Podczas obchodów Dnia Olimpijczyka w Zgierzu, zorganizowanych przez Miasto Zgierz i Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi przy współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich,  nowa hala MOSiR otrzymała imię Zgierskich Olimpijczyków. Pamiątkową tablicę odsłonili Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski, prezes TOP i RROl w Łodzi Mieczysław Nowicki oraz zgierscy olimpijczycy Justyna Mospinek-Kluz, Roksana Zasina, Włodzimierz Cieślak, Tomasz Kupis, Józef Stefaniak i córka nieżyjącego Stanisława Olczyka.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Kolejnym punktem uroczystości było zasadzenie drzewa, upamiętniającego to wydarzenie. Kolejnym elementem obchodów Dnia Olimpijczyka było uroczyste otwarcie wystawy stałej w nowej hali MOSiR. Wystawa przedstawiała sylwetki 9 olimpijczyków związanych ze Zgierzem. Są to: Justyna Mospinek-Kluz, Agnieszka-Wieszczek-Kordus, Roksana Zasina, Włodzimierz Cieślak, Lesław Kropp, Tomasz Kupis, Włodzimierz Olczyk, Józef Stefaniak i Jan Stopczyk.

Obchody były doskonałą okazją do wyróżnienia zasłużonych sportowców i działaczy. Wiceprezes PKOl i prezes TOP Mieczysław Nowicki wręczył wspólnie z Kajetanem Broniewskim medale PKOl "Za zasługi dla ruchu olimpijskiego". Medale otrzymali Marian Filipowicz (zapasy, sportowiec, trener i działacz, wychowawca dwóch olimpijek, Zgierskie Towarzystwo Atletyczne), ks. Paweł Miziołek (działacz sportowy, Archidiecezjalny Duszpasterz Sportu Archidiecezji Łódzkiej), Przemysław Staniszewski (Prezydent Miasta Zgierza).

Medal Towarzystwa Olimpijczyków Polskich otrzymał poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Medale RROl w Łodzi z rąk prezesa Mieczysława Nowickiego i wiceprezesa Tomasza Rosseta odebrali zgierscy działacze sportowi.

Wśród osób odznaczonych przez Prezydenta Zgierza medalem "Zasłużony dla zgierskiego sportu" znaleźli się Mieczysław Nowicki, Tomasz Rosset, Elżbieta Nowak oraz wymieniona wcześniej dziewiątka zgierskich olimpijczyków.

Obchody przebiegały zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Flaga olimpijska została wniesiona przez czwórkę olimpijczyków - Justynę Mospinek-Kluz, Elżbietę Nowak, Zdzisława Hoffmanna i Filipa Wypycha, a następnie przekazana przedstawicielom młodzieży ze zgierskich szkół i wciągnięta na maszt przy dźwiękach hymnu olimpijskiego. Znicz zapalili wspólnie olimpijczyk Tomasz Kupis i jeden z młodych zgierskich zapaśników, a apel olimpijski odczytała Roksana Zasina.

W imieniu organizatorów otwarcia dokonali prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski i prezes TOP oraz RROl w Łodzi Mieczysław Nowicki. Później rozpoczęła się rywalizacja sportowa zgierskich szkół, w której wzięło udział ponad 250 uczestników. Po jej zakończeniu rywalizacji sportowej olimpijczycy wręczyli zawodnikom puchary i medale. Prezydent Zgierza przekazał flagę olimpijską gospodarzom przyszłorocznej edycji - przedstawicielom gminy Ujazd, a prezes TOP i RROl Mieczysław Nowicki w towarzystwie Roksany Zasiny podarował Miastu Zgierz pamiątkową flagę z podpisami 22 olimpijczyków obecnych na obchodach. Całość imprezy zwieńczyło spotkanie integracyjne. W uroczystościach wzięli udział olimpijczycy: Jolanta Bartczak-Skrzyszowska, Kajetan Broniewski, Włodzimierz Cieślak, Agnieszka Domańska, Zdzisław Hoffmann, Lucjan Józefowicz, Zygfryd Kuchta, Jan Kudra, Tomasz Kupis, Justyna Mospinek-Kluz, Agnieszka Nagay, Elżbieta Nowak, Mieczysław Nowicki, Wanda Panfil, Roman Rożek, Józef Stefaniak, Jan Stopczyk, Marian Sypniewski, Filip Wypych, Roksana Zasina, Luiza Złotkowska, Mirosław Żerkowski oraz inni przedstawiciele RROl w Łodzi: Teresa Andrzejewska, Kazimierz Bukszyński, Gabriel Kabza, Michał Marzec i Tomasz Rosset.

Od niedzieli 19 września w Pułtusku, z bazą w miejscowym XV-wiecznym Zamku trwają – odbywające się jednocześnie – dwie ważne dla polonijnego sportu imprezy. To XX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne i XXVI Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl. Zgromadziły one przeszło 500 uczestników z 27 państw, które zamieszkują nasi rodacy. Organizatorami przedsięwzięcia – przy wsparciu lokalnych władz oraz partnerów i sponsorów są: obchodzące właśnie 30-lecie działalności Stowarzyszenie „Wspólnota polska” i Polski Komitet Olimpijski.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

W dniu 22 września br. uczestnicy Letnich Igrzysk Polonijnych oraz Światowego Sejmiku Olimpijskiego odwiedzili Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II. W imieniu Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego uczestników powitał Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich jednocześnie Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki.

Od niedzieli 19 września w Pułtusku, z bazą w miejscowym XV-wiecznym Zamku trwają – odbywające się jednocześnie – dwie ważne dla polonijnego sportu imprezy. To XX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne i XXVI Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl. Zgromadziły one przeszło 500 uczestników z 27 państw, które zamieszkują nasi rodacy. Organizatorami przedsięwzięcia – przy wsparciu lokalnych władz oraz partnerów i sponsorów są: obchodzące właśnie 30-lecie działalności Stowarzyszenie „Wspólnota polska” i Polski Komitet Olimpijski.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Wszystko rozpoczęła, przeprowadzona z iście olimpijskim ceremoniałem, uroczystość otwarcia. W przyzamkowym amfiteatrze im. Krzysztofa Klenczona były oficjalne przemówienia (m.in. szefa „Wspólnoty polskiej” Dariusza P. Bonisławskiego i Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego), ślubowanie zawodników i sędziów oraz zapalenie (przez 2-krotnego medalistę olimpijskiego w szermierce – Marian Sypniewskiego) igrzyskowego znicza.

Tego samego dnia miało miejsce inauguracyjne spotkanie uczestników Sejmiku. W jego trakcie zapoznano przybyłych z programem ich pobytu na imprezie oraz wybrano starostę i starościnę spotkania działaczy i organizatorów polonijnego życia sportowego. Na te funkcje w głosowaniu zostali wybrani: Michał Przybylski z Norwegii i Danuta Azman-Zieliński z Kanady. A w ogóle – w wydarzeniu uczestniczą nasi rodacy niemal z całego świata – od Peru, Brazylii, USA czy RPA po Szwecję, Białoruś, Litwę i Rosję. Co ciekawe – oprócz prawdziwych „weteranów”, mających za sobą udział w nawet kilkunastu sejmikach, nie brak wśród uczestników debiutantów, w tym – przedstawicieli polonijnej młodzieży.

Od poniedziałkowego poranka ruszyła sportowa rywalizacja – na początek w pływaniu, badmintonie, tenisie stołowym i biegu na dystansie 5 km. Emocji było co niemiara, a najlepszych pod koniec dnia uroczyście nagradzano na podium medalami. Specjalne puchary „fair play” dla przedstawicieli każdej z 17 dyscyplin objętych programem igrzysk ufundował Polski Komitet Olimpijski.

Jednocześnie w zamkowych salach ruszyły obrady plenarne. Na początek były ciekawe spotkania i bardzo ożywiona dyskusja z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dotknięto wielu problemów, z którymi zmagają się środowiska polonijne pragnące rozwijać działalność sportową. Padło niemało propozycji zmierzających do ułatwienia pracy osobom zaangażowanym w promocję polskiego sportu i ruchu olimpijskiego w ich krajach zamieszkania.

Kolejne dni przyniosą zapewne równie ciekawą wymianę doświadczeń z pracy różnych środowisk polonijnych. Obrady trwają. Zakończą się 24 bm.

Polski Komitet Olimpijski

Andrzej Kraśnicki został Doktorem Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w Kijowie. Ten zaszczytny tytuł i wyróżnienie przyznali Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego rektor i Rada Naukowa uczelni w dowód uznania za szerzenie olimpijskich idei, zasługi dla rozwoju międzynarodowego sportu, zaangażowanie w rozwój sportu powszechnego – w tym akademickiego oraz budowanie dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy Polską, a Ukrainą.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Fot.: Szymon Sikora

W uroczystości uczestniczyli między innymi Vadim Cutzeit – Minister Sportu Ukrainy, Piotr Nowacki – doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Andrzej Rokita – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, prof. Paweł Czarnecki – Rektor Collegium Humanum w Warszawie, Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, prof. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2016 oraz przedstawiciele Ukraińskiego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego – na czele z Wiceprezesem Tomaszem Porębą i Sekretarzem Generalnym Adamem Krzesińskim oraz Henryk Szczepański – Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, przedstawiciele Ukraińskiej i Polskiej Federacji Piłki Ręcznej, a także rodzina i najbliżsi Prezesa PKOl.

– Andrzej Kraśnicki jest niezwykle aktywny i zaangażowany w rozwój polskiego i międzynarodowego sportu, a także w dyplomację sportową. Buduje, a nie dzieli. Troszczy się o rozwój sportu powszechnego, promuje olimpijskie wartości. Dotychczasowy dorobek i zaangażowanie Prezesa PKOl zasługują na uhonorowanie także tu, na Ukrainie. Andrzej Kraśnicki zrobił i wciąż robi wiele by budować nasze dobre relacje – przede wszystkim w obszarze sportu – powiedział podczas uroczystości Vadim Cutzeit – Minister Sportu Ukrainy.

Prof. Jewgienij Imas – Rektor Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w Kijowie – podziękował prezesowi PKOl za dotychczasowe dokonania, współpracę oraz troskę o rozwój sportu akademickiego.

– Jesteśmy dumni, że w gronie naszych honorowych doktorów jest Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – niezwykle zasłużony dla polskiego sportu, charyzmatyczna osobowość, inicjator wielu przełomowych, sportowych projektów, wykładowca akademicki, który dba o odpowiednią współpracę pomiędzy Polskim Komitetem Olimpijskim, a uczelniami sportowymi i ich rolę w kształceniu sportowców i menadżerów sportowych – podkreślił Jewgienij Imas – Rektor Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w Kijowie.

Prezes PKOl podziękował Rektorowi oraz Radzie Naukowej uczelni za honorowe wyróżnienie oraz docenienie jego dotychczasowego zaangażowania w rozwój międzynarodowego sportu. Podkreślił, że sport od zawsze zajmuje w jego życiu istotne miejsce.

– Bardzo dziękuję za ten zaszczytny tytuł, jakim zostałem obdarzony przez Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w Kijowie. Otrzymałem go od Uniwersytetu, który cieszy się wielką renomą i prestiżem, a to dla mnie wielka wartość i duma. Ma on długoletnią tradycję, jest miejscem pracy wielu wybitnych uczonych, którzy wychowali kilkuset medalistów igrzysk olimpijskich i wreszcie, który ma fundamentalny wpływ na rozwój sportu na Ukrainie. Odbierając ten zaszczytny tytuł mam poczucie, że jest on nie tylko uhonorowaniem mojej osoby, ale przede wszystkim całego środowiska Ruchu Olimpijskiego. Dziękuję za docenienie naszych wspólnych wysiłków na rzecz budowania trwałych i przyjaznych relacji pomiędzy naszymi krajami w oparciu o wartości nierozerwalnie związane ze sportem, którymi są: przyjaźń, dążenie do doskonałości, szacunek i fair play – opisanymi w Karcie Olimpijskiej, najważniejszym dokumencie światowego sportu – powiedział Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Prezesowi PKOl gratulacje złożył Doradca Prezydenta Piotr Nowacki, w imieniu środowiska akademickiego prof. Andrzej Rokita – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz prof. Paweł Czarnecki – Rektor Collegium Humanum w Warszawie, a w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny.

– To wyróżnienie to kolejny dowód ważnej pozycji Prezesa PKOl w międzynarodowym sporcie oraz szacunku dla jego dokonań, zaangażowania i pracy na rzecz rozwoju sportu i olimpizmu, a także Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Andrzej Kraśnicki pełni swoją rolę społecznie, choć angażuje się w olimpijskie sprawy w pełnym wymiarze, z ogromną pasją i troską o przyszłość oraz pozycję PKOl w Polsce i na świecie. Potrafi porozumieć się z wieloma środowiskami – co jest niezwykle ważne dla autonomii i prestiżu Komitetu. W tym szczególnym dniu chcemy zatem nie tylko pogratulować Prezesowi honorowego tytułu, ale też wyrazić podziękowania za ogromne zaangażowanie, które dostrzegamy i cenimy – powiedział Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Specjalne gratulacje wideo przesłał Sergiej Bubka – członek MKOl, Prezes Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego, który z powodu nieobecności w kraju nie mógł wziąć udziału w uroczystości przyznania tytułu Doktora Honoris Causa Prezesowi PKOl. Sergiej Bubka i Andrzej Kraśnicki współpracują w komisji MKOl „Sport i otoczenie zawodników”, której przewodniczącym jest właśnie Sergiej Bubka.

Andrzej Kraśnicki ze sportem zetknął się jeszcze jako uczeń, biorąc udział w szkolnych, regionalnych i międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych oraz w rozgrywkach w grach zespołowych, spośród których szczególnie upodobał sobie piłkę ręczną. W tej dyscyplinie – jeszcze przed podjęciem studiów – dostał się do kadry narodowej juniorów, a następnie, już jako student Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego (obecna AWF) w Poznaniu – także do młodzieżowej reprezentacji kraju. W roku 1971 ukończył studia wyższe, zdobywając tytuł magistra wychowania fizycznego oraz uzyskując uprawnienia trenera piłki ręcznej, instruktora narciarstwa i ratownika wodnego. W latach następnych pracował w macierzystej uczelni, prowadząc zajęcia z socjologii sportu i czasu wolnego. Z inicjatywy Andrzeja Kraśnickiego powołano do życia Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – IAKS Polska. Był jego pierwszym prezesem, a następnie prezesem honorowym i przedstawicielem Polski w kierownictwie IAKS International. W latach 2001-2003 Andrzej Kraśnicki był prezesem klubu sportowego Posnania, wyróżniającego się nie tylko w sporcie wyczynowym, ale także należącym do krajowych liderów współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Swój wolontariat na rzecz sportu od lat z powodzeniem łączył z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, również w biznesie zdobywając cenne doświadczenie i kontakty wykorzystywane później do poszukiwania podmiotów mogących wspierać polski sport. W okresie 2002-2005 Andrzej Kraśnicki kierował Polską Konfederacją Sportu, a w latach 2006-2021 był prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce – obecnie jest prezesem honorowym. W tym czasie ta dyscyplina w polskim wydaniu zanotowała szereg wartościowych sukcesów międzynarodowych, w tym – zdobycie medali mistrzostw świata i zajęcie wysokich lokat na igrzyskach olimpijskich. Godna podkreślenia jest rola Andrzeja Kraśnickiego w staraniach o powierzanie Polsce roli gospodarza prestiżowych imprez międzynarodowych.

Od roku 2006 Andrzej Kraśnicki wchodzi w skład Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a od roku 2010 jest jego Prezesem. W roku 2021 po raz kolejny został wybrany w skład Komitetu Wykonawczego Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC). Pracuje w komisjach MKOl „Sport i otoczenie zawodników” oraz „Sport i środowisko”, zasiada w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC), a do początku 2021 roku także w Zarządzie Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

W polskim, europejskim i światowym ruchu sportowym od lat cieszy się uznaniem i wysokim autorytetem, czego potwierdzeniem są także nadane mu: tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2019) oraz Profesora Honoris Causa Collegium Humanum w Warszawie (2020). Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, wyróżnień i odznaczeń – także państwowych przyznawanych przez Prezydenta RP.

Polski Komitet Olimpijski

„To wielki zaszczyt, że możemy gościć Państwa w Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich przynieśliście Państwo Polsce sukcesy, które przekładają się na dobro publiczne w zakresie aktywności ruchowej, zdrowia społeczeństwa, za co serdecznie dziękujemy. Odznaczenie „Za Zasługi dla Sportu” jest najwyższym odznaczeniem resortowym. Poszerzyliśmy grupę osób, którym będziemy je wręczać, o czynnych sportowców, ponieważ naturalnym jest, że powinni oni w czasie kariery takie odznaczenia otrzymywać” – powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński podczas uroczystości wręczenia medalistom olimpijskim, paraolimpijskim oraz trenerom i działaczom sportowym Złotych Odznak „Za zasługi dla Sportu”.

mpara1

To wielki zaszczyt, że możemy gościć Państwa w Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich przynieśliście Państwo Polsce sukcesy, które przekładają się na dobro publiczne w zakresie aktywności ruchowej, zdrowia społeczeństwa, za co serdecznie dziękujemy. Odznaczenie „Za Zasługi dla Sportu” jest najwyższym odznaczeniem resortowym. Poszerzyliśmy grupę osób, którym będziemy je wręczać, o czynnych sportowców, ponieważ naturalnym jest, że powinni oni w czasie kariery takie odznaczenia otrzymywać” – powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński podczas uroczystości wręczenia medalistom olimpijskim, paraolimpijskim oraz trenerom i działaczom sportowym Złotych Odznak „Za zasługi dla Sportu”.

Dzięki Państwa sukcesom, możemy mówić, że o ponad 200 mln zł więcej wpłynie z budżetu do MKDNiS na kolejne programy sportowe. Powstaną co najmniej cztery nowe programy, a te działania, które już zostały zainicjowane, będą rozwijane. Gdyby nie Państwa sukcesy sportowe, z pewnością byłoby to trudniejsze. Zwycięstwa na poziomie sportu wyczynowego, medale olimpijskie i paraolimpijskie, przekładają się także na wzrost zainteresowania sportem masowym, sportem powszechnym. Cieszymy się, że coraz więcej Polaków ma kontakt z aktywnością ruchową – dodał wicepremier.

W imieniu sportowców wystąpił utytułowany dyskobol Piotr Małachowski, który podziękował za zaufanie i otrzymane wsparcie.

Jestem przekonany, że sportowcy odpowiednio je wykorzystają i po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu medali będzie tyle, że ta sala będzie za mała, aby nas wszystkich pomieścić – powiedział wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem.

Piotr Małachowski wraz Marią Andrejczyk w imieniu sportowców wręczyli ministrowi kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotrowi Glińskiemu pamiątkową statuetkę.

W uroczystości, która odbyła się na Zamku Królewskim, wzięli udział medaliści igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio, trenerzy, przedstawiciele polskich związków i organizacji sportowych, a także Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiej Fundacji Narodowej i Instytutu Sportu.

Złotą odznaką „Za zasługi dla Sportu” decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uhonorowani zostali medaliści z Tokio w sportach olimpijskich i paraolimpijskich:

Maria Andrejczyk,  Barbara Bieganowska-Zając, Adrian Castro, Maksym Chudzicki, Rafał Czuper, Michał Derus, Justyna Iskrzycka, Oliwia Jabłońska, Tomasz Jakimczuk, Alicja Jeromin, Malwina Kopron, Lucyna Kornobys, Piotr Kosewicz, Dariusz Kowaluk, Róża Kozakowska, Justyna Kozdryk, Karolina Kucharczyk, Maciej Lepiato, Tadeusz Michalik, Natalia Partyka, Karolina Pęk, Agnieszka Skrzypulec, Szymon Sowiński, Lech Stoltman, Renata Śliwińska, Dawid Tomala, Marta Wieliczko, Karol Zalewski, Marzena Zięba.

Odznaczenia otrzymali także trenerzy i działacze sportowi.

Odznaka „Za Zasługi dla Sportu”

mpara2

Dotychczas odznaka „Za Zasługi dla Sportu” przyznawana była trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. Dzisiejsza uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ po raz pierwszy odznaka jest przyznawana sportowcom – za osiągnięcia sportowe.

2 września br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 27 sierpnia 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. Nowelizacja poszerza aktywności, za które minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać odznaczenia za osiągnięcia sportowe. Umożliwi to ministrowi uhonorowanie zawodników uzyskujących wybitne osiągnięcia.

Właśnie z tej nowelizacji skorzystał Pan Minister odznaczając odznaką „Za Zasługi dla Sportu” Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysława Nowickiego oraz członka Zarządu TOP Andrzeja Suprona.

Rozporządzenie przewiduje także możliwość rezygnacji z zachowania kolejności stopni odznaki (brązowego, srebrnego i złotego) w przypadku zawodników, którzy zajęli pierwsze, drugie albo trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, w mistrzostwach świata, Europy lub Polski oraz trenerów tych zawodników. Ma to zapobiec sytuacji, w której wybitny sportowiec lub trener zasługujący na najwyższy stopień odznaki musiałby otrzymać najpierw najniższy.

Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” przyznawana jest przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej od 2003 roku

W dniu 15 września br. w Warszawie odbyło się spotkanie z Anitą Włodarczyk. Spotkanie miało miejsce w mieszkaniu prywatnym naszej mistrzyni. Na uroczysty obiad zostali zaproszeni przez Anitę Włodarczyk: Elżbieta Kwiatkowska, która przez 40 lat pracowała w Polskim Komitecie Olimpijskim, Mieczysław Nowicki Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Ks. Edward Pleń krajowy duszpasterz sportowców.

W trakcie spotkania wracano do niedawno zakończonych Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 podczas których Anita Włodarczyk zdobyła swój trzeci złoty medal olimpijskich. Dyskutowano na temat dalszych planów sportowych i prywatnych trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej.

1 | 2

Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków gościła trzykrotną złotą medalistkę olimpijską Anitę Włodarczyk, która przyjechała do Łodzi na zaproszenie prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi reprezentowanej przez Prezesa Mieczysława Nowickiego. W spotkaniu z mistrzynią, prowadzonym przez wiceprezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Tomasza Rosseta, wzięło udział ponad 100 uczniów, którzy obejrzeli filmy z kluczowymi fragmentami olimpijskich wystąpień Mistrzyni oraz z momentem ustanowienia rekordu świata w rzucie młotem. Najważniejsze, że młodzi adepci sportu mogli zobaczyć z bliska i dotknąć złotych medali z Londynu, Rio de Janeiro i Tokio. Anita Włodarczyk opowiadała o swojej karierze, a następnie cierpliwie odpowiadała na wszystkie pytania, podpisywała swoje zdjęcia i fotografowała się z młodzieżą. Zrobiła ogromne wrażenie udowadniając, że gwiazda światowego formatu może pozostać osobą skromną i wrażliwą. Spotkanie młodzieży z wielką mistrzynią zainaugurowało projekt Dotknij Olimpijskiego Medalu 2021, realizowany przez Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi we współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

W sobotę w Centrum Olimpijskim w Warszawie, podczas sejmiku sprawozdawczo-wyborczego, Adam Korol został wybrany nowym prezesem Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Foto: Adam Karaszewski

Adam Korol, były Minister Sportu i Turystyki, jest następcą Ryszarda Stadniuka, który piastował tę funkcję przez 25 lat. Mistrz olimpijski z Pekinu ma bogate doświadczenie. "Z wioślarstwem jestem związany od dziecka. Miałem okazję poznać ten sport z każdej strony. Byłem zawodnikiem i trenerem, pracownikiem naukowym AWFiS, później Ministrem Sportu i Turystyki, a także członkiem zarządu PZTW. Chciałbym swoją wiedzą, doświadczeniem i nowymi pomysłami przyczynić się do dalszego rozwoju dyscypliny i klubów wioślarskich w Polsce. Jako prezes PZTW będę dążył do wsparcia wioślarstwa amatorskiego, akademickiego, mastersów, a także wioślarstwa osób z niepełnosprawnością" - powiedział Adam Korol jeszcze przed wyborami.

W wyborach na prezesa PZTW, oprócz Korola, kandydowali Paweł Rańda i Sebastian Kosiorek. Rozkład głosów przedstawiał się następująco:

Adam Korol - 40 głosów
Paweł Rańda - 9 głosów
Sebastian Kosiorek - 8 głosów

Podczas obrad wybrano także nowy zarząd Związku. W wyniku głosowania 12-osobowy zarząd na lata 2021-2024 tworzyć będą: Piotr Basta, Stefan Janeczek, Michał Jeliński, Franciszek Kamiński, Andrzej Krzepiński, Tomasz Kucharski, Paweł Szczepaniak, Anna Tataruch, Marcin Wenzel, Przemysław Knigawka oraz prezes Adam Korol.

W skład Komisji Rewizyjnej PZTW kadencji 2021-2024 weszli: Lech Burchard, Ewa Gancarz, Sebastian Kosiorek, Piotr Kula i Marek Niedziałkowski.

Podczas obrad, na wniosek prezesa Adama Korola, ustępujący szef Związku Ryszard Stadniuk został odznaczony tytułem honorowego Prezesa PZTW.

Za nami 40. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy mogli wziąć udział w biegu rekreacyjnym na 1981m oraz standardowym na 10 km. Trasa biegu prowadziła przez centrum miasta. W tym roku wystartowało 615 osób. W klasyfikacji OPEN wśród mężczyzn wygrał Dmyłro Musiiatchenko z czasem 31,25 wśród kobiet Anna Śleszycka (39,17 ). Wśród tomaszowian najlepsi byli: Piotr Zielińki oraz Wanda Panil.

1 | 2 | 3 | 4

Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego – wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentowane było przez Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysława Nowickiego oraz członków Zarządu TOP Stanisławę Wąchałę, Tadeusza Mytnika.

Klasyfikacja OPEN wśród mężczyzn:

 • Dmyłro Musiiatchenko 31,25
 • Patryk Stypułkowski 31,27
 • Tomasz Owczarek33,54

M16:

 • Piotr Zieliński
 • Adrian Wymysło
 • Miłosz Witkowski

M20:

 • Patryk Stypułkowski
 • Szymon Sobaczak
 • Robert Borowski

M30:

 • Dmyłro Musiiatchenko
 • Tomasz Owczarek
 • Krystian Urbaszek

M40:

 • Krzysztof Pietrzyk
 • Grzegorz Stępień
 • Tomasz Szulowski

M50:

 • Robert Antosiewicz
 • Krzysztof Białas
 • Arkadiusz Kujawski

M60:

 • Zbigniew Fiks
 • Stanisław Korczyński
 • Ryszard Kozielski

Klasyfikacja OPEN wśród kobiet:

 • Anna Śleszycka 39,17
 • Natalia Grzegorczyk 40,04
 • Wanda Panfil 43,05

M20:

 • Anna Śleszycka
 • Natalia Grzegorczyk
 • Agnieszka Kowalska

M30:

 • Anna Ordyńska
 • Dorota Adamczyk
 • Dorota Sobierska

M40:

 • Agnieszka Ulaszewska
 • Joanna Wojtakowska
 • Aleksandra Fogiel

M50:

 • Beata Gaca
 • Joanna Mędrek
 • Anna Edyk

M60: Wanda Panfil

Najlepszy Tomaszowian: Piotr Zieliński 36,00

Najlepsza Tomaszowianka: Wanda Panfil 43,05

Ponadto nagrodzeni zostali:

 • Najstarszy uczestnik Marek Hendzelewski
 • Najstarsza uczestniczka Wanda Panfil
 • Uczestnik wszystkich edycji biegu Grzegorz Sygut
 • Najmłodszy uczestnik Piotr Porczyk

„Sport jest piękny i warto tę pasję kultywować. Życzę wam, żebyście lubili swoją szkołę i myśleli o tym, co może Was czekać w przyszłości. Niech patroni waszej szkoły - łódzcy olimpijczycy będą dla was przykładem"– mówił minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński w Szkole Podstawowej nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego udział wzięli również Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich również Łódzkiej Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi oraz Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki, Wiceprezes Łódzkiej Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Tomasz Rosset, a także mistrz Polski w rajdach samochodowych Mikołaj Marczyk. 

Dla uczczenia 60-lecia szkoły wicepremier wraz z Prezesem Mieczysławem Nowickim wręczyli na ręce dyr. Anny Wituły specjalny medal okolicznościowy wybity z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Reprezentanci Polski na XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio zostali uhonorowani przez Prezydenta Andrzeja Dudę odznaczeniami państwowymi. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyła także Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

1 | 2 | 3 | 4

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich na tej podniosłej uroczystości reprezentował Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki.

Reprezentacja Polski wywalczyła w Tokio 14 medali: cztery złote, pięć srebrnych i pięć brązowych.

– Dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej za radość, emocje i dumę. Znakomicie daliście Państwo radę– podkreślał Andrzej Duda. 

Odznaczeni zostali:

 • za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zasługi w działalności na rzecz krzewienia i propagowania idei olimpijskiej
  KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI
  Anita WŁODARCZYK
 • za wybitne osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej
  KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
  Iga BAUMGART-WITAN
  Kajetan DUSZYŃSKI
  Małgorzata HOŁUB-KOWALIK
  Wojciech NOWICKI
  Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC
  Dawid TOMALA
  KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
  Maria ANDREJCZYK
  Patryk DOBEK
  Paweł FAJDEK
  Justyna ISKRZYCKA
  Anna KIEŁBASIŃSKA
  Malwina KOPRON
  Tadeusz MICHALIK
  Karolina NAJA
  Jolanta OGAR
  Anna PUŁAWSKA
  Maria SAJDAK
  Agnieszka SKRZYPULEC
  Marta WIELICZKO
  Helena WIŚNIEWSKA
  Katarzyna ZILLMANN
 • za osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej
  ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
  Aleksandra MIROSŁAW
 • za wybitne zasługi w działalności na rzecz krzewienia i propagowania idei olimpijskiej
  KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI
  Andrzej KRAŚNICKI
  KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
  Adam KRZESIŃSKI
 • za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej, za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu
  KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
  Szymon ZIÓŁKOWSKI
  KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
  Aleksander MATUSIŃSKI
  Grzegorz TOMALA
  Malwina WOJTULEWICZ
  Włodzimierz ZAWADZKI
  KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
  Witold KOPRON
  Zbigniew KRÓL
  Tomasz KRYK
  Antoni OBRYCKI
  Karol SIKORSKI
  Jakub URBAN

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Kierownictwa KPRP.

W niedzielę Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) podał do informacji smutną wiadomość o odejściu byłego Prezydenta – hrabiego Jacquesa Rogge. Był on ósmym Prezydentem MKOl, a funkcję tę sprawował od 2001 do 2013 roku, po czym został Prezydentem Honorowym. Miał 79 lat.

JRogge

Jacques Rogge ukończył medycynę sportową, był chirurgiem ortopedą, który przez wiele lat pomagał sportowcom zmagającym się z kontuzjami.

Całe jego życie związane było ze sportem. Swoją karierę zawodniczą rozpoczął w narodowej drużynie rugby, jednak największe sukcesy osiągnął w żeglarstwie. Był 16-krotnym mistrzem Belgii i mistrzem świata. Trzykrotnie reprezentował swój kraj w Igrzyskach Olimpijskich (1968, 1972, 1976) rywalizując w żeglarskiej klasie Finn. Po zakończeniu kariery sportowca został wybrany Prezydentem Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich EOC (1989-2001) oraz Prezesem Belgijskiego Komitetu Olimpijskiego (1989-1992). W 2001 roku stanął na czele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Po objęciu prezydencji w MKOl pełnił również funkcję Specjalnego Wysłannika ds. Młodzieży, Uchodźców i Sportu przy ONZ.

– Przede wszystkim Jacques kochał sport i przebywanie ze sportowcami – przekazywał tę pasję wszystkim, którzy go znali. Jego radość ze sportu była zaraźliwa. Był znakomitym Prezydentem, który pomógł zmodernizować i przekształcić MKOl. Zostanie zapamiętany szczególnie za swój wkład w sport młodzieżowy. Poza tym Jacques był także zagorzałym zwolennikiem czystego sportu i niestrudzenie walczył z dopingiem. Cały ruch olimpijski będzie głęboko opłakiwał stratę wielkiego przyjaciela i namiętnego fana sportu – powiedział w swoim wspomnieniu Thomas Bach, obecny Prezydent MKOl.

Zasługi Jacquesa Rogge zostały również docenione w Polsce. W 2004 otrzymał on honorowy doktorat Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Cztery lata wcześniej został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

– Najbliższym, Rodzinie i Współpracownikom Zmarłego byłego Prezydenta MKOl – Jacquesa Rogge, składam wyrazy współczucia i otuchy. Odszedł wspaniały człowiek, wielki sportowiec i pomnikowa postać międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego. Jacques Rogge na zawsze pozostanie w naszej pamięci – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Jacques Rogge pozostawił w żałobie żonę, syna, córkę i dwoje wnuków. Przez pięć dni flaga MKOl przed siedzibą w Lozannie będzie opuszczona do połowy.  Po prywatnej ceremonii rodzinnej, jeszcze w tym roku odbędzie się publiczne nabożeństwo żałobne, podczas którego członkowie i przyjaciele Ruchu Olimpijskiego będą mogli wspominać jego życie i wielki wkład w sport.

Polski Komitet Olimpijski

 W dniu 24 sierpnia br. Prezes Mieczysław Nowicki spotkał się z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem.

1 | 2 | 3 | 4

Spotkanie dotyczyło współpracy, która trwa już od 4 lat, a w czasie której zawsze można było liczyć na pomoc dla byłych sportowców, olimpijczyków medalistów olimpijskich.

Prezes NFZ Filip Nowak, jako menedżer ochrony zdrowia tworzył i skutecznie wdrażał nowe rozwiązania prawne i organizacyjne w obszarze opieki zdrowotnej, jednocześnie doradzał, jak ma wyglądać taka pomoc szczególnie dotkniętym poprzez wyczynowe uprawianie sportu byłym sportowcom, którzy niejednokrotnie borykają się z dużymi problemami zdrowotnymi.

Wielokrotnie uczestniczył w pracach zespołów przy Ministrze Zdrowia. Obecnie przewodniczy zespołowi do spraw monitorowania prawidłowości postępowania w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Centrali NFZ.

Zawsze życzliwie nastawiony do sportu.

Przy okazji spotkania Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki wręczył, w imieniu Zarządu TOP Panu Filipowi Nowakowi pamiątkowy medal Towarzystwa Olimpijczyków Polskich z nr 95, okolicznościowy znaczek upamiętniający Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020.

W niedzielę 15 sierpnia br. po raz XXIII odbył się Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Memoriał Henryka Łasaka”.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168

21 PPpatron

21 lotto

Międzynarodowy Wyścig Kolarski to sportowe przedsięwzięcie które poświęcone jest pamięci wybitnego polskiego trenera kolarskiego Henryka Łasaka. Tegoroczna edycja Wyścigu rozpoczęła się w niedzielę 15 sierpnia się na Limanowskim Rynku. W godzinach 11:35 do 12:45 odbyła się prezentacja ekip oraz podpisywanie list startowych, po czym o 12:45 odbył się start ostry z  ul. Konopnickiej w Limanowej. Meta wyścigu usytuowana została przy budynku Limanowskiego Domu Kultury (ul. Bronisława Czecha).

Zawodnicy do pokonania mieli dystans 150 km w malowniczej, lecz bardzo wymagającej i górzystej trasie.

Rywalizację zaplanowano także dla najmłodszych kolarzy – w ramach Memoriału w dniu 14 sierpnia odbył się bowiem Mini Wyścig dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka. Trasa Mini Wyścigu to ul. Kusocińskiego przy Miasteczku Ruchu Drogowego (ścieżka zdrowia).

Głównym partnerem całego wydarzenia było już po raz drugi Województwo Małopolskie. W wydarzeniu wziął udział marszałek Witold Kozłowski.

- Henryk Łasak to wybitna postać polskiego kolarstwa – wspominał wybitnego szkoleniowca  marszałek Witold Kozłowski.

To twórca potęgi kolarstwa w Polsce. Ma wielu wspaniałych następców: trenerów, zawodników, którzy kontynuują jego dzieło, ale musimy pamiętać, że to właśnie od Henryka Łasaka zaczęło się polskie kolarstwo - dodał marszałek Witold Kozłowski.

Zawody podobnie, jak w roku ubiegłym zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Limanowej Władysław Bieda oraz Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Memoriał Henryka Łasaka, to jeden z najważniejszych jednodniowych wyścigów kolarskich rozgrywanych w Polsce, od lat zaliczany do ważniejszych punktów w międzynarodowym kalendarzu kolarskich imprez. Na linii startowej spotykają się kolarze światowej klasy, zarówno zawodowcy, reprezentujący różne państwa, jak i młodzi zawodnicy, którzy mają w swoim dorobku medale mistrzów świata i Europy.

Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Całość została zorganizowana przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Tegoroczna druga już odsłona wydarzenia odbyła się na terenie powiatu limanowskiego, nie zaś jak dotychczas w okolicach Suchej Beskidziej.

Memoriał był także okazją do spotkania wychowanków Henryka Łasaka – wybitnego trenera kolarstwa. Wszyscy obecni spotkali się na uroczystej kolacji poprzedzającej 23. „Memoriał Henryka Łasaka”.

W trakcie organizacji zawodów odbyła się podniosła uroczystość w której udział wzięły córki Henryka Łaska – Ewa i Ania. Obie Panie odebrały z rąk Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Mieczysława Nowickiego pamiątkowy medal Towarzystwa Olimpijczyków Polskich z nr 41, który zostanie przekazany małżonce Henryka Łaska Teresie Łasak.

Pierwszy na linii mety w Limanowej zameldował się 27 letni Michael Kurkle z ELKOV KASPER. Czeski kolarz pokonał polskiego zawodnika Mateusza Grabisa z VOSTER ATS TEAM oraz kolejnego czeskiego kolarza Adama Toupalika z ELKOV-KASPER.  Zwycięzca otrzymał Pucha Prezydenta RP.

„Memoriał Henryka Łasaka” odbywa się od 1999 roku. Jest to najwyżej notowany klasyczny (jednodniowy) wyścig kolarski w Polsce. Najwięcej zwycięstw w wyścigu – trzy – odniósł nasz wybitny kolarz Cezary Zamana.  

Henryk Łasak urodził się w 1932 r. w miejscowości Las (koło Warszawy). Był wybitnym trenerem kolarskiej reprezentacji Polski, wychowawcą i szkoleniowcem medalistów olimpijskich oraz mistrzostw świata, m.in. Ryszarda Szurkowskiego, Stanisława Szozdy czy Mieczysława Nowickiego. Zginął w styczniu 1973 r. w wypadku samochodowym w Skomielnej Białej koło Suchej Beskidzkiej.

W trakcie zawodów Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentowane było przez: Mieczysława Nowickiego – Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Jerzego Rybickiego – Skarbnika Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Kajetana Broniewskiego – Sekretarza Generalnego Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Tadeusza Mytnika oraz Jerzego Garpiela członków Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Wyniki:

23mem wyniki

W dniu 14 sierpnia br. odbył się po raz drugi w historii powiatu Limanowskiego Mini Wyścig dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka.

Mini Wyścig dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka" organizowany jest przy okazji organizacji 23. Wyścigu Kolarskiego Memoriału im. Henryka Łasaka – jednego z najlepszych wyścigów klasycznych rozgrywanych w Polsce. Henryk Łasak był najwybitniejszym trenerem w historii polskiego kolarstwa i twórcą jego potęgi w latach 60. I 70. Wyszkolił wiele doskonałych zawodników takich jak; Ryszarda Szurkowskiego, Stanisława Szozdę i Mieczysława Nowickiego. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 5 stycznia 1973 w Skomielnej Białej koło Rabki. Wyścig poprzedzony został "Mini Wyścigiem dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka". Wyścig został rozegrany w kategorii dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 7-14 lat. Każdy z uczestników "Mini Wyścigu dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka" został uhonorowany pamiątkowym medalem uczestnika wyścigu. Organizacja tego typu wyścigu była jednym z największych wydarzeń kolarskich dla dzieci i młodzieży dla lokalnej społeczności w Limanowej.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 

Wydarzenie podzielone zostało na rowerową paradę dla dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 7 14 lat. Parada oraz wyścig będą odbywać się w Limanowej przed rozegraniem wyścigu głównego 14 sierpnia br. w Limanowej na dzień przed rozpoczęciem wyścigu głównego 23. Wyścigu im. Henryka Łasaka wzdłuż alei w centrum Limanowej. Udział w wyścigu dla dzieci i młodzieży im. Henryka Łasaka był całkowicie bezpłatny. W zawodach mogły wziąć udział dzieci i młodzież, które jeżdżą rekreacyjnie na rowerze. Hasło "Mini Wyścigu dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka to: "Z energią na starcie, wyścig wygrajcie". W trakcie organizacji wyścigu odbyły się spotkania/pogadanki spotkania ze znanymi kolarzami takimi jak: Tadeusz Mytnik, Mieczysław Nowicki.

W obrębie mety zorganizowana została strefa sportowo-rekreacyjna, w której wszyscy chętni mogli zrelaksować się po zmaganiach sportowych, porozmawiać ze znanymi kolarzami i innymi sportowcami, wziąć od nich autograf, zasięgnąć cennych rad, wziąć udział w mini zabawach i zawodach sportowo rekreacyjny, konkursach z zakresu sportu, jego historii, a zwłaszcza kolarstwa, pogadankach na temat historii olimpizmu, szerzenia zasady fair play, konkursach rysunkowych na temat kolarstwa. Wszyscy uczestnicy biorący czynny udział w wydarzeniu otrzymali gadżety związane z wydarzeniem oraz pamiątkowe medale.

Całość organizowana była przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ze wsparciem w ramach Programów Departamentu Sportu Powszechnego

Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich reprezentowali podczas organizacji i przeprowadzenia zawodów:  Prezes TOP Mieczysław Nowicki, Skarbnik TOP Jerzy Rybicki, Sekretarz Generalny Kajetan Broniewski, Jerzy Garpiel, Tadeusz Mytnik – członkowie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

W wieku 88 lat zmarł Stefan Kapłaniak „Cenek” – polski kajakarz, brązowy medalista olimpijski z Rzymu i dwukrotny mistrz świata.

SKap

Na zdjęciu Stefan Kapłaniak i Władysław Zieliński, rok 1960, fot. CAF/PAP

Urodzony 10 kwietnia 1933 roku w Szczawnicy Kapłaniak był pierwszym polskim kajakarzem, który awansował do ścisłej światowej czołówki. Wywarł ogromny wpływ na rozwój dyscypliny i całe pokolenie polskich kajakarzy.

Karierę sportową rozpoczął w barwach Sokolicy Krościenko (1949-1953). Reprezentował również kluby: CWKS Bydgoszcz (1954-1957), YK Nowa Huta (1958), KS Pieniny Szczawnica (1959-1961) i Spójnię Warszawa. Był wychowankiem dr. Artura Wernera, oraz podopiecznym Stanisława Zantary w reprezentacji Polski.

Odnosił sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Zdobył brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Rzymie (1960) w konkurencji K-2 1000 m (razem ze Władysławem Zielińskim). Na tych samych igrzyskach zajął jeszcze czwarte miejsce w konkurencji K-1 4x500 m. Reprezentował nasz kraj także na igrzyskach w Melbourne (1956), gdzie zajął 4. miejsce w jedynkach 1000 m i w Tokio (1964), gdzie wraz z Władysławem Zielińskim był czwarty w konkurencji K-2 1000 m.

W 1958 roku w Pradze zdobył indywidualne mistrzostwo świata w konkurencji K-1 500 m i mistrzostwo świata w kategorii K-2 500 m (wraz z Zielińskim). Ponadto był 5 krotnym finalistą MŚ: 1958 Praga: 4 m. (K-1 4x500 m), 4 m. (K-2 1000 m); 1963 Jajce: 4 m. (K-2 500 m), 5 m. (K-1 4x500 m), 1966 Berlin: 8 m. (K-2 500 m). Był również mistrzem Europy z Duisburga (1959, K-1 500 m), a w mistrzostwach Starego Kontynentu sięgał także srebro (1961 Poznań, K-2 500 m) i brąz (1957 Gandawa – K-1 500 m, Duisburg 1959 K-1 4x500 m).

W latach 1953-1968 Stefan Kapłaniak 30 razy zdobywał tytuł kajakowego mistrza Polski. Był też mistrzem Polski w kajakarstwie górskim (1953, w kategorii K-1 slalom).

W 1973 roku pokonał 118 kilometrową trasę w ciągu 5 dni, płynąc Dunajcem pod prąd z Nowego Sącza do Nowego Targu.

Maja Włoszczowska – dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim – zostanie członkinią Komisji Zawodniczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Tak zdecydowali sportowcy z całego świata, którzy biorą udział w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020. Obecność w tej komisji jest równoznaczna z członkostwem w MKOl. Maja Włoszczowska to kolejna po Irenie Szewińskiej Polka, która będzie pełnić tę prestiżową rolę w Międzynarodowym Ruchu Olimpijskim.

mwloszcz

- Chciałabym bardzo podziękować wszystkim głosującym na mnie sportowcom oraz Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu za zaufanie. Sport, a w szczególności Rodzina Olimpijska dały mi w życiu wiele dobrego, mam nadzieję teraz odwdzięczyć się za to pracą w komisji na rzecz innych sportowców. Przyznam, że zupełnie nie spodziewałam się tej elekcji – z grona 30 kandydatów z całego świata. To duży sukces polskiego sportu – mówi Maja Włoszczowska.

W ubiegłym roku Polski Komitet Olimpijski – po rekomendacji Komisji Zawodniczej PKOl – wystąpił o powołanie na członka MKOl z grupy zawodników Mai Włoszczowskiej – polskiej kolarki górskiej, dwukrotnej wicemistrzyni olimpijskiej, złotej medalistki mistrzostw świata, wielokrotnej wicemistrzyni i mistrzyni Europy.

- Jesteśmy dumni z sukcesu Mai. Decyzja zawodników, że to Maja Włoszczowska ma być ich reprezentantem w MKOl to dowód jej silnej pozycji w sporcie, szacunku dla jej doświadczenia i dotychczasowego dorobku. Jestem przekonany, że Maja z pełnym zaangażowaniem będzie pełnić tę funkcję i należycie będzie dbać o interesy wszystkich sportowców. Ma wszelkie kompetencje do tego by być ich głosem w MKOl. To nie tylko wspaniała zawodniczka, ale też ekspertka w wielu dziedzinach – powiedział Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Maja Włoszczowska formalnie stanie się Członkiem Komisji Zawodniczej 8 sierpnia – po sesji MKOl i w dniu Ceremonii Zakończenia Igrzysk w Tokio. Jej kadencja potrwa do dnia zakończenia Igrzysk XXXIV Olimpiady Los Angeles 2028. Oprócz Mai Włoszczowskiej do Komisji Zawodniczej wybrani zostali także:

 • Pau Gasol (Hiszpania) koszykówka
 • Federica Pellegrini (Włochy) pływanie
 • Yuki Ota (Japonia) szermierka

Zasady wyboru członków MKOl

Członkowie MKOl są wybierani przez Sesję. Ich ogólna liczba nie może przekraczać 115. Wszyscy członkowie wybierani są na ośmioletnią, odnawialną kadencję. Członkowie MKOl wybrani w latach 1967-1999 pełnią tę funkcję maksymalnie do 80. roku życia, a wybrani po roku 1999 do 70. roku życia. Spośród wybranych członków znajdują się przedstawiciele następujących grup:

 • członkowie, których członkostwo nie jest związane z żadną określoną funkcją lub urzędem - ich ogólna liczba nie może przekroczyć 70;
 • członkowie będącymi aktywnymi zawodnikami - ich ogólna liczba nie może przekroczyć 15;
 • prezydenci lub osoby pełniące kierownicze role wykonawcze w Międzynarodowych Federacjach lub innych organizacjach uznanych przez MKOl - ich ogólna liczba nie może przekroczyć 15;
 • prezydenci lub osoby pełniące kierownicze role wykonawcze w Narodowych Komitetach Olimpijskich, czy też światowych, kontynentalnych stowarzyszeniach Narodowych Komitetów Olimpijskich - ich ogólna liczba nie może przekroczyć 15.

Polski Komitet Olimpijski

XXVI Polonijny Światowy Sejmik Olimpijski PKOl oraz XX Jubileuszowe Letnie Igrzyska Polonijne zgodnie z komunikatami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbędą się wspólnie w Pułtusku w dniach 19-24 września 2021 r. Sejmik, zatem staje się nierozłącznym elementem programowym XX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych.

1 | 2

Organizatorzy ustalają obecnie szczegóły programowe Igrzysk i Sejmiku tak, aby umożliwić uczestnikom zawodów sportowych również uczestnictwo w obradach i programie Sejmiku. Na stronie Igrzysk Polonijnych jest również formularz zgłoszeniowy Sejmiku, który po wypełnieniu prosimy przesłać do organizatorów do 12 sierpnia – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

PKOl po zamknięciu zgłoszeń wyśle potwierdzenie udziału wszystkim osobom zakwalifikowanym do Sejmiku.

Program Sejmiku będzie składał się z 3 bloków tematycznych:

 1. Udział uczestników Sejmiku w zawodach sportowych Igrzysk.
 2. Forum sportu polonijnego – 4-dniowy program obrad sejmikowych.
 3. Pobyt w Centrum Olimpijskim PKOl połączony ze zwiedzaniem obiektu, Muzeum Sportu i Turystyki, spotkaniu z medalistami olimpijskimi zakończonym poczęstunkiem przygotowanym przez naszą olimpijską restaurację Moonsfera.

Organizatorzy Igrzysk przygotowali również program towarzyszący – turystyczny, kulturalny i integracyjny. Wszystko jednak z zachowaniem reżimu sanitarnego i obostrzeń. Z uwagi na nową formułę Sejmiku, jego szczegóły mogą ulec zmianom, o czym poinformujemy Państwa w kolejnych komunikatach.

Projektowany Program:

 • 20.09 – niedziela. Po rejestracji w biurze Igrzysk i zakwaterowaniu czeka naszych uczestników udział w Ceremonii Otwarcia Igrzysk oraz koncercie.
 • 21.09 – poniedziałek. Rozpoczynamy obrady sejmikowe, które odbywać się będą w Domu Polonii po zakończeniu zawodów sportowych w godzinach pomiędzy 16:00, a 19:00. Po zakończeniu obrad planowana jest ceremonia medalowa, inauguracja wioski Igrzysk jak też wernisaż wystaw.
 • 22.09 – wtorek. Dzień analogiczny godzinowo do poniedziałku, zawody sportowe w godzinach 9:00-16:00, po nich nastąpi spotkanie uczestników Sejmiku na Sali konferencyjnej Domu Polonii.
 • 23.09 – środa. Wyjazd uczestników Sejmiku oraz osób zainteresowanych do Centrum Olimpijskiego PKOl w Warszawie. W programie między innymi zwiedzanie Centrum, Muzeum Sportu i Turystyki, obrady plenarne i spotkania z medalistami Igrzysk (również tymi z Tokio). Pobyt zakończymy poczęstunkiem.
 • 24.09 – czwartek. Oprócz zawodów sportowych podsumowanie obrad Sejmikowych i udział w wieczorze integracyjnym „Polonia dla organizatorów”. 
 • 25.09 – piątek. Wyjazdy uczestników.

Mamy przekonanie, że Igrzyska Polonijne i Sejmik będą okazją do spotkania sportowców polonijnych, sympatyków sportu polonijnego oraz osób, którym na sercu leży propagowanie i rozwój sportu w środowiskach polonijnych i polskich za granicą. Pomimo pandemicznego czasu wierzymy, że Sejmik w tej nowej formule znajdzie uznanie wśród uczestników obu imprez i będzie instrumentem tworzącym nową jakość w kontaktach kraju ze swoją diasporą w świecie.

W komunikacie nr 3 zamieścimy apel skierowany do Państwa przez Muzeum Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski, zachęcający Was do remanentu własnych archiwów polonijnych i przesłanie do nas informacji o zbiorach, dokumentacji fotograficznej, którą chcielibyście przekazać do tworzącej się nowej ekspozycji muzealnej o sporcie polonijnym w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Jeżeli macie Państwo do nas pytania, uwagi i propozycje zapraszamy do kontaktu z nami pod podanymi poniżej adresami:

Hanna Starzyńska, tel. 22 5603700, 22 5603760, kom. 668108171, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

lub

Adam Pietroń, tel.22 5603706, 608311157, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Polski Komitet Olimpijski

„W przeddzień rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w Tokio obchodzimy niezwykłą uroczystość. Wracamy do Tokio, ale do tego sprzed 57 lat. W 1964 roku złote medale olimpijskie zdobyli Ewa Kłobukowska w sztafecie 4x100 metrów i Marian Kasprzyk w boksie” - powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński podczas uroczystości wręczenia Krzyży Komandorskich Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zasługi na rzecz krzewienia idei olimpijskiej.

1 | 2 | 3 | 4

Bardzo serdecznie dziękuję Pani Ewie Kłobukowskiej i Panu Marianowi Kasprzykowi za ich dokonania, za tę piękną kartę sportową i życiową (…). Dziękujemy Wam szczególnie za to, że pokazujecie ważne wzory do naśladowania dla młodych adeptów sportu – podkreślił wicepremier prof. Piotr Gliński. 

Szef resortu kultury i sportu przekazał, że rozmawiał z nieobecną na uroczystości Ewą Kłobukowską.

Pani Ewa bardzo serdecznie wszystkich pozdrawia. Jest jej niezwykle miło, że może odebrać to wyróżnienie. Zarówno jako sportsmenka, ale także później w życiu zawodowym, kiedy przez 40 lat pracowała w polskim przemyśle, zawsze kierowała się dewizą miłości do ojczyzny i to ona była motywem jej działań – przekazał wicepremier Piotr Gliński.

Przedstawiając sylwetkę mistrza olimpijskiego Mariana Kasprzyka, prof. Piotr Gliński przypomniał, że wybitny bokser po zakończeniu kariery sportowej przez wiele lat był trenerem.

Nie mam wątpliwości, że dla młodych adeptów sportu i boksu osoby takie jak Pan Marian Kasprzyk, z tak bogatym dorobkiem sportowym, są ogromnie ważne –podkreślił szef resortu kultury i sportu.

Marian Kasprzyk po uhonorowaniu Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym na wniosek ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, podziękował za odznaczenie.

Bardzo dziękuję. Jestem bardzo wzruszony. Dzisiejsze odznaczenie świadczy o tym, że w Polsce dba się także o byłych zawodników. To szczególne docenienie człowieka – podkreślił były olimpijczyk.

Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, który odebrał w imieniu nieobecnej na uroczystości Ewy Kłobukowskiej odznaczenie, przekazał jej słowa.

Jestem szczęśliwa i zadowolona. Bardzo dziękuję Panu Premierowi, że tak mnie wyróżnił  uhonorował. Dla mnie Polska, moja ojczyzna, jest najważniejsza. To jest tak wspaniałe i tak duże odznaczenie. Bardzo żałuję, że nie mogłam uczestniczyć w tej uroczystości – powiedziała Ewa Kłobukowska.

W uroczystości udział wzięli: sekretarz stanu w ministerstwie kultury, dziedzictwa narodowego  sportu Anna Krupka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, prezes i wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej Kraśnicki i Mieczysław Nowicki, przewodnicząca Komisji Sportu Kobiet PKOL Grażyna Rabsztyn, członek zarządu PKOL Otylia Jędrzejczak, prezes Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek oraz dwukrotny medalista olimpijski w boksie Jerzy Rybicki.

Ewa Kłobukowska

Ewa Kłobukowska urodziła się 1946 roku w Warszawie. Specjalizowała się w biegach sprinterskich. Podwójna medalistka Igrzysk Olimpijskich Tokio 1964 - zdobyła złoto w sztafecie 4x100 m (w składzie z Teresą Ciepły, Ireną Kirszenstein, Haliną Górecką) oraz brąz w biegu indywidualnym na 100 m.

Była trzykrotną rekordzistką świata na 100 m, w sztafecie 4×100 m, dwukrotną rekordzistką Europy na 100 m, w sztafecie 4×100 m i ośmiokrotną rekordzistką Polski. W 1966 roku na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie zdobyła mistrzostwo w biegu na 100 m i sztafecie 4x100 m oraz wicemistrzostwo w biegu na 200 metrów. Rok wcześniej, podczas Mistrzostw Europy w Pradze w 1965 roku, z wynikiem 11,1 s pobiła rekord świata w biegu na 100 metrów. Czterokrotnie reprezentowała Polskę w meczach międzypaństwowych 1964-1967 (33 starty, 11 zwycięstw indywidualnych). Kariera Ewy Kłobukowskiej została przerwana w 1967 r.

Marian Kasprzyk

Marian Kasprzyk urodził się w 1939 roku w Kołomani w okolicach Kielc. Jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich pięściarzy. Był reprezentantem Polski na igrzyskach olimpijskich w Rzymie (1960), Tokio (1964) i Meksyku (1968). W Tokio wywalczył złoto w wadze półśredniej, zaś w Rzymie – brąz w wadze lekkopółśredniej.

Stoczył 270 walk (232 wygrane, 10 remisów, 28 porażek). Jest brązowym medalistą Mistrzostw Europy z 1961 roku. W reprezentacji Polski wystąpił 9 razy, wygrywając 6 walk, 1 remisując i 2 przegrywając. Po zakończeniu kariery zawodniczej był trenerem Górnika Knurów, Górnika Wesoła, Górnika Pszów i BBTS Bielsko.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny zaprosiły w sobotę, 17 lipca 2021 r. na bezpłatne badania profilaktyczne oraz na konsultacje z lekarzami specjalistami i ekspertami.

1 | 2 | 3

Eksperci z Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące programu "Profilaktyka 40 PLUS" i pomagali w wypełnieniu ankiety, na podstawie której można otrzymać e-skierowanie na badania. posiadający skierowania mogli na miejscu przejść badania w ramach programu, dostępne były też inne badania i porady.

Ambasadorem programu w woj. łódzkim został Mieczysław Nowicki, prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi.

"W życiu ważne są wyniki. Moim najważniejszym wynikiem było zdobycie 2 medali olimpijskich podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. Dla sportowca bardzo istotne jest dbanie o swój sprzęt, niesamowicie dbałem o swój rower, o jego sprawność. Podobnie jest z ludzkim organizmem, trzeba o niego dbać. Bardzo ważne jest dbanie o badania profilaktyczne, systematyczność, bycie zdyscyplinowanym i dbanie o siebie. Zachęcam do skorzystania z badań w programie "Profilaktyka 40 PLUS." Ja już to zrobiłem." - powiedział Mieczysław Nowicki.

II Spacer i Bieg o Puchar Białego Lwa SAHIMA odbył się na terenie ZOO Safari Borysew w sobotę 17 lipca 2021 r. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 zawodników, którzy rywalizowali na 4,5-kilometrowej trasie, a wcześniej mieli okazję zwiedzić jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych regionu łódzkiego. Wśród wręczających nagrody byli przedstawiciele Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Mieczysław Nowicki, Zbigniew Bródka i Tomasz Rosset. Impreza zaliczała sie do cyklu "Olimpijskie Rajdy i Spacery", realizowanego przez RROl w Łodzi we współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

1 | 2 | 3 | 4

W Warszawie w dniu 29 czerwca br. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za 2020r.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Obrady rozpoczęły się od powitania zebranych przez Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysława Nowickiego.

Po zatwierdzeniu składów: Przewodniczącego Obrad, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej rozpoczęto obrady.

Sprawozdanie z działalności Związku w ostatnim roku przedstawił Prezes Mieczysław Nowicki, który omówił m.in. sytuację organizacyjną, finansową dalszy rozwój działalności TOP. Na początku obrad obecni minutą ciszy uczcili ponad 30 olimpijczyków trenerów, działaczy, parlamentarzystów, którzy odeszli w 2020 roku, a sylwetki starano się przedstawiać na stronie Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. W trakcie wystąpienia Prezes TOP Mieczysław Nowicki podkreślił, że mimo panującej pandemii COVID-19 Towarzystwo Olimpijczyków Polskich starało się aktywnie, na ile pozwalały warunki, działać i realizować cele statutowe Towarzystwa.

Przypomniał i omówił w trakcie prezentacji multimedialnej wydarzenia w których czynny udział miało Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, do których zaliczyć należy: 30. Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Rodziny Sportowej, podpisanie w dniu 28 maja 2020r porozumienia przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich z Centrum Medycznym Bimed z Łodzi o wzajemnej współpracy i pomocy olimpijczykom, pomoc jakiej Towarzystwo Olimpijczyków Polskich udzieliło Szpitalowi Specjalistycznemu w Radomiu. Pomoc polegała na zakupie i przekazaniu szpitalowi maseczek ochronnych w najtrudniejszym dla szpitala momencie pandemii. Przypomniał w tej kwestii, że w 2020r., właśnie w Szpitalu Mazowieckim organizowany był XV Miting Zdrowotny. Kolejnym wydarzeniem była organizacja przez Gminę Ujazd, Towarzystwem Olimpijczyków Polskich oraz Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi rajdu rowerowego. Szczegółowo przedstawił i omówił organizację 22. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Memoriału im. Henryka Łasaka. Przypomniał, że Towarzystwo Olimpijczyków Polskich stara się działać szeroko i wspierać inicjatywy takie, jak podpisanie listu intencyjnego z Komendą Wojewódzka Policji w Białymstoku, Gmina Piątnica, oraz Miejskim Ośrodkiem Rekreacji w Łomży w sprawie wsparcia programu niezaWODNYratownik”. W dniach 22 października 2020r odbyło się Zgromadzenie Ogólne Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków. Podczas zgromadzenia, które ze względów pandemicznych odbyło się zdalnie Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentowali Jacek Bierkowski i Andrzej Supron. W zgromadzeniu udział wzięło 180 przedstawicieli z 96 Narodowych Stowarzyszeń Olimpijczyków. Ponownie wybrano Joela Bouzou OLY /France/ na Prezydenta WOA. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich wysłało na ręce Prezydenta Joela Bouzou oficjalny list gratulacyjny. Kolejnym istotnym wydarzeniem, które odbyło się po raz pierwszy było I Sympozjum Regionalnych Rad Olimpijskich, które zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W dwudniowych obradach udział wzięło 12 Regionalnych Rad Olimpijskich.

Prezes TOP Mieczysław Nowicki podkreślił w kontekście kolejnego Zarządu TOP, który zostanie wybrany niebawem, podpisanie umowy z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami umowy wynajmu siedziby przy ul. Mokotowskiej 24 na kolejne 5, a nie, jak dotychczas 3 lata oraz wymianę wszystkich okien wraz z remontem. Zaznaczył, że Zakład Gospodarowania Nieruchomościami po odbytych kilku komisjach zwróci większą część kwoty za wyminę okien w czynszu, który zostanie znacznie pomniejszony w okresie najbliższych lat.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków Tadeusz Mytnik przedstawił protokół stwierdzający prawomocność Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Jerzy Pietrzyk przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe TOP za rok 2020 podsumowując, że wszystkie wnioski przedstawione przez Komisję Rewizyjną, były i są nadal realizowane na bieżąco. Komisja Rewizyjna TOP podkreśliła wysoką, jakość działalności Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Następnie delegaci przegłosowali przyjęcie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej , zatwierdzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2020 rok.

Mija trzy lata od śmierci największej gwiazdy polskiego sportu i jednej z największych postaci lekkoatletyki światowej – Ireny Szewińskiej. Siedmiokrotna medalistka olimpijska, członkini MKOl, wiceprezes PKOl i Dama Orderu Orła Białego odeszła po długiej walce z chorobą 29 czerwca 2018 r.

Iszewinska

Była wielokrotną reprezentantką Polski w meczach międzypaństwowych i multimedalistką mistrzostw Europy. Na igrzyskach olimpijskich, w których startowała pięciokrotnie (w latach: 1964, 1968, 1972, 1976 i 1980) w biegach sprinterskich i skoku w dal wywalczyła aż siedem medali – 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe.

We wtorek 29 czerwca hala sportowa UKS Anilana Łódź otrzymała imię Andrzeja Szymczaka. W obecności rodziny, władz miasta, województwa i Związku Piłki Ręcznej w Polsce odsłonięta została również tablica upamiętniająca tego wybitnego sportowca. Projekt tablicy i jej model wykonał znany łódzki artysta-rzeźbiarz Wojciech Gryniewicz. Wydarzenia te towarzyszyły inauguracji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej. Andrzej Szymczak (1948 – 2016) z Anilaną pozostawał związany przez ponad 50 lat: jako zawodnik (1965 – 1984), trener (1988 – 1995) i działacz (1996 – 2016). Grając na pozycji bramkarza był pierwszoplanową postacią w zdobyciu przez klub tytułów mistrza (1983) i wicemistrza Polski (1971 i 1984). W barwach reprezentacji Polski wystąpił 228 razy w latach 1967 – 1984, uczestnicząc dwukrotnie w Igrzyskach Olimpijskich (Monachium 1972 i Montreal 1976), Zawodach Przyjaźni 1984 oraz czterokrotnie w Mistrzostwach Świata. Trzykrotnie wraz z drużyną zdobył brązowy medal (IO 1976, MŚ 1982 i ZP 1984). W roku 1974 został wyróżniony tytułem najlepszego bramkarza świata.

ASzymczak

W uroczystościach wzięli udział olimpijczycy Zygfryd Kuchta i Włodzimierz Wachowicz oraz Wieceprezes Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Tomasz Rosset.

Z powodu wielu ograniczeń związanych z pandemią nie mógł zostać zorganizowany w Tokio, w słynnej sali koncertowej Suntory Hall. Odbył się więc w Polsce – w skromnej, ale wyjątkowej formule. W Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie na tradycyjnym „Dniu Polskim” spotkali się członkowie i przyjaciele Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Gościem honorowym spotkania był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali koncertu utworów Fryderyka Chopina.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Fot.: Szymon Sikora

– Cieszę się, że mimo tak wielu trudności i ograniczeń spotykamy się na „Dniu Polskim”, dokładnie 23 dni przed rozpoczęciem igrzysk w Tokio. Cieszę się, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach sport żyje, a nasi zawodnicy przygotowują się do tego najważniejszego startu. Już teraz życzę im wszystkim powodzenia, wspaniałych zwycięstw, a nam wielu pięknych emocji i wrażeń. Mamy nadzieję, że w Tokio polska kolekcja medalowa się powiększy. Igrzyska to nie tylko spotkanie sportowców, ale też cywilizacji i kultur. Jestem przekonany, że mimo wielu restrykcji i ograniczeń będzie to wspaniałe wydarzenie – powiedział podczas „Dnia Polskiego” Prezydent RP Andrzej Duda.

Listy gratulacyjny z okazji tego wydarzenia skierowali do wszystkich uczestników Premier Mateusz Morawiecki oraz Wicepremier prof. Piotr Gliński. W imieniu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wystąpiła Sekretarz Stanu Anna Krupka, która podkreśliła związki sportu z kulturą i sztuką.

– Więzi sportu ze sztuką widoczne były już podczas antycznych Igrzysk Olimpijskich, a także konkursów sztuki i literatury towarzyszącym igrzyskom w latach 1912-1948. Cieszę się, że „Dzień Polski”, organizowany przez Polski Komitet Olimpijski, pielęgnuje tradycję łączenia kultury i sportu promując przy tym nasz kraj, naszą kulturę i tożsamość narodową – powiedziała Minister Anna Krupka.

W spotkaniu uczestniczył także Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny Japonii w Polsce Pan Miyajima Akio. W języku polskim pozdrowił wszystkich uczestników wydarzenia i zapewnił, że Tokio i Japonia są gotowe do organizacji bezpiecznych Igrzysk Olimpijskich.

– Pracowaliśmy i pracujemy ciężko by Tokio 2020 zakończyło się sukcesem. Zorganizujemy to wydarzenie zgodnie z wartościami ważnymi dla nas i Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, którymi są dążenie do jak najlepszych wyników, wzajemna akceptacja, szacunek i solidarność, dzieląc się przy tym tak ważnym dla Japonii dziedzictwem przyszłości – podkreślił Ambasador Japonii w Polsce.

Z kolei Paweł Milewski – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczpospolitej Polskiej w Japonii zapewnił, że w Tokio coraz szybciej bije olimpijskie i paraolimpijskie serce. – Jestem zaszczycony, że mogę wziąć udział w „Dniu Polskim”, w którym uczestniczy Prezydent naszego kraju. Zapewniam, że japoński rząd robi wszystko by było tu bezpiecznie i by były to jednocześnie wspaniałe igrzyska. Przypomnę, że Japonia organizuje je po raz drugi w historii. Te w 1964 roku były dla Polski wyjątkowe i bogate w sukcesy. Nasi zawodnicy zdobyli wtedy 23 medale, w tym 7 złotych. Wierzę, że także w tym roku polscy zawodnicy dadzą nam wielu powodów do dumy – powiedział Paweł Milewski.

,,Dzień Polski’’ to wspólna inicjatywa Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego oraz Prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena Elżbiety Pendereckiej. W tym roku do grona organizatorów i partnerów dołączyła Polska Organizacja Turystyczna.

– Turystyka i sport mają ze sobą wiele wspólnego. Polska Organizacja Turystyczna nieustannie podejmuje działania dotyczące promocji Polski, a dzięki współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim będziemy mogli upowszechniać wiedzę o Polsce w świecie, pokazywać jej potencjał, siłę, nowoczesność i walory turystyczne, szerząc przy tym uniwersalne wartości sportowe – powiedział Rafał Szlachta – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

– Jestem zaszczycony, że w realizacji naszej misji, jaką jest również promocja Polski poprzez sport i sztukę wspiera nas Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena oraz Polska Organizacja Turystyczna. Podczas każdego „Dnia Polskiego” prezentujemy zawsze muzykę na najwyższym poziomie i tak jest w tym roku. Życzę Państwu, aby muzyka Chopina oraz Igrzyska XXXII Olimpiady w Tokio przyniosły wiele niezapomnianych wrażeń. Dziękuję wszystkim, dla których sport i dobro Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej są ogromną wartością – podkreśli Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W tym roku koncert fortepianowy e-moll op. 11 (wersja kameralna) w kompozycji Fryderyka Chopina zagrała Aleksandra Świgut – laureatka I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w Warszawie. Towarzyszyli jej: Maria Machowska (I skrzypce), Ada Dobrowolska (II skrzypce), Grzegorz Groblewski (altówka), Aleksandra Ohar-Sprawka (wiolonczela) oraz Tomasz Januchta (kontrabas).

Polski Komitet Olimpijski, kierując się ideałami założycieli PKOl, dba by Polska promowana była nie tylko na sportowych arenach. Od 2012 roku – podczas każdych Igrzysk Olimpijskich – organizowany jest „Dzień Polski”. Jego celem jest między innymi prezentacja więzi sportu ze sztuką poprzez nawiązanie do antycznych igrzysk olimpijskich. Muzyka i sport – idea harmonijnego łączenia kultury fizycznej i sztuki, zaspokojenia potrzeb ducha i ciała – wznoszą się ponad bariery językowe łącząc ludzi różnych kręgów kulturowych. Paralele te doceniono w Olimpii, wprowadzając na równi z rywalizacją sportową rywalizację poetów i śpiewaków. Sport, sztuka i środowisko to trzy główne filary olimpizmu i na tym oparta jest idea organizacji „Dni Polskich”.

Dotychczas podczas tego wydarzenia miały miejsca wykonania utworów najwybitniejszych polskich kompozytorów – między innymi Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego i Jerzego Kilara.

Polski Komitet Olimpijski 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu polscyolimpijczycy.pl

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu polscyolimpijczycy.pl jest Towarzystwo Olimpijczyków Polskich 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zapytania,
  2. Czas wysłania odpowiedzi,
  3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. Informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry