ryszard_parulski_fot_szymon_sikora
Gloria_optimis_3_2
Gloria_optimis_3
Gloria_optimis_2

Gloria Optimis – osoby wyróżnione

I EDYCJA 2005


Kategoria „sport polski”

Władysław Osmólski

Halina Konopacka-Matuszewska-Szczerbińska

Wacław Kuchar

Janusz Kusociński

Stanisław Marusarz

Jadwiga Jędrzejowska-Galert

Roger Verey

Bronisław Czech

Eugeniusz Lokajski

Kategoria „Olimpijskich konkursów sztuki 1912-1948”

Kazimierz Wierzyński

Józef Klukowski Zbigniew Turski

Kategoria dziennikarze

Wojciech Trojanowski

Kategoria trenerzy

Feliks Stamm

Janos Kevey

Jan Mulak

Kazimierz Górski

Klemens Roguski

Henryk Łasak

Janusz Tracewski


II EDYCJA 2006


Kategoria zawodnicy

Helena Rakoczy

Zygmunt Chychła

Janusz Sidło Jerzy Chromik

Kategoria działacze

Zygmunt Gilewicz

Kategoria lekarze

Marian Weiss

Kategoria dziennikarze

Lech Stefan Szczurek-Cergowski

Kategoria kultura

Jan Parandowski

Kategoria trenerzy

Ryszard Koncewicz

Władysław Dobrowolski


III EDYCJA 2007


Kategoria zasłużeni dla AWF

Włodzimierz Jan Missiuro

Kategoria zawodnicy

Elżbieta Krzesińska-Duńska

Zdzisław Krzyszkowiak

Gerard Cieślik

Marian Zieliński

Zbigniew Pietrzykowski

Jerzy Szajnowicz-Iwanow

Kategoria dziennikarze

Stefan Sieniarski

Kategoria trenerzy

Hubert Jerzy Wagner

Kategoria kultura

Krzysztof Penderecki


IV EDYCJA 2008


Kategoria zasłużeni dla AWF

Zygmunt Bielczyk

Tadeusz Ulatowski

Kategoria zawodnicy

Irena Szewińska

Waldemar Baszanowski

Ireneusz Paliński

Jerzy Kulej

Józef Grudzień

Marian Kasprzyk

Kategoria działacze

Kazimierz Glabisz

Kategoria dziennikarze

Grzegorz Aleksandrowicz


V EDYCJA 2009


Kategoria zasłużeni dla AWF

Halina Szwarc

Kategoria zawodnicy

Henryk Dobrzański

Józef Zapędzki

Józef Szmidt

Egon Franke

Włodzimierz Lubański

Kategoria trenerzy

Zbigniew Czajkowski

Walenty Kłyszejko

Kategoria dziennikarze

Bohdan Tomaszewski

Kategoria kultura

Daniel Olbrychski

Kategoria działacze

Włodzimierz Reczek


VI EDYCJA 2010


Kategoria zasłużeni dla AWF

Roman Trześniowski

Kategoria zawodnicy

Kazimierz Deyna

Władysław Komar

Waldemar Marszałek

Jan Szczepański

Ryszard Szurkowski

Witold Woyda

Sobiesław Zasada

Kategoria trenerzy

Zygmunt Szelest

Kategoria dziennikarze

Jan Ciszewski


VII EDYCJA 2011


Kategoria zasłużeni dla AWF

Wanda Czarnocka-Karpińska

Kategoria zawodnicy

Ewa Kłobukowska

Jerzy Kukuczka

Edward Skorek

Bronisław Malinowski

Tadeusz Ślusarski

Jacek Wszoła

Jerzy Rybicki

Kategoria trenerzy

Antoni Piechniczek

Kategoria dziennikarze

Dariusz Szpakowski


VIII EDYCJA 2012


Kategoria zasłużeni dla AWF

Stefan Wołoszyn

Kategoria zawodnicy

Leszek Drogosz

Tadeusz Walasek

Kazimierz Lipień

Wiesław Rudkowski

Janusz Pyciak-Peciak

Zygmunt Smalcerz

Wanda Rutkiewicz

Kategoria trenerzy

Zygmunt Kraus

Kategoria działacze

Mariusz Zaruski


IX EDYCJA 2013


Kategoria zasłużeni dla AWF

Maciej Skład

Kategoria zawodnicy

Maria Kwaśniewska-Maleszewska

Andrzej Grubba

Jan Kowalczyk

Grzegorz Lato

Mieczysław Nowicki

Ignacy Tłoczyński

Ksawery Tłoczyński

Kategoria trenerzy

Witold Zagórski

Kategoria działacze

Stanisław Stefan Paszczyk

Kategoria kultura

Bronisław Chromy

Kategoria dziennikarze

Stefan Szczepłek


X EDYCJA 2014


Kategoria zasłużeni dla AWF

Henryk Sozański

Kategoria zawodnicy

Zbigniew Boniek

Paweł Nastula

Wanda Panfil

Andrzej Supron

Jan Werner

Andrzej Wroński

Andrzej Zawada

Kategoria trenerzy

Stanisław Krzesiński

Kategoria dziennikarze

Krzysztof Wyrzykowski


XI EDYCJA 2015


Kategoria zasłużeni dla AWF

Teresa Wolańska

Kategoria zawodnicy

Henryk Leliwa-Roycewicz

Lech Piasecki

Tomasz Gollob

Edmund Piątkowski

Wojciech Fortuna

Sebastian Kawa

Kategoria trenerzy

Antoni Morończyk

Kategoria kultura

Edgar Aleksander Norwerth

Alfons Karny

Kategoria dziennikarze

Tomasz Hopfer