owarzystwo

T

Aktualności

limpijczyków

O

olskich

P

Krzewienie wartości fizycznych i duchowych, kultywowanie humanistycznych wartości, zasad etyki (fair play), promocja i popularyzacja ruchu olimpijskiego

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich
solidaryzuje się z naszymi Przyjaciółmi z Ukrainy

"OLIMPIADA SERC DLA UKRAINY"


Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich


Partner Strategiczny
Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

Konsultacje medyczne

Niezwykle ważnym celem Towarzystwa jest opieka zdrowotna i materialna nad olimpijczykami, którzy jej potrzebują

T

O

P

owarzystwo

limpijczyków

olskich

Partnerzy

TOP jest jedynym polskim partnerem Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków (WOA) i głównym partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl)

 

  Jesteśmy jedynym w Polsce stowarzyszeniem należącym do Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków. Na całym świecie żyje ponad 100 000 olimpijczyków. Misją WOA jest wspieranie ich wszystkich i praca na rzecz wszystkich olimpijczyków na każdym etapie ich życia.
Istnieje 108 Narodowych Stowarzyszeń Olimpijczyków (NOA) rozmieszczonych na wszystkich pięciu kontynentach. Organizują wydarzenia dla olimpijczyków i prowadzą projekty, które pomagają lokalnym społecznościom. Projekty oparte na ideałach olimpijskich Pierre’a de Coubertina.
 
  Współpracujemy z Polskim Komitetem Olimpijskim  w realizacji jego działań statutowych. Polski Komitet Olimpijski (PKOl) jest autonomicznym, ogólnopolskim stowarzyszeniem Związków i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powołanie, zgłaszanie i zapewnienie udziału. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską.  
  Naszym partnerem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki  
  Totalizator Sportowy jest Partnerem Strategicznym Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Totalizator Sportowy to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek. Działa nieprzerwanie od ponad 66 lat, zapewniając klientom dostęp do szerokiej oferty produktów gamingowych.  
  Totalizator Sportowy jest właścicielem marki LOTTO  
  Polska Organizacja Turystyczna promuje Polskę jako kraj atrakcyjny dla turystów – nowoczesny, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej są prowadzone zarówno w kraju, jak i za granicą.  
  Podstawowym zadaniem COS jest zapewnienie warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty zajmujące się kulturą fizyczną, w tym przede wszystkim do tworzenia warunków odpowiednich dla przygotowywania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich, mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach świata.  
  Firma PERI od wielu lat wspomaga działania Towarzystwa Olimpijczyków Polskich będąc „najstarszym” donatorem TOP.Firma założona w 1969 roku, jest jednym z największych światowych producentów deskowań i rusztowań. Poza siedzibą główną i zakładem produkcyjnym w Weissenhorn koło Ulm w Niemczech, działa na świecie 70 firm-córek i 140 centrów logistycznych.   
  Citroën Stellantis & You Warszawa Krakowska od kilku lat współpracuje z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich przy organizacji różnych przedsięwzięć. Należą do nich przede wszystkim organizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Memoriału im. Henryka Łaska czy Memoriału Jana Magiery.  
  Centrum Medyczne i Rehabilitacji KRIOSONIK to placówka udzielająca kompleksowych świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej wraz z konsultacjami lekarzy specjalistów. Wśród usług znajduje się przede wszystkim fizjoterapia, obejmująca szeroką gamę zabiegów kinezyterapii, fizykoterapii oraz fizjoterapii sportowej.  
 

Centrum Medycyny Sportowej jest ośrodkiem leczniczo-rehabilitacyjnym specjalizującym się w terapii urazów ortopedycznych. CMS powstało w 2002 jednak historia miejsca, w którym działa Centrum jest znacznie dłuższa. Już od lat lekarze dbają o zdrowie sportowców i osób aktywnie uprawiających sport. Posiada najlepszych specjalistów w Polsce, którzy wykorzystują najnowocześniejsze techniki i technologie w diagnozie, leczeniu i rehabilitacji. Nic nie jest pozostawione przypadkowi.
Terapie stosowane w Centrum Medycyny Sportowej obejmują całościowo proces powrotu pacjenta do formy. Z tego względu oprócz kliniki ortopedii prowadzi centrum rehabilitacji jak też centrum diagnostyki i poradnie specjalistyczne z różnych dziedzin medycyny. CMS posiada także własny blok operacyjny i oddział szpitalny, w którym przeprowadzane są operacje i zabiegi ortopedyczne.

 

  Centrum Stomatologia Melon Clinic, to jedna z najnowocześniejszych klinik stomatologicznych w Polsce. Podpisana umowa ma być bezpłatnym wsparciem stomatologicznym dla olimpijczyków zrzeszonych w Towarzystwie Olimpijczyków Polskich. Umowa została podpisana w 2022r a jej przedłużenie nastąpiło podczas organizowanego przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich III Sympozjum Szkół im. Polskich Olimpijczyków na kolejny 2024 rok.  
  Centrum Stomatologia Czechowscy to jedna z najnowocześniejszych klinik stomatologicznych w Polsce. Podpisana umowa ma być bezpłatnym wsparciem stomatologicznym dla olimpijczyków zrzeszonych w Towarzystwie Olimpijczyków Polskich. Umowa została podpisana w 2022r a jej przedłużenie nastąpiło podczas organizowanego przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich III Sympozjum Szkół im. Polskich Olimpijczyków na kolejny 2024 rok.  
 

Nobel Biocare jest światowym liderem w dziedzinie innowacyjnych uzupełnień stomatologicznych wspartych na implantach – od pojedynczego zęba do wskazań w przypadku całkowitego bezzębia. Firma była pierwszą tego typu na świecie, która opracowała technologię implantów.

Celem Firmy jest umożliwienie profesjonalistom w dziedzinie stomatologii przywrócenia pacjentom jakości życia. Ta filozofia opiera się na ponad 60 latach doświadczenia wywodzącego się z przełomowego odkrycia osteointegracji dokonanego przez Per-Ingvara Brånemarka w roku 1952.  Dumni jesteśmy, że możemy nieść pomoc polskim olimpijczykom, medalistom olimpijskim. Z bezpłatnej pomocy stomatologicznej do tej pory skorzystało 15 olimpijczyków.

 

  Centrum Medyczne Bimed, jest wielospecjalistyczną placówką medyczną mieszczącą się w centrum Łodzi, która udziela świadczeń medycznych już od ponad 10 lat. Placówka działa na wielu płaszczyznach gwarantując wieloprofilową, kompleksową pomoc, szybką diagnozę i skuteczne leczenie. Misją Centrum Medycznego Bimed jest świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, w sposób rzetelny i przyjazny, w poszanowaniu godności człowieka i praw pacjenta. Z usług Firmy Bimed bezpłatnie korzystać będą członkowie Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.  

Nasze wspólne działania