Historia

Do głównych inicjatyw i dokonań Towarzystwa można zaliczyć:

w 1992 r.:

 • podjęcie idei zorganizowania w 2012 r. XXX Igrzysk Olimpijskich w Warszawie;
 • ufundowanie na terenie warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego tablicy ku czci 36 poległych i pomordowanych olimpijczyków polskich;
 • ufundowanie w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie na Pradze tablicy ku czci ośmiu zamordowanych olimpijczyków w Katyniu i Charkowie (Józefa Baran-Bilewskiego, Kazimierza Bocheńskiego, Zdzisława Dziadulskiego, Zdzisława Kaweckiego, Aleksandra Kowalskiego, Mariana Spojdy, Stanisława Świętochowskiego, Stanisława Urbana).

w 1993 r.:

 • założenie fundacji „Olimpiada Warszawa 2012” i 78 klubów „Warszawa 2012” propagujących ideały olimpizmu;
 • przygotowanie, przez Wojciecha Zabłockiego i Ryszarda Parulskiego, kompleksowego wniosku upoważniającego do zgłoszenia w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim kandydatury Warszawy, jako miasta ubiegającego się o zorganizowanie Igrzysk Olimpijskich – Warszawa 2012;
 • organizację pierwszego biegu propagującego ideę „Olimpiada 2016” – w Gnieździe, pod patronatem Prymasa Polski; następny bieg odbył się w Skarżysku-Kamiennej.

w 1994 r.:

 • organizację Pierwszego Zjazdu Olimpijczyków Polskich; uroczystości odbywały się w Warszawie – w Katedrze św. Jana, na Zamku Królewskim i w Teatrze Wielkim; z tej okazji Komisja Igrzysk Nadwiślańskich zorganizowała wystawę „Igrzyska 2012” w Muzeum Sportu w Warszawie;
 • organizację Biegu Nadwiślańskiego, podzielonego na 15 etapów, na trasie Barania Góra – Gdańsk, w którym wzięło udział około 120 tysięcy dzieci ze szkół podstawowych; honorowym starterem na wszystkich etapach tego biegu był Zdzisław Krzyszkowiak.

w 1995 r.:

 • wybór Ireny Szewińskiej na Wiceprezydenta World Olympians Association – funkcję tę pełni do 1999 r., następnie do 2003 jest członkiem Zarządu WOA.

w latach 1995-2000:

 • organizację Wyścigu Kolarskiego „Solidarności i Olimpijczyków” na terenie województwa łódzkiego.

w 1996 r.:

 • przedstawienie założeń „Igrzysk 2012” na posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju Rady Warszawy;
 • organizację seminarium „Polacy Razem” z udziałem wybitnych architektów z zagranicy; referat Warszawa Olimpijska wygłosił Wojciech Zabłocki.

w 1997 r.:

 • inicjatywę Mieczysława Nowickiego, aby wyścig kolarski „Solidarności” zmienił nazwę na wyścig „Solidarności i Olimpijczyków”;
 • powołanie pana Henryka Borucinskiego na doradcę Prezydenta m. st. Warszawy do spraw inicjatywy „Olimpiada 2012”.

 w 1998 r.:

 • realizację inicjatywy (pomysł Ryszarda Parulskiego, wykonanie Mieczysława Nowickiego i Edwarda Borysewicza) Wyścig Kolarski „Solidarności i  Olimpijczyków” na dwóch kontynentach; cztery etapy wyścigu rozegrano w Polsce, zaś cztery etapy końcowe na terenie Stanów Zjednoczonych (ostatni etap kończący wyścig w Filadelfii zgromadził w parkach i na trasie około 700 tys. widzów);
 • powołanie zespołu ds. Igrzysk Olimpijskich „Warszawa 2012” przy Prezydencie m.st. Warszawy.

w 1999 r.:

 • przedstawienie, przez Wojciecha Zabłockiego i Henryka Borucinskiego, koncepcji Igrzysk Nadwiślańskich „Warszawa 2012” na międzynarodowym sympozjum „Igrzyska Olimpijskie a miasto” w Atenach;
 • wydanie publikacji Igrzyska Olimpijskie w Warszawie autorstwa Wojciech Zabłockiego.

w 2000 r.:

 • zorganizowanie drugiego Biegu Nadwiślańskiego (podzielonego na 15 etapów) na trasie Barania Góra – Gdańsk; zakończenie biegu odbyło się pod bramą Stoczni Gdańskiej; bieg poprowadził Ryszard Parulski.

w 2001 r.:

 • organizację II Zjazdu Olimpijczyków Polskich; uroczystości odbyły się w Warszawie – w kościele św. Anny, w Galerii Porczyńskich i w Teatrze Wielkim.

w latach 2001- 2005:

 • zbudowanie i oddanie do użytku Ośrodka Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków Polskich w Michałowicach k. Warszawy; w 2001 r. z inspiracji Mieczysława Nowickiego – ówczesnego Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, który przekazał działkę ze zrujnowanym budynkiem, a od 2002 r. dzięki zaangażowaniu prezesa Ryszarda Parulskiego, powstał ośrodek bezpłatnie udzielający pomocy polskim olimpijczykom i paraolimpijczykom; budowa ośrodka trwała od 2002 do 2005 r. i realizowana była według projektu olimpijczyka szablisty prof. inż. arch. Wojciecha Zabłockiego; w inicjatywę zaangażowany był także skarbnik Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Wiesław Gawlikowski; wykonawcą projektu była firma MITEX z Kielc; obiekt składa się z części hotelowo-recepcyjnej o powierzchni 528 m², nowej hali sportowej oraz części rehabilitacyjnej o powierzchni 900 m².
  Od lipca 2009 r. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich rozpoczęło współpracę z Polskim Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podjęta została działalność w zakresie rehabilitacji i edukacji młodzieży niepełnosprawnej; jednocześnie w ramach wspierania inicjatyw Starostwo Pruszkowskie i gmina Piastów wespół z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich rozpoczęli realizację programu skierowanego do ludzi wykluczonych społecznie; w ramach współpracy z gminą Michałowice były także organizowane pikniki integracyjne dla mieszkańców gminy.
  W lipcu 2006 r. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich podpisało umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i pozyskało partnera medycznego, firmę KROSONIK, która świadczy usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Starostwa Pruszkowskiego, a przede wszystkim dla polskich olimpijczyków i paraolimpijczyków.

w 2004 r.:

 • organizację w Muzeum Historycznym Miasta Warszawy wystawy dotyczącej Olimpijskich Konkursów Sztuki; latach 1912-1948, w związku z organizacją igrzysk olimpijskich, organizowano konkursy w dziedzinie literatury, muzyki, malarstwa, fotografii, architektury i rzeźby; wśród 41 złotych medalistów było trzech reprezentantów Polski (Kazimierz Wierzyński, 1928 – Amsterdam, za zbiór wierszy Laur Olimpijski, Józek Klukowski, 1932 – Los Angeles, za rzeźbę Wieńczenie zawodnika, Zbigniew Turski, 1948 – Londyn, za II Symfonię Olimpijską); po Olimpiadzie w 1948 r. konkursy olimpijskie zastąpiono wystawami i festiwalami sztuki; na potrzeby wystawy w Warszawie zbiorów swoich użyczyły Muzeum Olimpijskie w Lozannie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Musee Jardin Landowski w Paryżu, Swedish Central Association for the Promotion of Sports oraz osoby prywatne; wystawa była eksponowana także w Niemczech (Kolonia) oraz w kilku miastach w Polsce.

w 2005 r.:

 • inicjatywę zmiany statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, upoważniającego Towarzystwo do zgłoszenia w wyborach 12 przedstawicieli Towarzystwa Olimpijczyków Polskich do Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego;
 • powstanie idei „Gloria Optimis”, z kapitułą, która dorocznie wybiera wybitne osobowości sportu polskiego w kategoriach: zawodnicy, dziennikarze, trenerzy, działacze, lekarze, ludzie kultury i zasłużeni dla AWF; do października 2017 r. odbyło się XII edycji programu, co przełożyło się na 128 tablic, które znalazły się w Złotym Kręgu Wybitnych Osobowość Sportu na Agorze Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

w latach2006-2008 :

 • współpracę z Polską Fundacją Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ośrodek w Michałowicach pomaga setkom dzieci i osób niepełnosprawnych.

w 2008 r.:

 • organizację biegu „Złota Mila”, odbywającego się przed Centrum Olimpijskim w Warszawie; w zawodach rywalizują drużyny biegaczy z klubów i uczelni warszawskich.

w 2009 r.:

 • nawiązanie współpracy z Ministrem Sport i Turystyki, dzięki czemu dziesiątki weteranów sportu wyczynowego korzysta z bezpłatnej opieki medycznej, jak i dostępnego sprzętu w Ośrodku Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków Polskich w Michałowicach.

w 2011 r.:

 • organizację ogólnopolskiego konkursu „Sport w sztuce”, na wzór Olimpijskich Konkursów Sztuki; rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 4 czerwca 2012 r. w Muzeum Sportu i Turystyki działającym na terenie Centrum Olimpijskiego; zgodnie z założeniami Pierre de Coubertina nie było nagród finansowych; trzy nagrodzone dzieła w każdej dziedzinie były prezentowane w czasie XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

w 2013 r.:

 • wytyczenie wkoło budynku Centrum Olimpijskiego Alei Rzeźb Parku Olimpijskiego, na której zlokalizowano siedem stanowisk; pomysłodawcą powstania Alei był Ryszard Parulski. Aktualnie eksponowane są rzeźby:
 1. Craul – rzeźba Jerzego Bandury, 1948 r.; wyróżniona została w czasie Olimpijskiego Konkursu Sztuki – Londyn 1948 r.
 2. Bramkarz – rzeźba Stanisława Sikory, 1959  r.
 3. Kolarze – rzeźba Bronisława Chromego, 2013 r.; składa się z dwóch części – siedmiu zawodników symbolizujących peleton, oraz trzyosobową ucieczkę; w czasie trwania wystawy prac prof. Bronisława Chromego w październiku 2012 r. organizowanej przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich i Polski Komitet Olimpijski w Centrum Olimpijskim, profesor przekazał Towarzystwu Olimpijczyków Polskich prawa autorskie do rzeźby; pracownia Mariusza Wasilewskiego z Krakowa wykonała rzeźbę, zaś Stanisław Czaja i Ryszard Szurkowski sponsorowali wykonanie.
 4. Bokser – rzeźba Thomasa Schomberga, 1984 r.; amerykański twórca upamiętnił ofiary katastrofy lotniczej z dnia 14 marca 1980 r. w Warszawie, w której zginęła reprezentacja Stanów Zjednoczonych w boksie, udająca się na mecz z reprezentacją Polski; rzeźba postawiona została na terenie klubu RKS „Skra” sumptem Fundacji małżonków Kane; w marcu 2013 r. Jerzy Rybicki wraz z Wiesławem Rudkowskim zwrócili uwagę na fakt, że „Skra” została kompletnie zrujnowana, a pomnik bokserów niszczeje; podjęta została decyzja o przeniesieniu pomnika na teren Centrum Olimpijskiego.
  W dniu 4 lipca 2013 r., w Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, w obecności ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephana Mull i dwóch attaché wojskowych USA w randze pułkownika i komandora marynarki wojennej USA oraz warty honorowej Wojska Polskiego dokonano odsłonięcia pomnika, po uprzednim przywróceniu jego świetności.
 5. Zapaśnicy – rzeźba Zbigniewa Wojkowskiego, 2014 r.
 6. Szermierz –rzeźba prof. Bronisława Krzysztofa, 2015 r.
 7. Piłka Ręczna – rzeźba Zbigniewa Wojkowskiego; zatwierdzony został projekt, oczekiwanie na realizację.

w 2015 r.:

 • organizację uroczystości, przez Ryszarda Parulskiego, z okazji 20-lecia Towarzystwa Olimpijczyków Polskich – 4 stycznia 2015 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie (balet Jezioro łabędzie, a następnie w kuluarach teatru podczas części oficjalnej wręczono odznaczenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Towarzystwa Olimpijczyków Polskich) oraz w Pałacu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w którym odbyła się uroczystość wręczenia pięciu olimpijczykom Krzyży Orderu Odrodzenia Polski, które otrzymali: Ewa Kłobukowska, Dariusz Goździk, Wiesław Gawlikowski, Stanisław Gościniak i Jacek Bierkowski.

w 2017 r.

 • pożegnanie mec. Ryszarda Parulskiego, założyciela i Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w latach 1991 -2017, który zmarł 10 stycznia 2017 r.
 • Po Walnym Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym Prezesem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich na kadencję 2017-2020 został Mieczysław Nowicki, który jednocześnie pełni funkcję Wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
 • Pierwsze posiedzenie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i jego ukonstytuowanie w dniu 21 marca 2017 r.
 • Podjęcie uchwał o wyborze Wiceprezesów Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w osobach Ireny Szewińskiej, Teresy Kleiber – Sukniewicz. Podjęcie uchwał o wyborze Skarbnika i Sekretarza Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w osobach Jerzego Rybickiego i Kajetana Broniewskiego. 
 • W miesiącach kwiecień – sierpień renegocjacja umów z firmą „Kriosonik” częściowy remont siedziby Towarzystwa Olimpijczyków Polskich ul. Mokotowska 24.
 • Wrzesień – październik podpisanie umowy z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami lokalu – siedziby Towarzystwa Olimpijczyków Polskich przy ul. Mokotowskiej 24 na kolejne 3 lata. 
 • Wrzesień – finalizacja wszystkich formalności w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wrzesień – październik uzyskanie zgody Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na podnajęcie części lokalu Polskiemu Związkowi Alpinizmu.
 • Listopad – grudzień negocjacje z Dyrekcją Centralnego Ośrodka Sportu  w Warszawie dotyczące dzierżawy Ośrodka Rehabilitacyjnego w Michałowicach.
 • Przygotowanie przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich dla Dyrekcji Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie szczegółowej dokumentacji dotyczącej określenia wartości czynszu Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Michałowicach, określenie wartości poniesionych nakładów na inwestycję Ośrodek Rehabilitacyjny w Michałowicach, określenie kosztów niezbędnych remontów dodatkowo do już wykonanej ekspertyzy w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Michałowicach.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu polscyolimpijczycy.pl

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu polscyolimpijczycy.pl jest Towarzystwo Olimpijczyków Polskich 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zapytania,
  2. Czas wysłania odpowiedzi,
  3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. Informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry