowaniem cieszył się trening na ergometrach zapewnionych przez Stację Nowa Gdynia. W przerwie odbyło się spotkanie z psychologiem sportowym. Projekt jest realizowany przez RROl w Łodzi we współpracy z Ministerstwem Sportu.

Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki spotkał się z Jorge Viegas’em – Prezydentem Światowej Federacji Motocyklowej. Tematem rozmów było włączenie e-Trialu jako sportu pokazowego do programu III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

e1Fot.: Szymon Sikora

W spotkaniu uczestniczył także Sekretarz Generalny PKOl Adam Krzesiński, Skarbnik PKOl i Prezes Honorowy PZMot Andrzej Witkowski oraz Prezes Polskiego Związku Motorowego Michał Sikora.

Jorge Viegas – Prezydent Światowej Federacji Motocyklowej (International Motorcycling Federation – FIM) już w ubiegłym roku zwrócił się do Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) z propozycją włączenia e-Trialu – jako dyscypliny pokazowej – do programu III Igrzysk Europejskich. Podczas spotkania Prezes PKOl potwierdził, że kibice będą mogli obejrzeć zmagania w tym sporcie.

Światowa Federacja Motocyklowa w całości sfinansuje to przedsięwzięcie. Z kolei organizacją zajmie się Polski Związek Motorowy – członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego i FIM.

e2Fot.: Szymon Sikora

Motocyklowy e-Trial jest sportem niesamowicie trudnym i widowiskowym, wymagającym lat treningu i niezwykłej kontroli. Międzynarodowa Federacja Motocyklowa w ubiegłym roku zaapelowała do MKOI o dodanie rywalizacji w trialu motocyklowym na jednośladach elektrycznych do gamy dyscyplin Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 roku. Decyzja w tej sprawie ma zapaść po przyszłorocznych Igrzyskach w Tokio. Jeśli inicjatywa FIM się powiedzie, e-Trial będzie pierwszym oficjalnie uznanym, olimpijskim sportem motorowym. FIM ma już własne mistrzostwa e-Trail w ramach Trial World Championship. Po raz pierwszy odbyły się one w 2017 roku.

  Polski Komitet Olimpijski 

Thomas Bach – Prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – rozmawiał z Prezesami Narodowych Komitetów Olimpijskich na temat przygotowań do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020, które odbędą się w przyszłym roku. W wideokonferencji uczestniczyli Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki i Sekretarz Generalny Adam Krzesiński.

px1

Prezydent MKOl poinformował, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz Komitet Organizacyjny przygotowują się do igrzysk w Tokio – zarówno w aspekcie sportowym, jak i organizacyjnym. Opracowywane są scenariusze wydarzenia – w tym ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk.

Jak poinformował Thomas Bach MKOl jest w stałym kontakcie z Komitetem Organizacyjnym, Światową Organizacją Zdrowia oraz nowym premierem Japonii, z którym współpraca układa się bardzo dobrze. Priorytetem dla wszystkich – jak mówił – jest i będzie bezpieczeństwo wszystkich uczestników wydarzenia. Już teraz przygotowywane są szczegółowe procedury dotyczące zapobiegania pandemii COVID-19 podczas igrzysk.

px2

– To jest trudny czas dla sportu i dla nas wszystkich, ale robimy wszystko by przezwyciężyć problemy. Kierujemy się najważniejszą w Ruchu Olimpijskim zasadą solidarności oraz wspólnoty celów i wartości – mówił Prezydent MKOl.

Thomas Bach przedstawił też stan przygotowań do XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 oraz do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024.

  Polski Komitet Olimpijski 

W uzgodnieniu z Międzynarodową Federacją Sportu Akademickiego (FISU) Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego rekomenduje kandydaturę Mariana Dymalskiego – Wiceprezydenta FISU, Wiceprezesa Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego na członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

mdymalskiFot.: PKOl - Szymon Sikora

Prezydent Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego poinformował Polski Komitet Olimpijski, że dla Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego ważne jest by FISU miała swojego przedstawiciela w MKOl. Jako kandydata na tę funkcję rekomenduje Wiceprezydenta FISU – Mariana Dymalskiego. Na ostatnim posiedzeniu Zarząd PKOl – w tajnym głosowaniu – poparł tę kandydaturę.

– Pozytywnie odpowiedzieliśmy na prośbę Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego. Polski Komitet Olimpijski zawsze popiera i będzie popierał Polaków na ważne stanowiska w międzynarodowym sporcie i Ruchu Olimpijskim. Zależy nam, by nasi Rodacy aktywnie działali w europejskich i światowych organizacjach sportowych. Ostatnio takie poparcie wyraziliśmy dla Pana Witolda Bańki – Prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej, Ministra Sportu i Turystyki w latach 2015-2019. Aktywnie promowaliśmy jego kandydaturę na szefa WADA w Międzynarodowym Ruchu Olimpijskim. Cieszymy się, że pełni tę ważną i odpowiedzialną w światowym sporcie funkcję – podkreśla Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Marian Dymalski jest Wiceprezesem Akademickiego Związku Sportowego, Wiceprezydentem Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego, członkiem Komitetu Wykonawczego FISU oraz członkiem Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz promocji sportu powszechnego i akademickiego. Był członkiem Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP. Został nagrodzony złotą i srebrną odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej. W 2017 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie.

Maja Włoszczowska kandydatką do MKOl

W ubiegłym roku Polski Komitet Olimpijski – po rekomendacji Komisji Zawodniczej PKOl – wystąpił o powołanie na członka MKOl z grupy zawodników Mai Włoszczowskiej – polskiej kolarki górskiej, dwukrotnej wicemistrzyni olimpijskiej, złotej medalistki mistrzostw świata, wielokrotnej wicemistrzyni i mistrzyni Europy. Wybory odbędą się w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

mwloszczowskaFot.: PKOl - Szymon Sikora

Zasady wyboru

Członkowie MKOl są wybierani przez Sesję. Ich ogólna liczba nie może przekraczać liczby 115. Wszyscy członkowie wybierani są na ośmioletnią, odnawialną kadencję. Członkowie MKOl wybrani w latach 1967-1999 pełnią tę funkcję maksymalnie do 80. roku życia, a wybrani po roku 1999 do 70. roku życia. Spośród wybranych członków znajdują się przedstawiciele następujących grup:

 • członkowie, których członkostwo nie jest związane z żadną określoną funkcją lub urzędem – ich ogólna liczba nie może przekroczyć 70,
 • członkowie będącymi aktywnymi zawodnikami – ich ogólna liczba nie może przekroczyć 15,
 • prezydenci lub osoby pełniące kierownicze role wykonawcze w Międzynarodowych Federacjach lub innych organizacjach uznanych przez MKOl – ich ogólna liczba nie może przekroczyć 15,
 • prezydenci lub osoby pełniące kierownicze role wykonawcze w Narodowych Komitetach Olimpijskich, czy też światowych, kontynentalnych stowarzyszeniach Narodowych Komitetów Olimpijskich – ich ogólna liczba nie może przekroczyć 15.

  Polski Komitet Olimpijski 

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich zorganizowało w dniach 24-26 września I Sympozjum Regionalnych Rad Olimpijskich Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Było to pierwsze – historyczne - tego typu spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, dla przedstawicieli Regionalnych Rad Olimpijskich. Do Warszawy przybyli przedstawiciele 12 Regionalnych Rad Olimpijskich w reprezentacjach od 2 do 4 osób.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81

Sympozjum zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Całość miała za zadanie skonsolidowanie i zachęcenie do szerszej i częstszej współpracy Regionalnych Rad Olimpijskich z poszczególnych województw. Szersza, niż dotychczas promocja idei olimpijskich poprzez upowszechniania działalności olimpijskiej w swoich lokalnych społecznościach. Zacieśnienie wzajemnej współpracy pomiędzy Regionalnym Radami Olimpijskimi. Pochwalenie się i przedstawienie przez poszczególne Rady Olimpijskie swoich dokonań i osiągnięć w ostatnich latach. Wymiana doświadczeń w zakresie lokalnej działalności poszczególnych Regionalnych Rad Olimpijskich polskiej rodzinie olimpijskiej.

W śród przybyłych na Sympozjum delegacji byli medaliści olimpijscy: Renata Mauer-Różańska, Tomasz Kucharski, Wojciech Fortuna, Tadeusz Mytnik, Ryszard Kubiak, Kajetan Broniewski. Uczestnicy igrzysk olimpijskich Aleksandra Błoch, Kazimierza Maręda czy rekordzista Polski w skoku wzwyż Janusz Trzepizur.

Sympozjum rozpoczęło się od odwiedzin w Muzeum Sportu i Turystyki, po którym w Sali głównej Centrum Olimpijskiego im. Jana Pawła II zaczęła się część oficjalna, w której udział wzięli: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński, oraz gospodarz całego wydarzenia Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki.

Po zakończonych wystąpieniach Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki wręczył Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzejowi Kraśnickiemu pamiątkowy medal TOP z limitowanej serii z numerem 100 – podkreślając tym samym obchody 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Kolejnym uroczystym wydarzeniem było uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy po między Towarzystwem Olimpijczyków Polskich a Muzeum Sportu i Turystyki. Porozumienie podpisali Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki oraz Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Sławomir Majcher.

Po w/w uroczystościach rozpoczęły się prezentacje przygotowane przez wszystkie zaproszone delegacje, które trwały do późnych godzin wieczornych. Pierwszy dzień zakończył się kolacją na którą wszyscy czekali z utęsknieniem.

Piątkowy, bardzo intensywny dzień rozpoczął się od wizyty w Centralnym Ośrodku Sportu, gdzie odbyło się spotkanie z kierownictwem COS. Zastępca Dyrektora COS Andrzej Kalinowski przedstawił szczegółową prezentację dotyczącą działalności wszystkich Centralnych Ośrodków Sportu Ośrodków Przygotowań Olimpijskich.

Kolejnym punktem tego dnia, było spotkanie z Panią Minister Sportu Danutą Dmowską-Andrzejuk, które przerodziło się w gorącą dyskusję na temat sportu w Polsce.

Intensywność nabierała tempa wizytą w Firmie „PERI” w Płochocinie, która od wielu już lat wspiera działania Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Po oficjalnych powitaniach Prezes Firmy „Peri” Michał Wrzosek przedstawił prezentację dotyczącą działalności Firmy, po której uczestnicy udali się na zwiedzanie zakładu, w którym pracuje ponad 500 osób. Wizytę w Firmie „PERI” zakończył smaczny obiad, po którym  wszyscy udali się do Centrum Medycyny Sportowej, gdzie delegacje powitał Dyrektor CMS Robert Ferens. Przedstawił i omówił podpisane porozumienie z dnia 18 maja 2018r., po między Centrum Medycyny Sportowej a Towarzystwem Olimpijczyków, które ma służyć pomocy byłym i obecnym olimpijczykom medalistą olimpijskim.

Uroczysta kolacja zakończyła drugi dzień pełen wrażeń. W trakcie kolacji Prezes TOP Mieczysław Nowicki podziękował zebranym za przyjazd oraz aktywny udział w I Sympozjum Regionalnych Rad Olimpijskich

Ostatni dzień pobytu rozpoczął się w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Michałowicach im. Ireny Szewińskiej.

Wszystkich przybyłych przywitał Prezes Firmy „KRIOSONIK” Aleksander Molczyk, którego Firma jest  operatorem Ośrodka, który przedstawił historię powstania i działalności Ośrodka. Przypomniał, że z szerokich możliwości Ośrodka często korzystali olimpijczycy, medaliści olimpijscy jak: Zbigniew Pietrzykowski, Jerzy Kulej, Ryszard Szurkowski, Aleksandra Błoch, Tomasz Majewski, Zbigniew Kaczmarek. Przy okazji zwiedzania Ośrodka wszyscy mieli okazję podziwiać wystawę, która na stałe zagościła, w Ośrodku przedstawiającą dokonania Patronki Ośrodka – Ireny Szewińskiej. Po zakończonym zwiedzaniu Ośrodka, obiedzie przygotowanym przez Firmę „Moonsfera”, gorących pożegnaniach i podziękowaniach, za sympatycznie spędzony czas, uczestnicy I Sympozjum Regionalnych Rad Olimpijskich rozjechali się w poczuciu dobrze wykorzystanego podczas Sympozjum czasu.  

– Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się pokonać ten trudny i nadzwyczajny czas dla polskiego sportu – powiedział Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności PKOl, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej za miniony rok.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

– Dziękuję wszystkim za obecność i zaangażowanie. Spotykamy się w nadzwyczajnych okolicznościach, w nowym terminie, w trudnym dla olimpijskiego sportu czasie. W tym roku miały odbyć się Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020, ale zostały przeniesione na przyszły rok. Wierzę, że w przyszłym roku Polska Reprezentacja Olimpijska powalczy o medale na najważniejszej imprezie sportowej świata – powiedział podczas Walnego Zgromadzenia Andrzej Kraśnicki.

Prezes Andrzej Kraśnicki przedstawił sprawozdanie z działalności PKOl i podsumował najważniejsze wydarzenia 2019 roku – wyjątkowego dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W ubiegłym roku PKOl obchodził 100-lecie istnienia. Organizowane były wystawy, spotkania z olimpijczykami, wydane zostały okolicznościowe publikacje. Punktem kulminacyjnym obchodów była jubileuszowa Gala w Teatrze Wielkim Operze Narodowej z udziałem Prezydenta Polski, Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Prezydenta Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich. W Warszawie odbyło się też 48. Zgromadzenie Ogólne Europejskich Komitetów Olimpijskich.

– Miniony rok obfitował także w wydarzenia sportowe: XIV Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Sarajewo 2019, XV Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Baku 2019 oraz II Igrzyska Europejskie Mińsk 2019. To sprawiło, że rok 100-lecia mogliśmy obchodzić wieloaspektowo – w każdym obszarze naszej działalności: sportu, kultury, edukacji oraz współpracy międzynarodowej. W ubiegłym roku – na forum Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich – zapadła decyzja, że Kraków i Małopolska w 2023 roku zorganizują III Igrzyska Europejskie – podkreślił Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny PKOl.

Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności PKOl oraz finansowe – przedstawione przez Skarbnika PKOl i Komisji Rewizyjnej – zaprezentowane przez jej przewodniczącego. Minutą ciszy uczczeni zostali Ci, którzy odeszli – olimpijczycy, trenerzy, działacze i dziennikarze sportowi.

Przed Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczym na swoim pierwszym od czasów pandemii COVID-19 spotkało się Prezydium i Zarząd PKOl. Omówione i zatwierdzone uchwałą zostało sprawozdanie z działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego za miniony rok, nowelizacja budżetu 2020 oraz zmiana struktury organizacyjnej Biura PKOl uwarunkowana koniecznością integracji zadań i poprawy efektywności pracy. Zaprezentowany został także Attaché Prasowy Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Tokio 2020 – Jerzy Jakobsche – wieloletni dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej i Członek Zarządu PKOl.

Do zarządu PKOl dołączył Zdzisław Ingielewicz – nowo wybrany Prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. A do grona nowych członków prawnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyjęty został Polski Związek Teqballu – kierowany przez Michała Listkiewicza.

– Teqball to nowa, niezwykle dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportu. Na specjalnie skonstruowanym stole zawodnicy rozgrywają mecze piłki nożnej, siatkówki, tenisa, tenisa stołowego lub piłki ręcznej. Przez ostatnie 3 lata pomarańczowe stoły zdobyły wielką popularność na całym świecie. Za nami już Mistrzostwa Świata i Europy. Wierzę, że pokażemy nasz potencjał podczas III Igrzysk Europejskich w Polsce, a docelowo na Igrzyskach Olimpijskich – powiedział Michał Listkiewicz – Prezes Polskiego Związku Teqballu.

Zarząd PKOl uhonorował dwie osoby zasłużone dla Ruchu Olimpijskiego i szerzenia idei Fair Play. Listy gratulacyjne otrzymali prof. Kajetan Hądzelek - Prezes Fundacji „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce” i członek Polskiej Akademii Olimpijskiej, który niedawno obchodził swoje 90 urodziny i Magdalena Rejf – Menedżer Kultury i Edukacji olimpijskiej, wieloletnia sekretarz Klubu fair Play, wyróżniona przez Europejski Ruch Fair Play nagrodą „Duch Fair Play”.

W trakcie Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się Zebranie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, któremu przewodniczył Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki.

  Polski Komitet Olimpijski 

Gmina Ujazd, Towarzystwo Olimpijczyków Polskich oraz Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi na zaproszenie Wójta Ujazdu Artura Pawlaka byli organizatorami rajdu rowerowego.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Na zaproszenie wójta Ujazdu Artura Pawlaka odpowiedzieli medaliści olimpijscy Igrzysk XXI Olimpiady w Montrealu w 1976r., Mieczysław Nowicki i Tadeusz Mytnik.

Znakomici zawodnicy wspólnie poprowadzili rajd rowerowy, w którym wzięło udział ok. 150 osób. Tempo jazdy było przystosowane do możliwości uczestników, a najważniejsze było popularyzowanie dbałości o kondycję fizyczną na świeżym powietrzu. Całość imprezy zakończyło spotkanie integracyjne.

Należy dodać, że Mieczysław Nowicki jest Prezesem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich natomiast Tadeusz Mytnik członkiem Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Polski Komitet Olimpijski otrzymał statuetkę DEMES – Nagrodę Biznesu Sportowego w kategorii Kampania Marketingowa 2019 roku za projekt „Wiele dróg jeden cel” promujący 100-lecie powstania PKOl. Działania marketingowe obejmowały prasę, outdoor oraz digital. Nagrodę odebrał Sekretarz Generalny PKOl Adam Krzesiński.

1 | 2 | 3

Fot.: Sportwin

Statuetka DEMES w tej kategorii zostaje przyznana wybranemu klubowi, organizacji, firmie lub agencji marketingowej, która przeprowadziła szczególnie wyróżniające się działania promocyjne, korzystające w sposób innowacyjny i kreatywny z możliwości, jakie daje wykorzystanie sportu w promowaniu.

Nagrody Biznesu Sportowego Statuetki DEMES promują osoby i instytucje, które poprzez swoją działalność mają bezpośredni wkład w rozwój polskiego sportu. Profesjonalna współpraca biznesu i środowiska sportowego pozwala na pełny rozwój sportu, a co za tym idzie – zaistnienie polskich sportowców na arenie międzynarodowej. Nagrody Biznesu Sportowego wyróżniają tych, którzy przyczyniają się do rozwoju relacji między sportem i biznesem w największym stopniu.

Uroczystość wręczania Nagród ma bogatą, 15-letnią tradycję. To nie tylko ważny moment dla nagrodzonych, ale i kluczowe spotkanie dla środowiska biznesu sportowego – gromadzi najlepszych z najlepszych.

Tegoroczna Gala odbyła się 18 września 2020 r. w Centrum Olimpijskim PKOl.

Lista zwycięzców Nagród Biznesu Sportowego za rok 2019:

 • Aktywne Społeczeństwo – Fundacja Orły Sportu – „Seniorzy na Orlikach”
 • Organizacja Sportowa – PGNiG Superliga
 • Medialista – Kuba Polkowski, Łukasz Wiśniowski
 • Obiekt sportowy – Arena Gliwice
 • Social Media – PKO Bank Polski Grajmy Razem
 • Kampania Marketingowa – Polski Komitet Olimpijski „Wiele dróg, jeden cel”
 • Event Marketing – TAURON Speedway Euro Championship
 • Video Sportowe – Zmieniamy życie poprzez sport: adidas x Legia Junior Amp Football
 • Sportowy Wizerunek – Robert Lewandowski
 • Kategoria Specjalna SuperDEMES – Enea x Polski Związek Towarzystw Wioślarskich
 • Sponsor Sportu – Totalizator Sportowy LOTTO
 • Polski Związek Sportowy – Polski Związek Tenisowy
 • Miasto Sportu – Toruń
 • E-sport – Ekstraklasa Games
 • Sportowe Emocje – Powrót Roberta Kubicy do Formuły 1

  Polski Komitet Olimpijski 

Igrzyska Europejskie to wydarzenie ogólnonarodowe, wspierane przez polski Rząd oraz ogromna szansa na promocję Polski, Krakowa i Małopolski – podkreślił podczas konferencji prasowej w Centrum Olimpijskim w Warszawie  Jacek Sasin – Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. Organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Nasze oczekiwania co do programu sportowego zostały spełnione – podkreśliła z kolei Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Fot.: PKOl - Szymon Sikora

Za trzy Lata Kraków i Małopolska zorganizują III Igrzyska Europejskie – największą multidyscyplinarną imprezę sportową w Europie. Jak podkreślił Wicepremier Rządu RP to wydarzenie otrzyma wsparcie polskiego rządu i ma status imprezy narodowej, a nie lokalnej.

– III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 będą największym dotychczas zorganizowanym przedsięwzięciem tego typu i bardzo się z tego cieszymy. Polski Rząd mocno włączył się w organizację tego wydarzenia, ponieważ uważamy, że jest to inicjatywa przyszłościowa. Mimo, że większość aktywności będzie miała miejsce w Krakowie i województwie małopolskim jest to impreza o randze ogólnopolskiej, która pokaże Polskę jako kraj ciągle się rozwijający i taki, który warto odwiedzić – powiedział Wicepremier Jacek Sasin.

We wstępnym programie sportowym znalazły się 23 dyscypliny. Ostateczny powstanie po negocjacjach z każdą z europejskich i międzynarodowych federacji sportowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało mam się wynegocjować na spotkaniu w Rzymie z władzami Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich – powiedziała dziennikarzom Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

– Do Rzymu pojechaliśmy bardzo silną reprezentacją i chyba zgodnie możemy stwierdzić, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z przebiegu rozmów. Układając program sportowy zależało nam, aby dobrane dyscypliny były minimum w randze Mistrzostw Europy i aby w trakcie III Igrzysk Europejskich sportowcy mogli również zawalczyć o kwalifikacje do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 – podkreśliła Minister Sportu.

Kraków i Małopolska dysponują bardzo dobrą infrastrukturą sportową. Stąd zawody zostaną rozegrane na istniejących obiektach. Igrzyska to ogromna szansa dla promocji Krakowa i Małopolski oraz wzmocnienie lokalnego biznesu i turystyki.

– Organizacja III Igrzysk Europejskich to wyjątkowa promocja dla naszego regionu. Jesteśmy zaszczyceni, że Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich wybrało właśnie Kraków i Małopolskę na gospodarzy tego wydarzenia. Jest to wyraz przekonania, że dobrze wywiążemy się z powierzonej roli i to zaufanie naprawdę dużo dla nas znaczy – powiedział Edward Czesak – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Igrzyska Europejskie to sztandarowa impreza organizowana przez Stowarzyszanie Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees – EOC). Rozgrywane są co cztery lata z udziałem 50 reprezentacji krajów europejskich. Dotąd odbyły się dwie edycje wydarzenia: w 2015 roku w Baku (Azerbejdżan) i w 2019 w Mińsku (Białoruś). Zawodnicy rywalizowali tam w 20 i 15 dyscyplinach sportowych.

– Organizacja III Igrzysk Europejskich to kolejny krok w promocji olimpizmu w Polsce. Cieszę się, że to wydarzenie jest organizowane w naszym kraju. Wierzę, że po tym trudnym okresie będzie to powrót do sportowej normalności. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tych Igrzysk. Nasza postawa po raz kolejny dowodzi, że sport jest poza wszelkimi podziałami – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOl.

– W Rzymie udało nam się stworzyć zgrany zespół dążący do wspólnego celu i bardzo cieszę się ze wszystkich wynegocjowanych tam ustaleń. Podkreślę bardzo ważny fakt, że III Igrzyska Olimpijskie Kraków-Małopolska 2023 będą pierwszymi igrzyskami europejskimi odbywającymi się w Unii Europejskiej i ich organizacja w Polsce jest dla naszego kraju niezmiernie ważna wizerunkowo. Prowadzę wiele rozmów w strukturach unijnych na temat wsparcia i organizacji tego przedsięwzięcia – mówi Tomasz Poręba – Europoseł, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pełnomocnik Zarządu PKOl ds. III Igrzysk Europejskich.

– Sport jest ponadpolityczny, integruje nas wszystkich wokół wspólnych wartości i emocji. Wspieramy i będziemy wspierać to wydarzenie na poziomie parlamentarnym – podkreślił podczas konferencji Ireneusz Raś – Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

– Cieszę się, że zarówno przy organizacji Euro 2012, jak i III Igrzysk Olimpijskich opozycja i rządzący stają ramię w ramię, aby to wydarzenie odniosło sukces. Gwarantuję, że parlament jest gotowy, aby przygotować wszelkie niezbędne ustawy umożliwiające organizację tego sportowego święta. Jestem przekonany, że tak jak w przypadku Euro 2012 Polska zyska w oczach całego świata – powiedział poseł Raś.

Decyzja o powierzeniu Miastu Kraków i Regionowi Małopolska organizacji III Igrzysk Europejskich zapadła 22 czerwca 2019 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich w Mińsku. Podjęły ją jednogłośnie wszystkie Narodowe Komitety Olimpijskie zrzeszone w EOC.

Wstępna lista dyscyplin na III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023:

Łucznictwo, pływanie artystyczne, badminton, koszykówka 3x3, piłka ręczna plażowa, taniec sportowy – breaking, kajakarstwo (slalom, sprint), kolarstwo (MTB, szosowe), szermierka, gimnastyka, judo, karate, pięciobój nowoczesny, bieganie górskie, rugby 7-osobowe, strzelectwo sportowe, skoki narciarskie na igelicie, wspinaczka sportowa, tenis stołowy, triathlon, siatkówka (halowa, plażowa), podnoszenie ciężarów, zapasy.

  Polski Komitet Olimpijski 

 

Był pierwszym Polakiem, który przekroczył w skoku w dal granicę 8 metrów.

astalmach

Andrzej Stalmach to dwukrotny rekordzista Polski w skoku w dal. 17 sierpnia 1968 roku, jako pierwszy Polak przekroczył granicę 8 metrów w tej dyscyplinie sportu. Podczas zawodów w Chorzowie skoczył 8,11 m. Obecnie to jedenasty wynik w historii polskiej lekkoatletyki. 

Pięć razy był mistrzem Polski i dwa razy wystąpił w igrzyskach olimpijskich. Zajmował w nich 8. miejsca. Podczas Igrzysk XVIII Olimpiady w Tokio w 1964 roku uzyskał wynik 7,26 m. Cztery lata później podczas Igrzysk XIX Olimpiady w Meksyku w 1968 roku skoczył 7,94 m. Był uczestnikiem mistrzostw Europy, w których w 1966 roku zajął 10. pozycję.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek g. 15.30 w Kościele Św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie. Pochówek będzie na Cmentarzu Ciężkowickim.

13 września w Konstancinie rozegrano VI Bieg Konstanciński im. Piotra Nurowskiego. Impreza, która od wielu lat przyciąga wielu biegaczy ma także na celu także upamiętnienie Piotra Nurowskiego – byłego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i współtwórcy Polsatu oraz Polsatu Sport – tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem (10 kwietnia 2010 r.).

pnurowski

W tym roku z powodu obostrzeń sanitarnych w imprezie mogło wziąć udział tylko 250 osób, ale na starcie stawił się komplet zawodników. Impreza, która na stałe wpisała się do kalendarza biegaczy przyciąga amatorów biegania nie tylko ze względu na dobrą i szybką trasę, ale także postać śp. Piotra Nurowskiego, który przez wiele lat aktywnie działał na rzecz rozwoju polskiego sportu.

Podczas VI Biegu Konstancińskiego im. Piotra Nurowskiego, jak co roku, zebrali się nie tylko przyjaciele patrona zawodów, ale także jego rodzina.

Przypomnijmy, że od sześciu lat (od 2015 r.) zawodnicy startują i finiszują w Parku Zdrojowym w podwarszawskim Konstancinie, którego mieszkańcem był Piotr Nurowski. W 10-kilometrowym biegu udział biorą wybitni polscy sportowcy oraz rzesze amatorów biegania.

14 września 2020 r. w Alei Gwiazd w Szelmencie odsłoniętych zostało dwanaście tablic z gwiazdami, w które wpisano nazwiska słynnych polskich sportowców.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Tablice, wokół których posadzone zostały dęby, teraz także mają piłkarze: brązowy medalista MŚ 1974 Jan Domarski, mistrz olimpijski z Monachium i srebrny z Montrealu i brązowy MŚ 1974 Kazimierz Kmiecik i srebrny medalista olimpijski z Montrealu, zdobywca brązu MŚ 1974 i 1982 Andrzej Szarmach; bokserzy: dwukrotny mistrz olimpijski Jerzy Kulej, zdobywcy olimpijskiego brązu w Seulu 1988 Janusz Zarenkiewicz i Henryk Petrich, łyżwiarka szybka, wicemistrzyni olimpijska na 1500 m ze Squaw Valley 1960 Elwira Seroczyńska, Stanisław Gąsienica-Daniel (drugi skoczek MŚ 1970), mistrz olimpijski z Montrealu 1976 w pięcioboju nowoczesnym Janusz Pyciak-Peciak oraz strongmani,  Konrad Paszkiewicz, wicemistrz świata w wadze 105 kg z 2019 roku oraz drużynowy czempion globu i Grzegorz Skowroński (mistrz świata z 2016 roku w kategorii 105 kg), wielokrotny mistrz świata oraz czterokrotna olimpijka, srebrna medalistka z Maebashi 1999, kulomiotka, Krystyna Danilczyk-Zabawska.

List gratulacyjny prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego skierowany do Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment Pawła Zuka i mistrza olimpijskiego z 1972 roku Wojciecha Fortuny, w którym przekazał od siebie i całej Rodziny Olimpijskiej najlepsze życzenia pomyślności i samych sukcesów odczytał członek Zarządu PKOl Zenon Dagiel.

W ośrodku WOSIR Szelment stanął także obelisk upamiętniający trenera Janusza Forteckiego, którego nauczycielem skoków był legendarny „Dziadek” Stanisław Marusarz. Z kolei Fortecki przyuczał do tego fachu późniejszego mistrza olimpijskiego i świata, honorowego obywatela Suwałk Wojciecha Fortunę. Tytuł przyznała mu, 2 marca 2020 roku, Rada Miasta.

Tego dnia odbyła się jeszcze jedna uroczystość. Na rondzie przy ulicy Sportowej na maszt wciągnięta została flaga Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którą na ręce prezydenta miasta Czesława Renkiewicza przekazali członek Zarządu PKOl Jerzy Jakobsche i prezes Podlaskiej Rady Olimpijskiej Janusz Kochan. Flagę na maszt w obecności władz miasta i województwa podlaskiego oraz przedstawicieli parlamentu wciągnął Wojciech Fortuna w asyście czwartej zawodniczki igrzysk w Rio de Janeiro w rzucie oszczepem Marii Andrejczyk oraz sześciokrotnej medalistki igrzysk paraolimpijskich w pływaniu Joanny Mendak.

W Suwałkach załopotała flaga Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a miejscowe rondo gdzie znajduje się maszt otrzymało nazwę Polskich Olimpijczyków.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz otrzymał także medal 100-lecia PKOl, który wręczył mu Członek Zarządu Jerzy Jakobsche.

Tablica numer jeden, odsłonięta w 2017 roku podczas otwarcia Alei Gwiazd, poświęcona została legendarnemu skoczkowi Stanisławowi Marusarzowi. Następnie tablice z gwiazdami otrzymali m.in. także: Franciszek Gąsienica-Groń, Józef Łuszczek, Irena Szewińska, Zbigniew Bródka, Helena Pilejczyk, Luiza Złotkowska, czy Edyta Dzieniszewska-Kierkla.

23 dyscypliny sportowe znalazły się na wstępnej liście programu III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Jak poinformowało Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), ostateczny skład programu powstanie po negocjacjach z każdą z europejskich i międzynarodowych federacji sportowych.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Fot.: EOC – Fabio Bettini

Kluczowym kryterium wyboru było przeprowadzenie w ramach Igrzysk Europejskich, mistrzostw Europy i stworzenia sportowcom możliwości wywalczenia kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.
Wstępna lista dyscyplin na III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023:

Łucznictwo, pływanie artystyczne, badminton, koszykówka 3x3, piłka ręczna plażowa, taniec sportowy – breaking, kajakarstwo (slalom, sprint), kolarstwo (MTB, szosowe), szermierka, gimnastyka, judo, karate, pięciobój nowoczesny, bieganie górskie, rugby 7-osobowe, strzelectwo sportowe, skoki narciarskie na igelicie, wspinaczka sportowa, tenis stołowy, triathlon, siatkówka (halowa, plażowa), podnoszenie ciężarów, zapasy.

Ustalenia zapadły w sobotę w siedzibie Włoskiego Komitetu Olimpijskiego (CONI), gdzie delegacja z Polski spotkała się z reprezentantami EOC. Spotkanie w Rzymie było następstwem trzydniowej wizyty delegacji EOC w Polsce, która odbyła się w dniach 30 lipca – 1 sierpnia 2020 roku. Poprowadził je p.o. Prezesa EOC Niels Nygaard oraz Sekretarz Generalny Raffaele Pagnozzi.

– To było bardzo owocne spotkanie. Byliśmy naprawdę szczęśliwi widząc tak duże zaangażowanie ze strony polskiej delegacji – podkreślił Niels Nygaard. – Uważam, że to świetny początek, ponieważ stworzyliśmy zgrany zespół i osiągnęliśmy  konkretne wyniki jednocześnie tworząc precyzyjną mapę postępowania na przyszłość. Mam nadzieję, że kolejne spotkania będą odbywały się w tej samej atmosferze – dodał.

– Obecność w Rzymie delegacji na tak wysokim szczeblu podkreśla wagę, jaką wasz kraj i polski rząd przywiązują do organizacji Igrzysk Europejskich – powiedział polskiej delegacji Sekretarz Generalny EOC Raffaele Pagnozzi.

Polskiej delegacji przewodniczył Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, a towarzyszyli mu: Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego na czele z Prezesem Andrzejem Kraśnickim, Wiceprezesem PKOl i pełnomocnikiem Komitetu ds. Organizacji Igrzysk Europejskich Tomaszem Porębą, Sekretarzem Generalnym Adamem Krzesińskim i Zastępcą Sekretarza Generalnego Iwoną Łotysz.

Dyskusje dotyczyły przede wszystkim przygotowań do Igrzysk Europejskich, proponowanego programu sportowego oraz filozofii imprezy, w tym potencjalnych szans dla Polski, Krakowa i Małopolski.
Wicepremier Jacek Sasin podkreślił, że Igrzyska Europejskie są doskonałą okazją do promocji kraju.

– Polski rząd dostrzega gospodarcze i społeczne szanse związane z organizacją  IE w Krakowie i Małopolsce. Jako pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polski ds. Organizacji IE 2023 wraz z Panią Minister Sportu uczestniczyłem w przełomowym spotkaniu ze Stowarzyszeniem Europejskich Komitetów Olimpijskich w Rzymie. Cieszę się, że wspólnie ze wszystkimi partnerami uzgodniliśmy wstępną listę dyscyplin sportowych – pozwoli to w najbliższej przyszłości na konkretne plany inwestycyjne – dodał Wicepremier Sasin.

Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk przedstawiła raport na temat programu sportowego zaproponowanego przez Ministerstwo Sportu we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, Miastem Kraków i Województwem Małopolskim.

– Polski rząd wyraża pełne wsparcie, czego dowodem jest obecność w Rzymie Wicepremiera Pana Jacka Sasina. W wielu ze wstępnie przyjętych dyscyplin w Polsce odbędzie się nie tylko walka o medale Igrzysk Europejskich, ale także o kwalifikacje do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 oraz o medale mistrzostw Starego Kontynentu – podkreśliła Minister Sportu, Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki powiedział, że jest bardzo zadowolony z wyników spotkania.

– To była naprawdę owocna dyskusja, podczas której poruszono wiele zagadnień związanych z organizacją Igrzysk. Istnieje powszechna świadomość wagi tego wydarzenia i determinacja, aby jak najszybciej podjąć wszystkie konieczne decyzje. Jestem przekonany, że przy efektywnej współpracy Miasta Krakowa z władzami województwa małopolskiego połączonego ze wsparciem Rządu, które otrzymujemy, będziemy mogli w 2023 roku zorganizować wielką imprezę sportową w Polsce – podkreślił Prezes PKOl.

Członek zarządu EOC – Zlatko Mateša – przedstawił kontekst historyczno-filozoficzny Igrzysk Europejskich, odtwarzając najważniejsze wydarzenia z igrzysk kontynentalnych od Baku 2015 do Mińska 2019.

– To projekt przynoszący obopólne korzyści. Kluczowym słowem z naszej strony jest elastyczność oraz korzyści społeczne i dziedzictwo płynące z organizacji takiej imprezy. Nie chcemy, aby w Polsce wybudowana została dodatkowa infrastruktura, chyba że będzie ona wykorzystywana w przyszłości. Promujemy podejście policentryczne, z udziałem wielu miast. Zapewniamy, że wszystko, o czym dyskutowaliśmy można uzyskać bez nadmiernych wydatków. Po przyjęciu Agendy Olimpijskiej 2020 zrównoważony rozwój jest dla nas jedną z głównych zasad działania. Igrzyska z udziałem 50 krajów europejskich wzmocnią pozycję Polski także na szczeblu Unii Europejskiej, usprawniając jej kanały dyplomatyczne – podkreślił Zlatko Mateša

  Polski Komitet Olimpijski

Wyścig Solidarności i Olimpijczyków 2020 – 31. edycja wyścigu kolarskiego Wyścig Solidarności i Olimpijczyków, która odbyła się w dniach od 9 do 12 września 2020 na liczącej ponad 710 kilometrów trasie z Niska do Łodzi. Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2020.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Wyścig początkowo miał odbyć się pod koniec czerwca 2020, jednak, ze względu na pandemię COVID-19, został przeniesiony na termin wrześniowy. Odbywające się po raz trzydziesty pierwszy zawody upamiętniały wielki ruch społeczny, który odegrał historyczną rolę w najnowszych dziejach Polski i walce Polaków o wolność. Zawody były elementem obchodów 40. rocznicy założenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

 W trakcie rozgrywanego wyścigu po zakończonych poszczególnych etapach Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, który przez wiele lat był dyrektorem wyścigu „Solidarności i Olimpijczyków” wręczył medale Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Medale otrzymali Piotr Duda z numerem 40 z okazji 40. Rocznicy założenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ponadto medalami odznaczeni zostali Tadeusz Skorek, Waldemar Krenc, Andrzej Słowik, Janusz Tomaszewski, Stanisław Szwed.

7 września obchodzimy Światowy Dzień Fair Play – święto ustanowione przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP). W tym dniu w sposób szczególny na całym świecie promowana jest idea czystej i uczciwej rywalizacji – nadrzędnej wartości w sporcie i codziennym życiu.

 sep

Poprzez to święto Międzynarodowy Komitet Fair Play chce popularyzować ideę fair play, tworząc ogólnoświatowy ruch we współpracy ze Związkami Sportowymi, Komitetami Olimpijskimi, klubami młodzieżowymi, szkołami, ale również organizacjami z innych obszarów życia społecznego – podkreśla Jenő Kamuti, prezes Międzynarodowego Komitetu Fair Play.

Polski Komitet Olimpijski od lat aktywnie promuję ideę fair play. Przy PKOl działa Klub, który co roku organizuje Nagrodę Fair Play i zgłasza polskie kandydatury do nagród Europejskiego Stowarzyszenia Fair Play (EFPM) oraz Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP). Klub Organizuje także sympozja, konferencje, badania naukowe i spotkania z młodzieżą dedykowane tej tematyce. Pod jego patronatem wydano szereg książek, opracowań naukowych i referatów poświęconych fair play w procesie edukacji i wychowania.

- Klub Fair Play PKOl ma długą i piękną tradycję. Promuje ideę czystej gry, poszanowania prawa, uprawiania sportu bez jakiejkolwiek dyskryminacji i agresji, w duchu przyjaźni i solidarności. Polski Komitet Olimpijski jest wierny zasadom Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego i Karty Olimpijskiej. Propaguje wartości olimpijskie i prowadzi wiele istotnych działań edukacyjnych – mówi Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOl.

- Naszym głównym celem jest szeroka promocja idei fair play oraz promowanie właściwych  postaw – nie tylko w sporcie, ale też codziennym życiu. Wierzę, że fair play jest i będzie ważną sprawą dla nas wszystkich – nie tylko na poziomie deklaratywnym, ale na poziomie konkretnych działań. Tylko wspólna obrona wartości może przynieść oczekiwany efekt: radość z „czystej gry” – podkreśla Hanna Wawrowska – Przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl.

Klub Fair Play PKOl przyznaje nagrody w następujących kategoriach:

 • Nagroda Fair Play PKOl – trofeum honoruje szczególny czyn „czystej gry”, którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener, czy działacz;
 • Wyróżnienie indywidualne – za całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu;
 • Wyróżnienie za promocję wartości fair play – dla osób, stowarzyszeń lub instytucji, promujących ideę fair play oraz szczególnie aktywnie działających w zakresie jej upowszechniania i wdrażania;
 • Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych.

Inicjatorem Nagród Fair Play był w 1963 r. red. Tadeusz Olszański, ówczesny kierownik Redakcji „Sztandaru Młodych” oraz Tadeusz Konwicki, Jan Strzelecki i Andrzej Ziemilski. Po dyskusji pt. „Bij Mistrza”, „Sztandar Młodych” – wspólnie z Klubem Dziennikarzy Sportowych SDP – przeprowadził pierwszy Plebiscyt na „Dżentelmena Sportu”. Został nim wybitny pięściarz Zbigniew Pietrzykowski. W listopadzie 1977 r. Polski Komitet Olimpijski powołał Komisję Fair Play, która postanowiła corocznie przyznawać nagrody sportowcom, działaczom, kibicom sportowym bądź instytucjom za postawę i promocję fair play.

Międzynarodowy Komitet Fair Play został powołany w 1963 roku w Paryżu. Według Jenő   Kamutiego 57-letnia działalność przekonuje, że istnienie niezależnego ruchu promującego czystość sportu i godne naśladowania zachowania sportowców jest po prostu potrzebne i ma istotny wpływ na kształtowanie lepszej rzeczywistości. Poprzez Światowy Dzień Fair Play CIFP pragnie jednoczyć ludzi z całego świata wokół szczytnej idei.

  Polski Komitet Olimpijski 

Artyści, ale i także sportowcy opracowali unikatowe logo igrzysk olimpijskich Los Angeles 2028 - LA28. Wielowariantowy charakter logotypu to przede wszystkim litera A, która wcielać się będzie w symbole poszczególnych dyscyplin sportowych czy też przedstawi konkretne osoby. Elementami stałymi pozostają: litera L oraz obydwie cyfry.

l28

Pomysłodawcą jest artysta-grafik Steven Harrigton. Do tej pory powstało 26 wariantów logo igrzysk.

Spośród sportowców w kreowaniu logo uczestniczyli m.in. sprinterka, sześciokrotna mistrzyni olimpijska Allyson Felix, mistrzyni zimowych igrzysk olimpijskich (PyeongChang 2018) w snowboardzie w halfpipe Chloe Kim czy gimnastyczka, trzykrotna złota w wieloboju Gabby Douglas oraz paraolimpijczycy: skoczek w dal Lex Gillette (cztery srebra olimpijskie) i sprinterka Scout Bassett.

– Dynamiczne logo zaprojektowane z myślą o erze cyfrowej, w jakiej żyjemy, jest inspirowane nieskończoną ilością możliwości, różnorodnością, jaką oferuje miasto Los Angeles – podkreślili organizatorzy igrzysk.

Igrzyska XXXIV Olimpiady w Los Angeles odbędą się w dniach 21 lipca – 6 sierpnia 2028 roku.

Daniel Obajtek – prezes PKN Orlen – Sponsora Strategicznego Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej został Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego 2020. Taką decyzję podjęła Rada Programowa Forum.

 f1

Daniel Obajtek jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PKN ORLEN od 6 lutego 2018 roku. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 roku, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Energa S.A. W 2017 roku zysk netto spółki wzrósł pięciokrotnie, a firma otrzymała tytuł „Spółki roku” notowanej na WIG20. Wzrost kursu akcji notowanych na GPW sięgnął 38 procent. W latach 2016-2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usprawniając procesy związane z wydatkowaniem wielomiliardowych środków z funduszy unijnych i krajowych oraz optymalizując koszty funkcjonowania ARiMR. Od lipca 2016 do lutego 2018 był członkiem Rady Nadzorczej spółki LOTOS Biopaliwa.
Jako Prezes Zarządu PKN ORLEN konsekwentnie realizuje misję budowy multienergetycznego koncernu. W lutym 2018 roku zainicjował proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS. Celem transakcji jest stworzenie silnego podmiotu, zdolnego do konkurowania na zagranicznych rynkach. W połowie 2018 roku PKN ORLEN rozpoczął realizację największych w historii koncernu inwestycji w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. W grudniu 2019 roku spółka, pod jego kierownictwem, zainicjowała proces przejęcia Grupy Energa. Transakcja będzie korzystna dla rozwoju obu spółek, a także wpisuje się w strategiczne plany PKN ORLEN w zakresie rozwoju zero i niskoemisyjnych źródeł energii.
Prezes Daniel Obajtek jest również inicjatorem nowej polityki dywersyfikacji dostaw ropy dla Grupy ORLEN polegającej na budowie i zacieśnianiu relacji z firmami spoza Europy, w tym Afryki czy Zatoki Perskiej.
Ostatnie dwa lata przyniosły dynamiczny rozwój sieci detalicznej w Grupie ORLEN. Zostały również przeprowadzone intensywne prace modernizacyjne, mające na celu podniesienie standardu stacji i wzmocnienie oferty poza paliwowej, m.in. poprzez budowę konceptów gastronomicznych Stop Cafe i Star Connect. W tym czasie Grupa ORLEN pojawiła się na Słowacji, po 12 latach otwarto również kolejny, nowy obiekt sieci detalicznej na Litwie. W 2019 roku wdrożony został projekt cobrandingu, wprowadzający logotyp Grupy ORLEN na stacjach „Star” w Niemczech i „Benzina” w Czechach i na Słowacji.
– Wszystkie działania, które podejmujemy w PKN ORLEN mają jeden cel. Chcemy być liderem transformacji energetycznej w naszym regionie i siłą napędową polskiej gospodarki. Tytuł Człowieka Roku Forum Ekonomicznego 2020 traktuję jako dowód uznania dla drogi rozwoju, którą obraliśmy – podkreślił Daniel Obajtek, Prezes PKN Orlen.

f2

PKN ORLEN jest największym mecenasem sportu w Polsce. Konsekwentnie buduje rozpoznawalność marki w Polsce i za granicą m.in. poprzez działalność sponsoringową. Współpraca PKN ORLEN z PKOl rozpoczęła się w 2004 roku. W 2017 roku spółka została Sponsorem Strategicznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej i Polskiego Ruchu Olimpijskiego. PKN ORLEN został również Mecenasem Obchodów 100-lecia PKOl.

W 2019 roku ORLEN zaangażował się w Formułę 1 i współpracę z Robertem Kubicą, która jest kontynuowana. Od 2020 r. jest sponsorem tytularnym zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN, którego kierowcą testowym został Robert Kubica.

Prezes Daniel Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest także laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Forum Ekonomiczne Karpacz 2020

W Tokio, w niedalekiej w odległości od Stadionu Narodowego, będzie wystawiony ogień olimpijski – niewielka uroczystość odbyła się w poniedziałek w japońskiej stolicy, z udziałem m.in. przewodniczącego tokijskiego komitetu organizacyjnego Yoshiro Mori i szefa Japońskiego Komitetu Olimpijskiego Yasuhiro Yamashity.

 ogien

Ogień w Japonii jest już od marca, ale z powodu pandemii COVID-19 i przełożenie Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 na rok 2021, został ukryty. Na widok publiczny wystawiony był tylko do kwietnia w piłkarskim centrum treningowym J-Village w Fukushimie. Tam miała rozpocząć się sztafeta olimpijska, której zwieńczeniem miało być rozpalenie znicza olimpijskiego podczas ceremonii otwarcia igrzysk.

Teraz ogień znów będzie można oglądać publicznie. Będzie wystawiony od wtorku w nowym Muzeum Olimpijskim przez co najmniej dwa miesiące. Zwiedzający będą mogli wejść do budynku – w pobliżu Stadionu Narodowego – tylko po wcześniejszej rezerwacji.

Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 mają rozpocząć się 23 lipca 2021 roku.

Informacja prasowa KO Tokio 2020

Miasto Łomża podpisało list intencyjny z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku w sprawie deklaracji współpracy przy realizacji programu #niezaWODNYratownik. Dotyczy on działań edukacyjno-interwencyjnych, które mają poprawić bezpieczeństwo w korzystaniu z rekreacji wodnej. Inicjatywę wsparli również: Gmina Piątnica i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży i Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Program #niezaWODNYratownik jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także rodziców i opiekunów prawnych. Jego głównym celem jest zwiększenie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z niewłaściwego korzystania z rekreacji wodnej. Działania edukacyjno-interwencyjne mają być realizowane do końca 2023 roku i wpłynąć na zmniejszenie wypadków utonięć na terenie województwa podlaski.

- Propozycja przystąpienia Miasta Łomża do tego projektu wyszła z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Nie zastanawiałem się ani chwili, bo zdrowie i bezpieczeństwo ludzkie jest najważniejsze i takie inicjatywy zawsze należy wspierać. Wspólnie chcemy poprawiać bezpieczeństwo podczas korzystania z rekreacji wodnej, w naszym przypadku jest to rzeka Narew – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

- Organizujemy spotkania z dziećmi, młodzieżą, ale też i dorosłymi. Zrealizowaliśmy ponadto kilka szkoleń, między innymi dla funkcjonariuszy policji, straży parków narodowych i leśnych oraz członków WOPR. Chcemy łączyć ludzi, którzy nie tylko ustawowo, którzy dbają o bezpieczeństwo, ale również te jednostki, które z chcą promować bezpieczny wypoczynek nad wodą – opowiedział o szczegółach naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku, podinsp. Maciej Sylwester Zakrzewski.

W inicjatywę włączyła się również Gmina Piątnica oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. - Jest to bardzo cenne przedsięwzięcie, bardzo ważne, gdyż chodzi o uświadamianie dzieci i młodzieży w kwestii bezpiecznego wypoczynku nad akwenami rzecznymi. Cieszę się, że możemy przystąpić do tego programu i zrobię wszystko, żeby pomóc w jego realizacji – powiedział wójt Artur Wierzbowski.

Jego zdanie podziela dyrektor MOSiR-u Andrzej Modzelewski nawiązując przy tym do tematu kąpieliska. - Myślę, rozpoczną się jakieś działania w tym kierunku, bo wiemy, że zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą, a szczególnie w takim miejscu jakim jest rzeka, nie jest sprawą łatwą. Wchodzi tu w grę zarówno kwestia ratowników, jak również spełnienia wymogów prawnych. Jest wiele płaszczyzn, którym należy się przyjrzeć i które należy spełnić, żeby takie miejsce funkcjonowało – mówił.

Program #niezaWODNYratownik wsparł sekretarz generalny Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Kajetan Broniewski. Były wioślarz i brązowy medalista olimpijski z 1992 roku Barcelony oznajmił, że byli olimpijczycy mogliby promować bezpieczeństwo nad wodą poprzez spotkania z dziećmi i młodzieżą czy rodzicami. - Takie osoby trudno jest spotkać na co dzień, a swoją obecnością mogłyby wzmocnić przekaz edukacyjny.

Miasto Łomża podpisało ponadto list intencyjny z Komendą Miejską Policji w Łomży w sprawie wspólnej realizacji projektu aplikującego o dofinansowanie z Funduszy Norweskich. - Zgłosiliśmy do realizacji II etap budowy bulwarów nadnarwiańskich. Do pozyskania jest 40 mln euro. Zostaliśmy zakwalifikowani do drugiego etapu, ale jeszcze długa droga przed nami. Zależy nam bardzo na tym, żeby te środki otrzymać, w związku z tym też szereg działań, które są podejmowane w zakresie uzyskania większej ilości punktów. Myślę, że zrobiliśmy dziś mały kroczek do przodu.

pdf

 

List intencyjny

 

Hasan Hasanov – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Polsce – otrzymał medal 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W Klubie Olimpijczyka Centrum Olimpijskiego w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące działalności międzynarodowej PKOl i rozwoju dalszej współpracy z Azerbejdżanem.  

1 | 2 | 3

– Medal 100-lecia PKOl przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Ruchu Olimpijskiego w Polsce i na świecie. Taką osobą jest Pan Ambasador Hasan Hasanov. Cenimy współpracę z Panem Ambasadorem oraz Jego zaangażowanie, przyjaźń i otwartość  dla naszego kraju i sportu. Przed I Igrzyskami Europejskimi w Azerbejdżanie dostaliśmy z Jego strony oraz całej Ambasady duże wsparcie i pomoc. Mamy podpisane memorandum o współpracy z Narodowym Komitetem Olimpijskim Azerbejdżanu i wspólnie działamy na rzecz rozwoju sportu – podkreślił Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

– Dziękuję za to wspaniałe wyróżnienie. Jestem zaszczycony, że otrzymuję je z rąk Pana Prezesa Andrzeja Kraśnickiego, który jest moim Przyjacielem i darzę go wielkim szacunkiem. Współpraca pomiędzy nami, a także Polskim i Azerbejdżańskim Komitetem Olimpijskim układa się bardzo dobrze. Wspieramy się w rozwoju i propagowaniu sportu powszechnego, a także olimpizmu. Baku było gospodarzem I Igrzysk Europejskich, życzliwie i gościnnie przyjęliśmy europejskich sportowców. Nasze kraje współpracują też na poziomie gospodarczym – powiedział Ambasador Hasan Hasanov.

Podczas spotkania Tomasz Poręba – europoseł, a także Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego otrzymał z rąk Ambasadora Hasana Hasanova medal 100-lecia z okazji wspólnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską, a Azerbejdżanem.

– Bardzo dziękuję za ten gest i wyróżnienie. Jestem zaszczycony, że mogę je odebrać w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego – miejscu budującym wspólnotę, tak ważnym dla polskiego sportu. Współpraca pomiędzy Polską, a Azerbejdżanem realizowana jest na wielu poziomach. Staramy się robić wszystko, by nasze przyszłe relacje były jak najlepsze, oparte na zaufaniu i lojalności. Pracujemy nad tym tu w Polsce i w Brukseli. Dziękuję Panu Ambasadorowi Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej za ogromny wkład w rozwój naszych relacji, promocję sportu i naszych krajów – powiedział Tomasz Poręba – wiceprezes PKOl.

 Polski Komitet Olimpijski

Rodzina, przyjaciele i studenci pożegnali w piątek, 28 sierpnia 2020 roku dr hab. Śp.Tomasza Tomiaka, profesora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Urna z jego ciałem wystawiona została na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18


Pożegnanie dr hab. Sp. Tomasza Tomiaka, znakomitego wioślarza, a później wykładowcę Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, odbyło się w piątek, 28 sierpnia 2020 roku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się godz. 12:30, w kościele pw. bł. Doroty z Mątew na Jasieniu, gdzie została odprawiona msza żałobna. Po niej tłumy żałobników - rodzina, przyjaciele oraz studenci - udali się na Cmentarz Łostowicki, gdzie wystawiona została urna z prochami Tomasza Tomiaka.

Tomasz Tomiak był wioślarzem i reprezentował w latach 1983-1988 barwy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego od 1989 roku do zakończenia sportowej kariery sportowej barwy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego. Największy sportowy sukces osiągnął podczas Igrzysk XXV Olimpiady w Barcelonie w 1992r., gdzie sięgnął po brązowy medal w czwórce ze sternikiem. Jego partnerami w osadzie byli wówczas: Wojciech Jankowski /zawodnik Budowlanych Płock, w roku 1997 absolwent gdańskiej AWF/, Jacek Streich /Zawisza Bydgoszcz/, Maciej Łasicki i sternik Michał Cieślak /Budowlani Płock/. Ponadto dwukrotnie sięgał po medale mistrzostw świata: brązowy podczas Mistrzostw Świata w Wiedniu w 1991r w konkurencji czwórki ze sternikiem oraz srebrny podczas Mistrzostw Świata w Roudnicach-Racicach w 1993 w czwórce bez sternika.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentował Kajetan Broniewski członek Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Polscy skoczkowie po raz kolejny zdominowali podium Letniej Grand Prix na skoczni  w Wiśle. Wygrał Dawid Kubacki przed Kamilem Stochem i Piotrem Żyłą. To były ostatnie zawody w sezonie letnim.

 p1

Kubacki na skoczni COS OPO Szczyrk w Wiśle w prowadził już po pierwszej serii, w której oddał skok na odległość 131,5 metra. Gdy w drugiej wylądował na 127 metrze stało się jasne, że po raz kolejny zwycięży, choć, jak sam przyznał, mocno spóźnił skok.

– Nigdy mi się nie zdarzyło, żebym mimo takiego spóźnienia wygrał zawody – mówił Kubacki. Wcześniej Słoweńca Timiego Zajca, który zajmował drugą lokatę po pierwszej serii, minęli Kamil Stoch i Piotr Żyła.

p2

W niedzielnym konkursie startowało czterdziestu skoczków, w tym siedmiu reprezentantów Polski. W pierwszej dziesiątce, poza Kubackim, Stochem i Żyłą, był także siódmy Tomasz Pilch. Klemens Murańka był jedenasty, Stefan Hula dziewiętnasty, a Paweł Wąsek 20.

– Zabrakło mi ewidentnie świeżej energii, ale na tym etapie przygotowań jest to normalne. I tak jestem bardzo zadowolony z poziomu i jakości tych skoków – mówił Kamil Stoch.

– Nieźle mi się dzisiaj skakało. Szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się tak fajnego weekendu – dodał Piotr Żyła.

Dla Kubackiego to dziesiąte zwycięstwo w Letniej Grand Prix w karierze. W sumie polscy skoczkowie 44 razy w historii stawali na najwyższym stopniu podium tego cyklu.

– Nie mogłem spodziewać się, że będę najlepszy w obu konkursach, ale wiedziałem, że stać mnie na to. Były tylko dwa konkursy, więc trudno to nazwać całym Grand Prix. W sumie organizatorzy mieli rację, że przy dwóch konkursach przyznanie nagrody nie byłoby sprawiedliwe. Kamilowi dzisiaj dałem szansę, spóźniłem, ale nie wykorzystał – żartował Kubacki.

Wszystko wskazuje na to, że sezon Letniej Grand Prix rozpoczął i zakończył się w Wiśle. Z powodu pandemii koronawirusa z organizacji zawodów zrezygnowali już Rosjanie, Austriacy i Niemcy. Międzynarodowa Federacja Narciarska oficjalnie na razie nie ogłosiła jeszcze zakończenia sezonu, ale wszystko na to wskazuje.

Wyniki niedzielnego konkursu Letniej GP w Wiśle

 1. 1. Dawid Kubacki 275,9 (131,5/127,0)
 2. 2. Kamil Stoch 265,6 (125,5/128,0)
 3. 3. Piotr Żyła 263,6 (125,0/129,0)
 4. 4. Timi Zajc (Słowenia) 262,0 (133,5/123,5)
 5. 5. Killian Peier (Szwajcaria) 255,0 (125,5/125,0)
 6. 6. Philipp Aschenwald (Austria) 254,3 (123,5/126,0)

Informacja COS

Trasa przyszłorocznej sztafety z ogniem olimpijskim nie została zmieniona i wyruszy z Fukushimy najprawdopodobniej 25 marca – poinformowali organizatorzy Igrzysk w Tokio. 

fuku

Sztafeta w 2021 roku ma trwać 121 dni i dotrzeć do wszystkich 47 prefektur w Japonii –podobnie, jak to było w planach w tym roku. Tegoroczna miała rozpocząć się 26 marca, także w centrum sportowym w Fukushimie. Na dwa dni przed startem została anulowana w związku z decyzją MKOl o przełożeniu igrzysk o rok. Fukushima została wybrana nieprzypadkowo jako miejsce rozpoczęcia sztafety – to właśnie to miasto zostało dotknięte trzęsieniem ziemi, tsunami i awarią elektrowni atomowej w 2011 roku. 

Na razie nie podjęto żadnych decyzji dotyczących sposobu przenoszenia ognia. W marcu, w związku z pandemią koronawirusa, która doprowadziła do przełożenia Igrzysk Olimpijskich przez MKOl i Komitet Organizacyjny Tokio 2020, ogień olimpijski – wzniecony 12 marca tradycyjnie w starożytnej Olimpii - miał być przewożony w samochodzie w specjalnej latarni, a nie przenoszony w rękach biegaczy. 

 Polski Komitet Olimpijski

Dzisiaj (21.08.20) nad ranem po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Tomasz Tomiak.

ttomiak

Śp. Tomasz Tomiak był brązowym medalistą Igrzysk XXVI Olimpiady Barcelona 1992, w konkurencji czwórki ze sternikiem. Zdobywał medale mistrzostw świata – brązowy podczas Mistrzostw Świata w Wiedniu w 1991r., w konkurencji czwórki ze sternikiem oraz srebrny podczas Mistrzostw Świata w Rudnicach w 1993r., w konkurencji czwórki bez sternika. Osiemnastokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski.  

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W latach 1983-88 reprezentował barwy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, natomiast barwy AZS-AWF Gdańsk od 1989 roku do zakończenia kariery.

Mistrz Sportu, w 1992 roku odznaczony brązowym Medalem „Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe”. Działacz sportowy, członek zarządu Polskiego Związku Wioślarskiego. Od 1999r., był pracownikiem naukowym gdańskiej Akademii Wychowania fizycznego i Sportu oraz Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia na Uniwersytecie Szczecińskim. W Klubie Sportowym AZS AWFiS, pełnił funkcję Prezesa później Wiceprezesa Zarządu Klubu, był też profesorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu pełniącym obowiązki Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej.

Mnogość pełniących obowiązków nie ograniczała opiekuńczości, miłości jaką obdarzał swoją rodzinę, będąc do końca kochającym mężem, ojcem.

Żonie Alicji, dzieciom Patrycji i Szymonowi oraz najbliższym pragnę złożyć wyrazy współczucia.

Mieczysław Nowicki

Prezes Zarządu

Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

100 lat temu - 14 sierpnia 1920 roku -  podczas ceremonii otwarcia Igrzysk VII Olimpiady Antwerpia 1920 po raz pierwszy w historii na maszt wciągnięto flagę olimpijską.

flaga olimpijska

Podczas tej samej ceremonii, w obecności króla Alberta I, członków MKOl i kilkudziesięciotysięcznej widowni, belgijski szermierz Victor Boin po raz pierwszy wypowiedział słowa uroczystego ślubowania sportowców: „W imieniu wszystkich zawodników przysięgam, że pragniemy stanąć do igrzysk olimpijskich we współzawodnictwie opartym na lojalności i poszanowaniu rządzących nimi przepisów oraz uczestniczyć w nich w duchu rycerskim, dla honoru naszych krajów i dla chwały sportu.”

Autorem przysięgi jest baron Pierre de Coubertin.

Pierwsza flaga znajduje się do dziś w siedzibie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Lozannie. Na kolejnych igrzyskach używana jest jej kopia.

Symbol olimpijski (koła) – jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie – także zaprojektował Pierre de Coubertin – uczynił to w 1912 roku, a flagę w 1913. Wykonana została w zakładzie krawieckim „Bon Marche” w Paryżu. Flaga po raz pierwszy została wyeksponowana publicznie w amfiteatrze Uniwersytetu w Paryżu w 1914, podczas uroczystości z okazji 20-lecia podjęcia decyzji o wznowieniu igrzysk olimpijskich. Na igrzyskach zadebiutowała w 1920 roku.

Igrzyska w Antwerpii to także setna rocznica uznania słów „Citius-Altius-Fortius” (Szybciej-Wyżej-Mocniej) za oficjalne motto Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego.

Słowa te wypowiedział w 1891 roku Henri Didon – dyrektor École Albert le-Grand w Arcueil w pobliżu Paryża na apelu szkolnym podczas wręczania nagród zwycięzcom szkolnych zawodów sportowych w marcu 1891 roku, zachęcając w ten sposób uczniów do sportowej rywalizacji. Na zawodach był obecny baron Pierre de Coubertin, który później napisał krótkie sprawozdanie w biuletynie „Les Sports Athlétiques”, gdzie zacytował hasło Didona. Hasło zostało umieszczone w nagłówku pierwszego numeru Biuletynu MKOl (Bulletin du Comité International des Jeux Olympiques) w roku 1894 oraz na dyplomach pamiątkowych uczestników kongresu, ale w kolejności Citius-Fortius-Altius. Na II Kongresie Olimpijskim w Hawrze w roku 1897 przyjęto hasło „Citius-Altius-Fortius” jako dewizę Kongresu. Od Igrzysk w Antwerpii (1920) słowa te zostały oficjalnie uznane za motto międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Pierre de Coubertin wpisał te słowa także w koła symbolu olimpijskiego z gałązką oliwną i umieścił na pierwszej fladze olimpijskiej. Z czasem motto usunięto z flagi.

*** *** *** ***

Flaga olimpijska jest jednym z najważniejszych symboli olimpijskich. Według Karty Olimpijskiej – pięć splecionych ze sobą kół jednakowej średnicy symbolizuje unię pięciu kontynentów oraz spotkanie sportowców z całego świata na Igrzyskach Olimpijskich. Flaga olimpijska ma sześć kolorów: pięć kół w kolorach – niebieski, żółty, czarny, zielony, czerwony oraz szósty – biały, który stanowi tło flagi. Kolory te symbolizują barwy znajdujące się na wszystkich flagach państwowych pięciu kontynentów. Wciągana jest na maszt na stadionie olimpijskim podczas ceremonii otwarcia i pozostaje tam przez całe igrzyska olimpijskie aż do ceremonii zamknięcia.

Przysięga olimpijska – w dawnej Olimpii składanie przysięgi należało do uroczystości inaugurujących zawody sportowe. Zawodnicy uroczyście ślubowali przed pomnikiem Zeusa-Horkiosa (Zeusa Strzegącego Przysięgi), że będą przestrzegali zasad olimpijskich.

  Polski Komitet Olimpijski

Polski Komitet Olimpijski podpisał porozumienie o współpracy z firmą Radar- Sat z siedzibą w Chicago. Dzięki niemu Polacy w całych Stanach Zjednoczonych będą mogli śledzić najważniejsze informacje dotyczące Polskiego Komitetu Olimpijskiego, oglądać relacje z wydarzeń organizowanych przez PKOl oraz lepiej poznawać  historię polskiego olimpizmu, sylwetki naszych Olimpijczyków oraz  idee i wartości polskiego Ruchu Olimpijskiego.

Porozumienie Radar Pkol 1

- Dzięki programom nadawanym na kanałach Dish Network i SlingTV Polacy  mieszkający w Stanach Zjednoczonych będą mogli śledzić wydarzenia organizowane przez Polski Komitet Olimpijski, poznawać jego dokonania, wartości i misję. Zobowiązaliśmy się  promować PKOl,   wspierać rozwój Polskiego Komitetu Olimpijskiego, promować Ruch Olimpijski i olimpijskie wartości wśród Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych oraz podejmować wiele działań komunikacyjnych i medialnych. Jest to początek naszej wspaniałej współpracy – mówi Rafał Stykowski, Prezes Radar – Sat.

Rafał Stykowski ma niezwykle duże doświadczenie i osiągnięcia na amerykańskim rynku medialnym. To  on w 1998 roku pomógł wystartować  na terenie USA polskiej telewizji TV Polonia. W 2004 roku wprowadził na anteny satelitarne inne polskie kanały  - w tym Kino Polska. Obecnie pod kontrolą jego firmy jest 18 kanałów nadających swoje programy na terenie USA. Firma Radar - Sat chętnie wspiera też działania organizacji charytatywnych. Jest szczególnie zaangażowana w fundację You Can Be My Angel. Wspiera także polską kulturę na obczyźnie oraz polonijne dzieci.

Porozumienie Radar PKOl 2

- Niezwykle cieszę się z tego porozumienia. Gwarantuje nam ono lepsze dotarcie z informacją o nas, naszych Sponsorach i Partnerach  oraz wszelkich  inicjatywach  do Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych.  Bardzo nam na nich zależy. Polski Komitet Olimpijski realizuje wiele cennych inicjatyw  - sportowych i kulturalnych -  dedykowanych Polonii. Wydajemy okolicznościowe publikacje, organizujemy wystawy i spotkania z Olimpijczykami, realizujemy projekty informacyjno – promocyjne. Przy PKOl działa Komisja Współpracy z Polonią pod kierunkiem ambasadora ad personam Witolda Rybczyńskiego.  Chcemy szeroko docierać do naszych Rodaków za granicą, szerzyć idee i wartości olimpijskie, edukować i propagować polską kulturę oraz pokazywać dokonania naszych wspaniałych Olimpijczyków. Radar – Sat nam to umożliwi  – mówi Andrzej Kraśnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Według danych renomowanej polsko–amerykańskiej agencji Ingressus z siedzibą w Chicago, w Stanach Zjednoczonych mieszka ponad 9 milionów osób przyznających się do polskiego pochodzenia, a ok. 2,5 mln używa języka polskiego na co dzień, czując się w pełni Polakami. Najwięcej z nich zamieszkuje stany Nowy Jork (10,5% populacji ), Illinois (10%), Michigan (9,2%), New Jersey (6,2% ) i Florydę (4,6%).

###

Polski Komitet Olimpijski to autonomiczne, ogólnopolskie stowarzyszenie Związków i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powołanie, zgłaszanie i zapewnienie udziału. Upowszechnia  idee, zasady i wartości  olimpijskie, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską.  PKOl reprezentuje polski sport w organizacjach międzynarodowych -  w tym w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Polski Komitet Olimpijski  ma wyłączne prawo do używania i upoważnienia do wykorzystywania symboliki olimpijskiej określonej w Karcie Olimpijskiej oraz nazw "Igrzyska Olimpijskie" i "Komitet Olimpijski"  na terytorium Polski.

 Polski Komitet Olimpijski

8 sierpnia 2020 r. na terenie powiatu limanowskiego odbył się 22. „Memoriał Henryka Łasaka” – coroczny wyścig honorujący postać wybitnego polskiego trenera kolarstwa.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96

Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki ze wsparciem w ramach Programu „Sportowe Wakacje+”, oraz Marszałka Województwa Małopolskiego. Sportowcom na mecie, w imieniu marszałka województwa Witolda Kozłowskiego, pogratulowali: radny Grzegorz Biedroń oraz poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk. W ceremonii dekoracji kolarzy uczestniczyła także minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

– Cieszę się, iż inicjatywy podtrzymujące pamięć o wybitnych sportowcach i trenerach są stale realizowane. Memoriał Henryka Łasaka doskonale wspasował się w cele Programu „Sportowe Wakacje+”. Jestem zadowolona, że zawodnik trenera Łasaka, Mieczysław Nowicki, bardzo zaangażował się w organizację wyścigu wraz z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich – powiedziała Minister Danuta Dmowska-Andrzejuk. – A przed nami, we wrześniu, Memoriał Kamili Skolimowskiej, który również warto zobaczyć – dodała.

Całość została zorganizowana przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Tegoroczna odsłona wydarzenia odbyła się na terenie powiatu limanowskiego, nie zaś jak dotychczas w okolicach Suchej Beskidziej. Trasa mierzyła 150 km. Na linii startowej spotkali się kolarze światowej klasy, zarówno utytułowani, reprezentujący różne państwa i renomowane ekipy, jak i młodzi zawodnicy, którzy mają w dorobku medale mistrzów świata i Europy.  

Memoriał był także okazją do spotkania wychowanków Henryka Łasaka – wybitnego trenera kolarstwa. Wśród nich był m.in. Ryszard Szurkowski – legenda polskiego kolarstwa. Wszyscy obecni spotkali się na uroczystej kolacji poprzedzającej 22. Memoriał Henryka Łasaka.

Pierwszy na linii mety w Limanowej zameldował się 22-letni Marcin Budziński (Wibatech Merx 7R). Kolarz wrocławskiej drużyny pokonał dwójkę zawodników z CCC Development Team. Drugie miejsce zajął Piotr Pękala, a trzeci był Szymon Tracz. Zwycięzca otrzymał Pucha Prezydenta RP oraz Puchar Ministra Sportu.

„Memoriał Henryka Łasaka” odbywa się od 1999 roku. Jest to najwyżej notowany klasyczny (jednodniowy) wyścig kolarski w Polsce. Najwięcej zwycięstw w wyścigu – trzy – odniósł nasz wybitny kolarz Cezary Zamana.  

Podczas wydarzenia wręczono Medale Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za zasługi wniesione w popularyzację ruchu olimpijskiego w Polsce. Medale wręczał Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polski Mieczysław Nowicki oraz Skarbnik Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Jerzy Rybicki. Medale wręczone zostały byłym zawodnikom popularnie zwanych „Łasakowcami”, których trenował niezapomniany Henryk Łasak.  Jeden z medali  otrzymał marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Henryk Łasak urodził się w 1932 r. w miejscowości Las (koło Warszawy). Był wybitnym trenerem kolarskiej reprezentacji Polski, wychowawcą i szkoleniowcem medalistów olimpijskich oraz mistrzostw świata, m.in. Ryszarda Szurkowskiego, Stanisława Szozdy czy Mieczysława Nowickiego. Zginął w styczniu 1973 r. w wypadku samochodowym w Skomielnej Białej koło Suchej Beskidzkiej.

Wcześniej jednak odbył się po raz pierwszy w historii organizacji tej wyjątkowej imprezy sportowej Mini Wyścig dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

Mini Wyścig dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka" organizowany jest przy okazji organizacji 22 Memoriału im. Henryka Łasaka – jednego z najlepszych wyścigów klasycznych rozgrywanych w Polsce. Henryk Łasak był najwybitniejszym trenerem w historii polskiego kolarstwa i twórcą jego potęgi w latach 60. i 70. Wyszkolił wiele doskonałych zawodników takich jak; Ryszarda Szurkowskiego, Stanisława Szozdę i Mieczysława Nowickiego. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 5 stycznia 1973 w Skomielnej Białej koło Rabki. Wyścig poprzedzony został "Mini Wyścigiem dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka". Wyścig został rozegrany w kategorii dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 7-14 lat. Każdy z uczestników "Mini Wyścigu dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka" został uhonorowany pamiątkowym medalem uczestnika wyścigu. Organizacja tego typu wyścigu była jednym z największych wydarzeń kolarskich dla dzieci i młodzieży dla lokalnej społeczności w Limanowej.  

Wydarzenie podzielone zostało na rowerową paradę dla dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 7 14 lat. Parada oraz wyścig będą odbywać się w Limanowej przed rozegraniem wyścigu głównego 8 sierpnia br. w Limanowej, tuż przed przyjazdem peletonu głównego 22. Wyścigu im. Henryka Łasaka wzdłuż alei w centrum Limanowej. Udział w wyścigu dla dzieci i młodzieży im. Henryka Łasaka był całkowicie bezpłatny. W zawodach mogły wziąć udział dzieci i młodzież, które jeżdżą rekreacyjnie na rowerze. Hasło "Mini Wyścigu dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka to: "Z energią na starcie, wyścig wygrajcie". W trakcie organizacji wyścigu przewidziane są spotkania/pogadanki spotkania ze znanymi kolarzami takimi jak: Tadeusz Mytnik, Mieczysław Nowicki. Gościem honorowym był Ryszard Szurkowski, który mimo ciężkiej choroby przyjechał, aby spotkać się z uczestnikami wyścigu.

Całość organizowana była przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Sportu oraz ze wsparciem w ramach Programu „Sportowe Wakacje+”.

Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich reprezentowali podczas organizacji i przeprowadzenia zawodów:  Prezes TOP Mieczysław Nowicki, Skarbnik TOP Jerzy Rybicki, Sekretarz Generalny Kajetan Broniewski, Jerzy Garpiel, Tadeusz Mytnik.

Organizacja III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 jest w toku i nabiera tempa. Impreza zostanie zorganizowana przy wsparciu polskiego rządu, w sposób ekonomiczny i racjonalny, bez zbędnych wydatków i w dyscyplinie kosztowej, na istniejących już obiektach sportowych bogatej infrastruktury tego regionu – rozmowa z Andrzejem Kraśnickim, Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Członkiem Komitetu Wykonawczego EOC.

kar1

 – Jak ważne jest wykorzystanie istniejących i tymczasowych obiektów do Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023?

Kraków i Małopolska dysponują niewątpliwymi atutami, by zorganizować Igrzyska Europejskie – wydarzenie o wielkim sportowym i międzynarodowym znaczeniu. Jednym z tych atutów jest właśnie infrastruktura sportowa. Igrzyska Europejskie zostaną zorganizowane na istniejących obiektach. Obecna baza sportowa i zasoby zostaną w pełni wykorzystane, niektóre zostaną zmodernizowane. Nie ma konieczności budowy nowych. Podczas ostatniej wizyty w Krakowie pokazaliśmy władzom EOC obiekty Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krakowie, Stadion Miejski Wisły Kraków im. Henryka Reymana, Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego, Tauron Arenę Kraków oraz Centrum Kongresowe. Kolejny etap to wybór dyscyplin ustalenie programu sportowego.

– Jakie inne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zainicjuje Kraków-Małopolska w 2023 roku?

– Organizację III Igrzysk Europejskich wspiera polski rząd. Podkreśla to rangę imprezy oraz korzyści jakie może ona przynieść Polsce, Małopolsce, Krakowowi i całej rodzinie olimpijskiej. O Igrzyskach mówi się w Polsce nie tylko w kategoriach kosztów i wydatków, ale także szans. Niezwykle życzliwy nam i zaangażowany w projekt Igrzysk Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski podkreśla, że inwestycja w remonty obiektów sportowych czy budowę infrastruktury drogowej to inwestycja… w i dla mieszkańców Małopolski, która będzie im służyć przez długie lata. W Małopolsce już trwają remonty dróg i linii kolejowych by usprawnić komunikację podczas Igrzysk. Tak więc – zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – wszystko co powstaje teraz będzie zaspokajać potrzeby kolejnych pokoleń. Także ze zmodernizowanych obiektów sportowych będą mogli korzystać mieszkańcy. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt – Igrzyska Europejskie będą największą imprezą multidyscyplinarną Starego Kontynentu w 2023 roku. Taka impreza zawsze wpływa na rozwój sportu powszechnego i amatorskiego wśród mieszkańców kraju gospodarza – i to także jest elementem zrównoważonego rozwoju. Sport łączy i integruje ludzi wokół wspólnych wartości, idei i emocji – z pewnością tak będzie w Polsce. Polacy wielokrotnie pokazali, że są wspaniałymi i zaangażowanymi kibicami. A co ważne – z wielu eksperckich badań i analiz wynika, że coraz więcej z nich uprawia sport. To budujące.

- I Igrzyska Europejskie w Baku w 2015 roku zorganizowane zostały z dużym rozmachem. Jaką drogę wybierze Kraków-Małopolska?

– III Igrzyska – jak podkreślają organizatorzy – zorganizowane zostaną w sposób ekonomiczny i racjonalny, bez zbędnych wydatków, w dyscyplinie kosztowej. Optymalizacja to słowo klucz, które niezwykle często pojawia się w komunikacji tego wydarzenia. Niższe koszty nie oznaczają jednak, że impreza nie będzie udana i zapamiętana.

– Jakie korzyści gospodarcze i turystyczne przewiduje Pan dla Krakowa i Małopolski po Igrzyskach Europejskich?

– Igrzyska Europejskie to szeroka promocja w mediach – przed, w trakcie i po wydarzeniu. To wiele kampanii informacyjnych i reklamowych – także w mediach społecznościowych. To zatem wspaniała okazja do olbrzymiej promocji i zdecydowany bodziec istotnie wzmacniający rozwój całego regionu. W dobie kryzysu jest on szczególnie potrzebny. Nadzieje na wymierne korzyści ekonomiczne wśród lokalnych przedsiębiorców są duże. Z powodu pandemii koronawirusa turystyka – tak ważna dla Małopolski i Krakowa gałąź gospodarki – znalazła się w kryzysie. Jestem głęboko przekonany, że zawody sportowe tej rangi pozwolą ożywić ruch turystyczny w województwie małopolskim.

– Czego mogą się spodziewać sportowcy i inni goście odwiedzający Kraków-Małopolskę przyjeżdżając na Igrzyska w 2023 roku?

– Wspaniałej atmosfery, życzliwego przyjęcia, wielu sportowych emocji, smacznej kuchni i niepowtarzalnego uroku Krakowa, Zakopanego i innych małopolskich miast. Staniemy na wysokości zadania by pokazać Europejczykom nasz polski potencjał.

– Nie od dziś wiadomo na całym świecie, że Polska jest gościnnym krajem – o silnych tradycjach sportowych. Jak lokalna społeczność reaguje na powierzenie Waszemu krajowi Igrzysk Europejskich?

– To prawda – jesteśmy bardzo gościnni i zaangażowani w projekty sportowe. W naszym kraju odbywało się wiele międzynarodowych i europejskich turniejów: World Games, mistrzostwa świata i Europy w różnych dyscyplinach. Nie organizowaliśmy jednak nigdy imprezy seniorskiej o charakterze olimpijskim. Do tej pory Polska była tylko organizatorem Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Śląsk-Beskidy 2009, ale to impreza dla młodych zawodników. Lokalna społeczność widzi w Igrzyskach szansę na ożywienie gospodarcze i turystyczne, lokalne władze na nowe inwestycje i rozwój, a polski rząd na promocję naszego kraju i sukcesów za granicą oraz dalszy rozwój sportu powszechnego i amatorskiego. Byłbym nieuczciwy, gdybym nie wspomniał, że pojawiają się głosy przeciwników. Zapewniam, że są w mniejszości i robimy wiele, by widzieli korzyści tego przedsięwzięcia. Dobra komunikacja to podstawa. Wspólnie z organizatorami pracujemy nad tym, by na bieżąco wyjaśniać im wszelkie wątpliwości.

– Czy pandemia COVID-19 wpływa w jakiś sposób na przygotowania do Igrzysk?

– Pandemia koronawirusa sprawiła, że świat sportu stanął – to niespotykana dotąd sytuacja. Nie zatrzymały się natomiast przygotowania do sportowych wydarzeń – także do Igrzysk Europejskich. Ten moment ogólnej kwarantanny i zamknięcia wykorzystaliśmy na prace koncepcyjne i analizy. Mieliśmy także wiele zdalnych dyskusji z organizatorami Igrzysk. Dzięki temu teraz – gdy świat sportu się otwiera – możemy nasze koncepcje wprowadzać w życie. Chcę bardzo podziękować gospodarzom III Igrzysk Europejskich – panu Jackowi Majchrowskiemu – prezydentowi Krakowa oraz panu Witoldowi Kozłowskiemu – marszałkowi województwa małopolskiego za pełne zaangażowanie i współpracę. Igrzyska Europejskie to nasze wspólne przedsięwzięcie. Dziękuję też całej delegacji EOC w składzie: Niels Nygaard, Zlatko Mateša, Peter Mennel, Raffaele Pagnozzi, Jozef Liba, Peter Brull, Steve Scott – za wizytę i konstruktywne rozmowy w Polsce.

 Polski Komitet Olimpijski

6 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się LOTTO Memoriał Kamili Skolimowskiej. Będzie to już jedenasta edycja zawodów poświęconych pamięci najmłodszej polskiej mistrzyni olimpijskiej. Światowa centrala lekkoatletyczna – World Athletics – doceniła imprezę i wcieliła ją do cyklu World Athletics Continental Tour Gold, nadając jej najwyższą, złotą odznakę. Jeszcze nigdy żaden polski mityng nie otrzymał takiego wyróżnienia. Wyższą rangę ma tylko Diamentowa Liga.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

W Muzeum Sportu i Turystyki odbyła się konferencja prasowa poświęcona LOTTO Memoriałowi Kamili Skolimowskiej – jednemu z najważniejszych wydarzeń lekkoatletycznych w Polsce i na świecie.

- Stopniowo odmrażamy polski sport. Robimy to z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa. Cieszę się, że to wydarzenie odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie – jednym z najlepszych w Europie. Nie zabraknie wielkich gwiazd światowej lekkiej atletyki. Nasi zawodnicy do nich należą – mówi Danuta Dmowska – Andrzejuk – Minister Sportu.

Start w Memoriale Kamili Skolimowskiej potwierdziły już największe polskie gwiazdy. Nie zabraknie zatem czterokrotnego mistrza świata w rzucie młotem Pawła Fajdka, dwukrotnego wicemistrza olimpijskiego w rzucie dyskiem Piotra Małachowskiego, trzykrotnego medalisty MŚ w skoku o tyczce Piotra Liska, brązowego medalisty MŚ w biegu na 1500m Marcina Lewandowskiego oraz czołowych kulomiotów globu Michała Haratyka i Konrada Bukowieckiego. Na bieżni śląskiego giganta wystartuje także najszybsza Polka, halowa mistrzyni Europy Ewa Swoboda oraz mistrzyni Europy na 400m – ambasadorka Stadionu Śląskiego – Justyna Święty-Ersetic.

6 września wystąpi także mistrzyni świata i wicemistrzyni olimpijska na 200 m – Holenderka Dafne Schippers. Będą także mistrzowie globu w rzucie dyskiem – Szwed Daniel Ståhl (Doha 2019) i Litwin Andrius Gudžius (Londyn 2017) oraz niemiecki oszczepnik Johannes Vetter – mistrz świata z Londynu.

– Startowałem we wszystkich mityngach poświęconych pamięci Kamili. Ona była moją bliską przyjaciółką, a dziś dzięki temu, że Memoriał znajdzie się w cyklu Gold Continental Tour, jeszcze więcej osób usłyszy o naszej najmłodszej mistrzyni olimpijskiej. Kamila była wyjątkowa – skromna i życzliwa. Sukces i sława nigdy nie uderzyły jej do głowy  – powiedział  Piotr Małachowski, dwukrotny wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem.

- Memoriał Kamili to świetna impreza, ulubione wydarzenie wszystkich sportowców. Zawsze przebiega w doskonałej atmosferze, przy niemal pełnych trybunach. Moja forma nie spada. Udało mi się zdobyć wiele. Wierzę, że olimpijski krążek będzie na moim koncie za rok – mówi Paweł Fajdek, czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem.

Dobrą tradycją Memoriału Kamili Skolimowskiej jest też to, że zawody są integracyjne, a z zawodnikami pełnosprawnymi startują niepełnosprawni. Tak będzie i tym razem.

Partnerami wydarzenia są Totalizator Sportowy, Województwo Śląskie, PKN ORLEN S.A., PFRON oraz Stadion Śląski.

- Od początku jesteśmy z Memoriałem Kamili Skolimowskiej i jesteśmy z tego dumni. Marka Lotto jest i chce być obecna na najważniejszych sportowych wydarzeniach w Polsce, a Memoriał naszej wspaniałej olimpijki do nich należy – podkreśliła Aida Bella, Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Totalizatora Sportowego.

- Jesteśmy wiernym i zaangażowanym Mecenasem Polskiego Sportu. Lekka atletyka – królowa sportu - jest nam szczególnie bliska. Od lat wspieramy polskich lekkoatletów.  Cieszą nas ich sukcesy – powiedział Grzegorz Bałkowiec, Dyrektor Marketingu PKN Orlen.

Wstęp na LOTTO Memoriał Kamili Skolimowskiej będzie bezpłatny. Więcej informacji na www.memorialkamili.pl.

29 września 2000 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney niespełna 18-letnia Kamila Skolimowska zdobyła złoty medal olimpijski i na trwale wpisała się do historii polskiej lekkiej atletyki. Pokonała m.in. dwie bardzo utytułowane zawodniczki: Rosjankę Olge Kuzienkovą oraz Niemkę Kristen Muenchow. Została jednocześnie pierwszą  mistrzynią olimpijską w historii tej konkurencji oraz najmłodszą w historii polskiego sportu. Kamila Skolimowska zmarła 18 lutego 2009 roku na zgrupowaniu polskich lekkoatletów w Vila Real de Santo António w Portugalii. Przyczyną śmierci był zator tętnicy płucnej. Została pochowana przy Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Na tablicy nagrobnej napisano: „Odchodzimy wtedy, kiedy lepsi już nie możemy być.”Została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miała 27 lat.

 Polski Komitet Olimpijski

19 sierpnia na Stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbędzie się 2. Memoriał Ireny Szewińskiej. Wezmą w nim udział wielkie gwiazdy lekkiej atletyki. Sportowcy z całego świata uczczą pamięć najwybitniejszej polskiej lekkoatletki, siedmiokrotnej medalistki Igrzysk Olimpijskich.

1 | 2 | 3

– Trwająca wciąż pandemia koronawirusa sprawia, że rozmowy z zawodnikami zagranicznymi są bardzo trudne, ale już mamy kilku potwierdzonych, a o następnych walczymy. Jestem dobrej myśli i liczę, że jeszcze kilka znaczących w świecie lekkiej atletyki nazwisk uda się pozyskać – mówi Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki i dyrektor Memoriału.

Kogo zobaczymy na stadionie Zawiszy? Na pewno polską czołówkę biegu na 400 metrów kobiet - Justynę Święty-Ersetic, Igę Baumgart-Witan, Małgorzatę Hołub-Kowalik i Annę Kiełbasińską. Sofię Ennaoui, Joannę Jóźwik i Angelikę Cichocką na 800 metrów, najlepszą polską sprinterkę Ewę Swobodę, czy w skoku wzwyż Kamilę Lićwinko.

Ewa Swoboda, najszybsza polska sprinterka podkreśla, że w tym sezonie ma zaplanowane tylko cztery starty – w Memoriale Ireny Szewińskiej, Mistrzostwach Polski we Włocławku, Memoriale Janusza Kusocińskiego i Memoriale Kamili Skolimowskiej.

– Dla mnie Memoriał Ireny Szewińskiej jest bardzo ważny, bo znałam panią Irenę, bardzo szanowałam i lubiłam. Ten start, razem z Memoriałem Kamili Skolimowskiej, są dla mnie najważniejsze. Chciałabym pokazać, że mimo utrudnionych warunków treningowych dobrze przepracowałam czas pandemii – mówi Ewa Swoboda.

Z kolei wśród mężczyzn na stadionie Zawiszy pojawią się m.in. znakomici skoczkowie o tyczce Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski, oszczepnik Marcin Krukowski, kulomioci Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk oraz Adam Kszczot, który pobiegnie na dystansie 800 metrów.

Z pewnością ukoronowaniem imprezy, która drugi raz z rzędu odbędzie się w Bydgoszczy – władze miasta już zadeklarowały, że chcą gościć Memoriał także w następnych latach – będzie próba pobicia rekordu Polski na 2000 metrów przez Marcina Lewandowskiego, specjalisty od biegów na 800 i 1500 metrów.

– Wynik na tym dystansie od wielu lat nie był poprawiany, a ja mam ochotę to zrobić. Ten bieg będzie ostatnią konkurencją zawodów i mam nadzieję, że uda mi się efektownie zakończyć Memoriał Ireny Szewińskiej – mówi Lewandowski.

Irena Szewińska - najwybitniejsza polska lekkoatletka ma w dorobku siedem medali igrzysk olimpijskich - 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe - czym nie ma sobie równych wśród polskich sportowców. Wielokrotnie ustanawiała rekordy świata, triumfowała w szeregu rankingów i plebiscytów - zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Magazyn "Track and Field News" wybrał ją najlepszą lekkoatletką wszech czasów.

Po zakończeniu kariery sportowej Irena Szewińska zaangażowała się w pracę w organizacjach sportowych. Była prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, członkinią Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych IAAF, a także wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działała w Towarzystwie Olimpijczyków Polskich i Polskim Stowarzyszeniu Sportu Kobiet. Od 1998 r. była członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, na Igrzyskach Olimpijskich wielokrotnie wręczała medale polskim sportowcom.

Za wybitne osiągnięcia sportowe i społeczną aktywność w ruchu sportowym otrzymała wysokie odznaczenia państwowe, w tym - Order Orła Białego. Była też jedną z pierwszych osób wyróżnionych Orderem Zasługi Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Polski Komitet Olimpijski

piknik

- Niestety z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej, prognoz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących dalszego rozwoju Covid-19 jesteśmy zmuszeni odwołać Piknik Olimpijski także w nowym, wrześniowym terminie. Zmieniając termin z czerwca na jesień wierzyliśmy, że sytuacja się ustabilizuje i będziemy mogli - jak co roku – zorganizować nasze stałe, integrujące olimpijską rodzinę i fanów sportu wydarzenie na Kępie Potockiej w Warszawie. Jednak zbyt duża niepewność, konieczność podporządkowania się regułom polskiego Rządu w zakresie ochrony zdrowia oraz poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników imprezy uniemożliwia nam organizację tego przedsięwzięcia. 

- Decyzja o odwołaniu Pikniku Olimpijskiego nie była łatwa dla Kierownictwa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zapadła po głębokiej analizie i konsultacjach. Wierzymy, że wszyscy zrozumieją naszą decyzję i sytuację, w której się znaleźliśmy. Jest ona niezależna od nas, dotyczy całego sportu oraz wielu dziedzin życia i gospodarki. Dziękujemy za wyrozumiałość.  Wierzymy, że w przyszłym roku uda nam się zorganizować kilka wydarzeń - zarówno dedykowanych Igrzyskom XXXII Olimpiady Tokio 2020, jak i XXIV Zimowym Igrzyskom Olimpijskim Pekin 2022 oraz integrować sportowe środowisko i fanów wokół wspólnych, olimpijskich wartości.  Do zobaczenia za rok!

Polski Komitet Olimpijski

To wyjątkowy dzień dla pracowników Ministerstwa Sportu. Dokładnie 76 lat temu, 4 sierpnia 1944 roku, na posterunku powstańczym w Pałacu Blanka – obecnej siedziby resortu – poległ Krzysztof Kamil Baczyński.

kbacz

Jeden z najwybitniejszych poetów Polski Walczącej, reprezentant Pokolenia Kolumbów, żołnierz Armii Krajowej i podharcmistrz Szarych Szeregów zginął trafiony przez strzelca wyborowego, oddającego strzał prawdopodobnie z gmachu Teatru Wielkiego.

Sam Pałac Blanka został podczas Powstania Warszawskiego zniszczony w niemal 90 procentach. Odbudowany po wojnie, był siedzibą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W latach 50. we frontową ścianę Pałacu Blanka wmurowano tablicę upamiętniającą śmierć Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Hol Pałacu zdobią zaś kolejna tablica upamiętniająca poetę-żołnierza oraz jego popiersie.

Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, wraz z przedstawicielami Ministerstwa Sportu, złożyła wieniec przy tablicy pamiątkowej i uczciła minutą ciszy K.K. Baczyńskiego oraz wszystkich Powstańców walczących w Pałacu Blanka.

x1

Prosimy przyjmij od Nas wyrazy najszczerszego współczucia i żalu. 

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z Tobą. 

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Twojej Mamy. 

Tobie, Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Zarząd

Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 będą ważnym wydarzeniem promującym Polskę i otrzymają rządowe wsparcie – taką deklarację usłyszeli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) podczas spotkania z Jackiem Sasinem – Wicepremierem, Ministrem Aktywów Państwowych, Jadwigą Emilewicz – Wicepremier, Minister Rozwoju i Danutą Dmowską-Andrzejuk – Minister Sportu. Rozpoczęła się robocza wizyta kierownictwa EOC w Polsce. Jej cel to przygotowanie III Igrzysk Europejskich oraz sprawdzenie infrastruktury sportowej i noclegowej.

1 | 2 | 3 | 4

Do Polski przyjechali między innymi Niels Nygaard – pełniący obowiązki Prezydenta EOC, Raffaele Pagnozzi – Sekretarz Generalny oraz Zlatko Matesa – członek Zarządu EOC. Pierwszy dzień wizyty to spotkania w Warszawie z przedstawicielami polskiego Rządu i rozmowy na temat wsparcia oraz przygotowań Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Polski Komitet Olimpijski reprezentowali Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOl, Tomasz Poręba – Wiceprezes PKOl, Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny i Iwona Łotysz – Zastępca Sekretarza Generalnego.

– To ważna, robocza wizyta. Omówimy kwestie związane z organizacją III Igrzysk Europejskich, przedyskutujemy kwestie logistyczne i sportowe oraz wspólnie obejrzymy dostępną infrastrukturę. Priorytetem dla nas wszystkich jest i będzie bezpieczeństwo uczestników wydarzenia oraz dyscyplina budżetowa. Do organizacji wydarzenia zostaną wykorzystane istniejące już obiekty sportowe – mówi Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOl.

– Cieszy nas jasna deklaracja, że Igrzyska Europejskie otrzymają wsparcie polskiego Rządu bo są wydarzeniem ogólnonarodowym i promującym Polskę. To niezwykle cenne i ważne. Igrzyska pokażą potencjał naszego kraju oraz będą integrować uczestników i kibiców z całej Europy  wokół sportowych emocji – podkreśla Tomasz Poręba, Wiceprezes PKOl. Podczas spotkania z Jackiem Sasinem – Wicepremierem, Ministrem Aktywów Państwowych oraz Jadwigą Emilewicz – Wicepremier, Minister Rozwoju omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące korzyści z organizacji Igrzysk Europejskich w Polsce oraz możliwości rozwoju i promocji turystyki.

Na spotkaniu z Minister Sportu Danutą Dmowską-Andrzejuk rozmawiano o aspektach sportowych – programie imprezy, dyscyplinach i arenach sportowych, na których rozegrane zostaną poszczególne zawody.We wtorek przedstawiciele EOC i PKOl spotkają się z władzami Krakowa i Małopolski.

Polski Komitet Olimpijski

Ruszyły przygotowania do III Igrzysk Europejskich. Przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) spotkali się z Prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim i Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim. Tematem spotkania była organizacja III Igrzysk Europejskich w Polsce.

1 | 2 | 3 | 4

Fot.: Bogusław Świerzowski - Kancelaria Prezydenta Krakowa/Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pierwszy dzień wizyty władz EOC w Polsce to spotkanie z przedstawicielami polskiego rządu. Drugi i trzeci to wizyta w Krakowie i Małopolsce. W Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie operacyjne dotyczące przygotowań Igrzysk Europejskich.

- Jestem pewien, że wspólnie zapisujemy dziś nowe karty historii polskiego, europejskiego i światowego sportu. Igrzyska Europejskie 2023 to wielkie święto dla sportowców i kibiców. To zarazem wspaniała okazja do olbrzymiej promocji Małopolski. Będzie to zdecydowany bodziec, istotnie wzmacniający rozwój całego naszego regionu. Małopolska ma wielki potencjał. Zapewniam Państwa, że w 2023 roku, m.in. dzięki współpracy z rządem RP, dzięki współpracy z władzami miasta Krakowa, będziemy w pełni gotowi. Wykorzystajmy wspólnie tę szansę – powiedział Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

– Wszyscy mamy świadomość, że okoliczności towarzyszące przygotowaniom do organizacji Igrzysk Europejskich 2023 są szczególne. W wyniku pandemii koronawirusa turystyka, a więc tak ważna dla Małopolski i Krakowa gałąź gospodarki, znalazła się w kryzysie. Dzisiaj stajemy przed wielką szansą, by przełamać w naszym regionie gospodarczy impas spowodowany ogólnoświatową epidemią – dodał Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Przedstawiciele EOC obejrzeli bazę konferencyjną i sportową Krakowa i Małopolski – między innymi Centrum Kongresowe w Krakowie, Tauron Arenę, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stadion Miejski im. Henryka Reymana (Stadion Wisły Kraków), Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego, obiekty sportowe krakowskiej AWF, a także Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Goście wjechali m.in. na Wielką Krokiew, zobaczyli trasy biegowe, boisko, tor lodowy, trwającą rozbudowę kompleksu Średnich Krokwi oraz nowoczesną bazę hotelową.

W Centrum Kongresowym Krakowie odbyła się wspólna konferencja prasowa podsumowująca wizytę władz Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich.

– Igrzyska Europejskie będą największą multidyscyplinarną imprezą sportową w Europie w 2023 roku – powiedział p.o. Przewodniczącego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich Niels Nygaard, który stał na czele delegacji goszczącej od poniedziałku w Polsce.

– Jesteśmy zarówno organizacyjnie jak i merytorycznie przygotowani do organizacji dużych wydarzeń, co udowodniliśmy w ostatnich latach, np. przy okazji Światowych Dni Młodzieży. Ważne jest to, że Igrzyska Europejskie zostaną zorganizowane na istniejących obiektach, w dyscyplinie kosztowej oraz że będzie to impreza ogólnonarodowa – wspierana przez rząd RP, a nie lokalna – powiedział Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa.

– Igrzyska Europejskie mają wsparcie polskiego rządu. Będą świetną okazją do pokazania naszych możliwości, sukcesów i promocji Polski. W polskim rządzie jest olbrzymia świadomość rangi tej imprezy oraz korzyści, jakie może przynieść dla Krakowa, Małopolski, ale też dla całej Polski i nie tylko w wymiarze wizerunkowym, promocyjnym, lecz również inwestycyjnym. Może przyspieszyć rozwój regionu – podkreślił Tomasz Poręba, Wiceprezes PKOl.

– Obecnie ustalany jest program sportowy wydarzenia i dyscypliny, w których rozegrane zostaną Igrzyska Europejskie. Decyzję w tej sprawie podejmą organizatorzy w konsultacji ze Stowarzyszeniem Europejskich Komitetów Olimpijskich oraz Europejskimi Federacjami Sportowymi. Kluczem wyboru będzie między innymi istniejąca infrastruktura sportowa. Podczas III Igrzysk Europejskich odbędą się kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. To ważna informacja dla sportowców i kibiców – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W spotkaniach w Warszawie i Krakowie uczestniczyli: Niels Nygaard – p.o. Prezydenta EOC, Prezes Komitetu Olimpijskiego Danii, Zlatko Mateša – członek Komitetu Wykonawczego EOC, Prezes Komitetu Olimpijskiego Chorwacji i wiceprzewodniczący Komisji Koordynacyjnej III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, Peter Mennel – p.o. skarbnika EOC, Sekretarz Generalny Komitetu Olimpijskiego Austrii, Raffaele Pagnozzi – Sekretarz Generalny EOC, Jozef Liba – członek Komitetu Wykonawczego EOC, Sekretarz Generalny Komitetu Olimpijskiego Słowacji i wiceprzewodniczący Komisji Koordynacyjnej III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, Peter Brull – Dyrektor Sportowy EOC, Steve Scott – oficer łącznikowy rozgrywek europejskich.

Polski Komitet Olimpijski reprezentowali Andrzej Kraśnicki – członek Komitetu Wykonawczego EOC, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Tomasz Poręba – Wiceprezes PKOl, Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny PKOl, Iwona Łotysz – zastępca Sekretarza Generalnego PKOl. W spotkaniach i wizytacji obiektów wzięli także udział: Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz Stanu ds. turystyki w Ministerstwie Rozwoju oraz Rafał Szlachta – Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju.

###

Rola gospodarza Igrzysk Europejskich 2023 została przyznana Miastu Kraków i Małopolsce 22 czerwca 2019 roku w Mińsku. Za kandydaturą jednogłośnie opowiedziały się narodowe komitety zrzeszone w Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich. W zeszłorocznych, czerwcowych Igrzyskach Europejskich odbywających się na terenie Białorusi wzięło udział 3660 sportowców z 50 krajów. Podczas wydarzenia walczyli oni o medale w 23 dyscyplinach. Polskę reprezentowało 151 sportowców, którzy zdobyli łącznie 14 medali: trzy złote, jeden srebrny i dziesięć brązowych. Wynik ten dał nam 22. miejsce w klasyfikacji medalowej.

Polski Komitet Olimpijski

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu polscyolimpijczycy.pl

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu polscyolimpijczycy.pl jest Towarzystwo Olimpijczyków Polskich 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zapytania,
  2. Czas wysłania odpowiedzi,
  3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. Informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry