owarzystwo

T

Aktualności

limpijczyków

O

olskich

P

Krzewienie wartości fizycznych i duchowych, kultywowanie humanistycznych wartości, zasad etyki (fair play), promocja i popularyzacja ruchu olimpijskiego

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich
solidaryzuje się z naszymi Przyjaciółmi z Ukrainy

"OLIMPIADA SERC DLA UKRAINY"


Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich


Partner Strategiczny
Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

Konsultacje medyczne

Niezwykle ważnym celem Towarzystwa jest opieka zdrowotna i materialna nad olimpijczykami, którzy jej potrzebują

T

O

P

owarzystwo

limpijczyków

olskich

Partnerzy

TOP jest jedynym polskim partnerem Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków (WOA) i głównym partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl)

 

Historia

Rok 1991– Założyciele TOP: Ryszard Parulski, Irena Szewińska, Mieczysław Nowicki i inni.

W październiku 1991 r. powstało Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, którego założycielami byli Ryszard Parulski, Wojciech Zabłocki i inni. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, jest także statutowym organem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków (World Olympians Association).

W skład Komitetu założycielskiego i pierwszego Zarządu Towarzystwa weszli: Ryszard Parulski – Prezes, Irena Szewińska – Wiceprezes, Wiesław Gawlikowski, Zygmunt Smalcerz, Marek Łbik, Andrzej Supron, Maria Kwaśniewska, Jacek Wszoła, Mieczysław Nowicki, Bogusław Mamiński, Leszek Drogosz, Rafał Kubacki, Zbigniew Pietrzykowski, Kazimierz Zimny i Wojciech Zabłocki.

Ryszard Parulski. Założyciel i Pierwszy Prezes TOP w latach 1991-2017.

Prezesem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich od momentu założenia do śmierci (10 stycznia 2017 r.) był Ryszard Parulski. Także założyciel i prezes Fundacji „Gloria Victis” (od 1986) i „Olimpiada 2012”, przewodniczący Kapituły „Gloria Optimis”, która została ustanowiona w 2005 r. z inicjatywy Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Fundacji „Olimpiada”. Celem powołania Kapituły „Gloria Optimis” było uhonorowanie tych, którzy przez swoje osiągnięcia sportowe, karierę zawodową, patriotyzm, niezłomny charakter, zasługują na miano wybitnych osobowości sportu polskiego (im to właśnie poświęcony jest „Złoty Krąg” usytuowany na dziedzińcu głównym Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie).

Golria Victis, Michałowice i inne działania TOP na rzecz Olimpijczyków.

Od lat osiemdziesiątych XX w. Ryszard Parulski poświęcił się działalności charytatywnej, pomagając, w ramach działalności fundacji „Gloria Victis”) sportowcom poszkodowanym przez los. W 1991 r. z inicjatywy kierowanego przez niego Towarzystwa Olimpijczyków Polskich uruchomiono w Michałowicach pod Warszawą Ośrodek Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków. W latach dziewięćdziesiątych – wraz z Wojciechem Zabłockim – próbował poprzez fundację „Olimpiada 2012” zrealizować marzenie przedwojennego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego i doprowadzić do zorganizowania igrzysk olimpijskich w Warszawie.

Kontynuacja misji TOP. Mieczysław Nowicki wybrany na nowego Prezesa.

Od lutego 2017 r. prezesem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich jest Mieczysław Nowicki. Obecny Prezes to jeden z najlepszych polskich kolarzy lat siedemdziesiątych, torowiec i szosowiec, mistrz świata w drużynie (1975), olimpijczyk (1972, 1976), zdobywca srebrnego i brązowego medalu olimpijskiego na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu (1976). Od 2014 r. prezes łódzkiej Regionalnej Rady  Olimpijskiej.

TOP jest jedynym partnerem Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków (WOA) i głównym partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl).

pdf

List od Joëla Bouzou OLY (France) prezesa WOA

Wyciąg ze Statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiegopdf

Członkowie TOP  zasiadają w wielu komisjach powiązanych ze sportem.  Przykładowo: Komisji ds. Sportu Kobiet, ds. Współpracy z Olimpijczykami, Medycznej – Melon.

Towarzystwo ma od założenia swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 24.

Zapraszamy wszystkich Olimpijczyków do budowania wspólnej społeczności, którą kontynuujemy nieprzerwanie od 1991 roku oddając Honor założycielom. 

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi